Ściana jednopowłokowa

Ściana jednopowłokowa

Ściana jednopowłokowa wykonana jest z blachy fałdowej ułożonej od strony zewnętrznej, ocieplonej płytami wełny mineralnej (rys. 6-61). Warstwa płyty od wnętrza pomieszczenia ma specjalną fakturę lub jest malowana. Ścianę stosuje się w nieuciążliwych warunkach cieplnych, w których nie ma możliwości zawilgocenia izolacji wodą, np. na skutek roszenia lub spływu skroplin z okien.
Ściana dwupowłokowa stosowana jest w gorszych warunkach cieplno-fizycznych wewnątrz pomieszczenia. W lepszych warunkach może być użyta blacha stalowa ocynkowana, bez pokrycia, malowana po montażu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rozwiązanie ze ścianami kasetowymi eliminuje rygle ścienne i może być stosowane przy rozstawie słupów co 6,0 m.
Przykłady umieszczenia przewodów instalacyjnych na słupach.
Strop jest to przekrycie płaskie dzielące budynek na kondygnacje. Przekrycie spełniające jednocześnie rolę stropu i dachu nazywa się stropodachem.
Zasadniczy element stropu stanowi konstrukcja nośna w postaci płyty lub złożona z dyli, belek albo żeber i płyt oraz wypełnienia. Zależnie od przeznaczenia użytkowego strop może nieć dodatkowe elementy: podsufitkę, podłogę i izolacje (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Stropy spełniają następujące funkcje:
- dzielą budynek na kondygnacje,
- organizują wnętrze budynku,
- stanowią przegrody termiczne, akustyczne, przeciwogniowe i przeciwwilgociowe,
- przenoszą obciążenia własne i użytkowe na ściany i podpory,
- wiążą budynek nadając mu sztywność przestrzenną (uprawnienia budowlane).

Powierzchnia stropu

Stropy powinny odpowiadać określonym wymaganiom konstrukcyjnym, a ich elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Stosowanie drewna oraz innych materiałów łatwo zapalnych do stropów dopuszczalne jest tylko w przypadkach określonych szczegółowymi przepisami. Stropy drewniane budynków przeznaczonych na pobyt ludzi powinny zawierać warstwę izolacyjną, suchą, niepalną, dźwiękochłonną, pozbawioną zanieczyszczeń organicznych lub działających szkodliwie na drewno oraz w miarę możności lekką.

Stropów drewnianych i z innych materiałów łatwo zapalnych nie wolno stosować:
- nad piwnicami,
- pod pralniami, kuchniami zbiorowego żywienia, ustępami spłukiwanymi, łazienkami, natryskami, loggiami i innymi pomieszczeniami wilgotnymi lub takimi, w których podłoga jest stale zmywana (program egzamin ustny).

Powierzchnia stropu, na którym mogą osiadać materiały trujące lub w ogóle szkodliwe dla zdrowia, powinna być wykonana z materiału nie ulegającego uszkodzeniu przy czyszczeniu na mokro. Cechy charakteryzujące stropy zależnie od przeznaczenia i zastosowania materiałów są podobne jak dla ścian, niektóre nie muszą jednak występować w przypadku wszystkich stropów, np. izolacyjność termiczna lub odporność na działanie czynników atmosferycznych istotna jest tylko dla niektórych stropów i stropodachów (opinie o programie).
O wyborze konstrukcji stropów decyduje przede wszystkim przeznaczenie budynku i związana z nim klasa odporności ogniowej oraz wielkość i rodzaj obciążeń użytkowych, rozwiązanie konstrukcyjne całego budynku, technologia wykonania, czynniki ekonomiczne itp.

Projektowanie stropów opiera się na obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych (segregator aktów prawnych). Konstrukcja stropów powinna mieć odpowiednią nośność, wytrzymałość i sztywność. Wraz ze wzrostem rozpiętości i obciążenia wzrasta wysokość konstrukcyjna stropu, co powoduje wzrost wysokości kondygnacji i rzutuje na wysokość budynku, a tym samym na jego koszt. Ma to znaczenie zwłaszcza w budynkach wysokich, wielokondygnacyjnych.
Zadania, jakie mają do spełnienia stropy, zależą przede wszystkim od ich przeznaczenia oraz usytuowania.
Przy projektowaniu stropów istotne znaczenie ma konstrukcja głównego układu nośnego oraz rodzaj zastosowanego materiału. Najczęściej, zwłaszcza w budownictwie przemysłowym i ogólnym, stropy wykonywane są z żelbetu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !