Blog

01.05.2019

Praktyka dla specjalności inżynieryjnej kolejowej

W artykule znajdziesz:

Wykształcenie i praktyka dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych można zdobyć do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zdecydowanie najmniejsze wymagania dotyczą specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (program na komputer).

Praktyka w specjalności kolejowej

O takie uprawnienia mogą starać się osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku budownictwo lub transport oraz odbyły półtoraroczne praktyki na budowie (program na telefon). Ten typ uprawnień jest dostępny również dla osób, które mają wykształcenie średnie – wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika, bądź dyplomu, który potwierdza kwalifikacje w zawodzie technika dróg i mostów kolejowych lub technika budownictwa. W tym wypadku czas praktyki na budowie wynosi 4 lata (opinie o programie).

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie mogą otrzymać osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku budownictwo lub transport oraz roczne praktyki przy projektach i na budowie (segregator aktów prawnych). Z kolei uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi mają podobne wymagania, ale praktyka na budowie musi trwać półtora roku.

Kierowanie robotami budowlanymi

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dają w tym zawodzie największe możliwości. Mogą je zdobyć wyłącznie osoby, które skończyły studia II stopnia na kierunku budownictwo lub transport i odbyły półtoraroczną praktykę na budowie i roczną przy sporządzaniu projektów (promocja 3 w 1).

W przypadku projektowania bez ograniczeń wystarczy, aby praktyka na budowie trwała rok. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą otrzymać osoby, które skończyły studia II stopnia na kierunku budownictwo lub transport i przepracowały półtora roku na budowie oraz osoby, które skończyły studia II stopnia na kierunku budownictwo i odbyły trzyletnią praktykę na budowie (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami