Blog

30.05.2018

Pozwolenie na użytkowanie i potrzebne dokumenty

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na użytkowanie i potrzebne dokumenty

 

Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie i potrzebne dokumenty

Zakończenie inwestycji budowlanej, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę, nie oznacza automatycznej zgody na użytkowanie obiektu. Aby móc pełnoprawnie z niego korzystać, konieczne jest powiadomienie o tym fakcie organu kontrolnego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Aby mógł on zostać wydany, konieczne jest spełnienie dwóch innych warunków. Obiekt powinien przejść inspekcję Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pozytywna opinia wystawiona przez oby dwie służby powinna zostać dołączona do wniosku o pozwolenie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu prywatnego jest wymagane w kilku sytuacjach.

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu mieszkalnego

Pierwsza z takich sytuacji ma miejsc wtedy, jeśli inwestycja była samowolą budowlaną – czyli rozpoczęła się bez pozwolenia na budowę i inwestor chce ją teraz zalegalizować (program na telefon). Wbrew pozorom takie sytuacje mają miejsce bardzo często, choć finał tych spraw nie zawsze jest pozytywny. W wielu przypadkach pozwolenie na użytkowanie nie zostaje wydane, a zamiast tego inwestor jest zobowiązany do rozbiórki samowoli.

Drugi przypadek kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu jest wtedy, jeśli nie wszystkie prace budowlane zostały jeszcze zakończone, a inwestor chce go już użytkować. W tym przypadku inspekcja polega na sprawdzeniu poziomu zabezpieczeń i stwierdzeniu, czy użytkowanie takiego obiektu nie wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Pozwolenie na użytkowanie i potrzebne dokumenty

Poza wyżej wymienionymi decyzjami straży i inspekcji sanitarnej o braku przeciwwskazań do użytkowania obiektu, do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć również wypełniony dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i przepisami oraz o doprowadzaniu do stanu należytego terenu budowy. Pozostałe dokumenty to protokoły z badań instalacji, które muszą być wystawione przez osoby z właściwymi uprawnieniami. Następne dokumenty to powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, odbiory przyłączy wod-kan, gazowych i elektrycznych, a także kopia świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami