Blog

Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 10
26.07.2018

Prace w budownictwie – jakie uprawnienia są potrzebne?

W artykule znajdziesz:

Prace w budownictwie – jakie uprawnienia są potrzebne?


Każdy rodzaj pracy wykonywanych w budownictwie wymaga różnego rodzaju kwalifikacji, które powinny być potwierdzone dokumentami wydanymi przez odpowiednie organy. Większość zawodów jest regulowana za pomocą jednego świadectwa, jedynie w przemyśle budowlanym tego rodzaju dokumentów jest wiele. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W piśmie tym można dowiedzieć się o tym, jakie roboty wymagają specjalnych kwalifikacji, np.:
• odpowiednie uprawnienia wymagane są w przypadku robót związanych z podłączaniem, konserwacją sprawdzaniem oraz naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych,
• wymagane kwalifikacje muszą posiadać operatorzy i maszyniści maszyn budowlanych, żurawi oraz wózków i innych maszyn z napędem silnikowym,
• uprawnienia wymagane są również od osób zajmujących się montażem i demontażem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych,
• odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia musi posiadać również osoba zajmująca się tzw. robotami strzałowymi (wyburzanie za pomocą ładunków).
Każda grupa uprawnień związana jest z innymi przepisami. Uprawnienia elektryczne wynikają z ustawy Prawo Energetyczne. Zgodnie z nim wszystkie osoby, które zajmują się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji muszą posiadać kwalifikacje, których potwierdzeniem jest świadectwo wydawane przez komisje kwalifikacyjne. Są one powoływane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych i drogowych określone są szczegółowo przez rozporządzenie Ministra Gospodarki „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”. Jak więc widać pracownik budowlany, który chce dobrze zarabiać, musi zdobyć naprawdę wiele uprawnień. Wiąże się to z kosztami oraz koniecznością poświęcenia dużej ilości czasu. Jednak warto posiadać jak najwięcej uprawnień, aby móc wykonywać lepiej płatne prace.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 11
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 12
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 15 Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 16 Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 17
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 18
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 19 Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 20 Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 21
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 31 Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 32 Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 33
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 34
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 35 Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 36 Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 37
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Chemiczna odporność materiału zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami