Pracochłonność montażu

Pracochłonność montażu
Pracochłonność montażu

Określenie kosztów napraw bieżących. Aby obliczyć koszt napraw bieżących maszyn budowlanych, konieczne jest, aby dla każdej maszyny istniał plan napraw. Plan taki został opracowany przez Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w postaci Instrukcji IOMB-530 w sprawie planowo-zapobiegawczych obsług technicznych oraz napraw maszyn i urządzeń budowlanych (program uprawnienia budowlane na komputer). W tablicy tej podane są dla poszczególnych maszyn wszystkie rodzaje napraw, jakim maszyny te w czasie ich użytkowania podlegają, wraz z wykazaniem przeciętnej pracochłonności wszystkich rodzajów napraw.

na budowę i z budowy (Ttrans). Przy zestawieniu kosztów transportu maszyn na budowę i powrotne jej odwiezienie odległość i warunki przewożenia maszyny przyjmuje się stosownie do warunków rzeczywistych i wg obowiązujących stawek przewozowych kolejowych, samochodowych i innych.

Montaż i demontaż maszyn wraz z pracami pomocniczymi (Kmont) oraz kosztami przemieszczania maszyn na terenie tego samego placu budo wy (Kpnem). W koszcie pracy maszyn uwzględnia się koszty związane z demontażem i montażem maszyn przy ich dostarczaniu na plac budowy oraz przy przemieszczaniu maszyn na terenie tego samego placu budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jednocześnie doliczyć należy wszelkie koszty połączone z urządzeniami pomocniczymi związanymi z zainstalowaniem tych maszyn (budowa prowizorycznych fundamentów, rusztowań, pomostów, przewodów wodociągowych, elektrycznych itp) (uprawnienia budowlane).

Pracochłonność montażu i demontażu maszyn może być przyjęta na podstawie danych doświadczalnych, jak i istniejących w tym zakresie wskaźników (program egzamin ustny). Koszt robót pomocniczych związanych z montażem i demontażem maszyn niejednokrotnie może odgrywać niemałą rolę, w szczególności gdy w grę wchodzą prowizoryczne wiaty, dla takich maszyn, jak betoniarki, kruszarki, mieszarki zapraw, przesiewniki itp., gdy konieczne są fundamenty, np. pod żurawie kozłowe, gdy należy instalować tory pod żurawie wieżowe itp.

Koszty przemieszczania maszyny

Koszty przemieszczania maszyny na terenie tego samego placu budowy można obliczać w procentach od kosztów związanych z pierwszą instalacją tej maszyny na placu budowy. Koszty obsługi maszyny (K0bsizm)• Odnosi się do zmiany roboczej. Koszt obsługi maszyny obejmuje płace tylko tych robotników, którzy bezpośrednio kierują ruchem organów roboczych maszyny oraz smarują maszynę, bez kosztów personelu nadzorującego (wliczonego do kosztów bazy maszynowej) i bez kosztów napraw, które zalicza się do kosztów napraw (opinie o programie).

Koszt energii oraz smarów (Kenergzm). Koszt zużycia energii elektrycznej względnie materiałów pędnych określa się na podstawie danych fabrycznych lub na podstawie znanych i umieszczonych w poradnikach danych doświadczalnych, co może jest właściwsze, gdyż dane fabryczne bywają zazwyczaj zbyt optymistyczne. Wreszcie do kosztu materiałów pędnych dodawać należy koszt materiałów do czyszczenia maszyn (5-^10% kosztu materiałów pędnych).

Natomiast przy rozliczeniach za najem maszyn budowlanych między przedsiębiorstwem najmującym maszyny a przedsiębiorstwem korzystającym z tych usług obowiązuje Cennik Najmu Sprzętu Budowlanego (CNSB) (segregator aktów prawnych).

Cennik Najmu Sprzętu Budowlanego jest w stosunku do Cennika Pracy Sprzętu bardziej zróżnicowany, podaje bowiem ceny w zależności od rodzaju i typu maszyn. Ponadto Cennik Najmu Sprzętu Budowlanego zawiera oprócz ceny za najem maszyn również ceny za jednorazowe usługi świadczone najemcy i nazwane Cennikiem Usług Jednorazowych (CU).

„Cennik najmu sprzętu budowlanego” stanowi obowiązujący normatyw dla przedsiębiorstw podlegających Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przy zawieraniu umów i dokonywaniu rozliczeń za najem sprzętu budowlanego (maszyn i urządzeń). Ceny za najem podane w cenniku obowiązują za czas przebywania maszyn na budowie (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !