Blog

21.09.2018

Pozyskiwanie uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Pozyskiwanie uprawnień budowlanych


Okręgowe izby inżynierów w głównej mierze odpowiedzialne są za to, komu należą się uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, a komu nie.
Uprawnienia wydawane są:
-w specjalności architektonicznej w ograniczonym bądź nieograniczonym zakresie,
-w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub z ograniczeniami,
- w specjalności drogowej bez ograniczeń lub z ograniczeniami,
-w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub z ograniczeniami,
- w specjalności mostowej bez ograniczeń lub z ograniczeniami,
-w specjalności kolejowej bez ograniczeń lub z ograniczeniami,
-w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń lub z ograniczeniami.
Uprawniania budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pozyskiwane mogą być w formie nieograniczonej bądź z ograniczeniami. Uprawnienia dotyczą przede wszystkim zakresu prac projektowych bądź budowlanych robót, które wykonywać może osoba, posiadająca do tego udokumentowane stosowne uprawnienia. Specjalność konstrukcyjno-budowlana, w przypadku posiadania przez daną osobę nieograniczonych uprawnień, daje możliwość wykonywania wszelkiego rodzaju prac związanych z projektowaniem konstrukcji wybranego obiektu bądź kierowania wszelkimi pracami, związanymi z jego budowaniem.
Natomiast uprawnienia w ograniczonym zakresie dają osobom je posiadającym możliwość projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi, jeśli kubatura obiektu nie przekracza 1000 m3. Dodatkowo:
-wysokość obiektu nie może być większa niż 12 m (chodzi tu przede wszystkim o obiekty budowlane budownictwa przemysłowego),
-ilość nadziemnych kondygnacji maksymalnie może wynosić 3 (pod warunkiem, że żadna z nich nie jest większa niż 4,8 m),
-rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może być większa niż 6 m,
-obiekt nie wymaga uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej,
-nie ma konieczności stosowania przy obiekcie wstępnie sprężanych na budowie elementów.
Zasady przyznawania uprawnień i ograniczeń z nich wynikających, reguluje ustawa, która w życie weszła dnia 11 września 2014 roku.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami