Prace w budownictwie – jakie uprawnienia są potrzebne?


Każdy rodzaj pracy wykonywanych w budownictwie wymaga różnego rodzaju kwalifikacji, które powinny być potwierdzone dokumentami wydanymi przez odpowiednie organy. Większość zawodów jest regulowana za pomocą jednego świadectwa, jedynie w przemyśle budowlanym tego rodzaju dokumentów jest wiele. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W piśmie tym można dowiedzieć się o tym, jakie roboty wymagają specjalnych kwalifikacji, np.:
• odpowiednie uprawnienia wymagane są w przypadku robót związanych z podłączaniem, konserwacją sprawdzaniem oraz naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych,
• wymagane kwalifikacje muszą posiadać operatorzy i maszyniści maszyn budowlanych, żurawi oraz wózków i innych maszyn z napędem silnikowym,
• uprawnienia wymagane są również od osób zajmujących się montażem i demontażem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych,
• odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia musi posiadać również osoba zajmująca się tzw. robotami strzałowymi (wyburzanie za pomocą ładunków).
Każda grupa uprawnień związana jest z innymi przepisami. Uprawnienia elektryczne wynikają z ustawy Prawo Energetyczne. Zgodnie z nim wszystkie osoby, które zajmują się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji muszą posiadać kwalifikacje, których potwierdzeniem jest świadectwo wydawane przez komisje kwalifikacyjne. Są one powoływane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych i drogowych określone są szczegółowo przez rozporządzenie Ministra Gospodarki „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”. Jak więc widać pracownik budowlany, który chce dobrze zarabiać, musi zdobyć naprawdę wiele uprawnień. Wiąże się to z kosztami oraz koniecznością poświęcenia dużej ilości czasu. Jednak warto posiadać jak najwięcej uprawnień, aby móc wykonywać lepiej płatne prace.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !