Blog

04.01.2019

Praktyka zawodowa a projekt wykonawczy

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa a projekt wykonawczy


Zgodnie ze stanowiskiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczącej wykonywania projektów wykonawczych podczas odbywania praktyki zawodowej, uprawniającej do zdobycia projektowych uprawnień budowlanych, projekty wykonawcze nie zalicza się do praktyki projektowej (program na komputer) . Według PIIB w rozumieniu prawa budowlanego projekt wykonawczy nie jest projektem budowlanym, ponieważ jego forma, treść oraz zakres nie podlega regulacji przez prawo budowlane, a jedynie przez przepisy dotyczące zamówień publicznych. Właśnie dlatego projekty wykonawcze można wykonywać nawet bez posiadania uprawnień budowlanych. Stanowisko PIIB jest jednoznaczne – praktyka zawodowa powinna polegać przede wszystkim na sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, których forma i zakres określa prawo budowlane oraz rozporządzenia MTBiGM dotyczące zakresu oraz formy projektów budowlanych. Jedynie projekty budowlane stanowią podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekty wykonawcze wykonywane są przede wszystkim w celu wykonywania robót budowlanych(program na telefon). Z tego właśnie względu wszelkie prace, które wykonywane są przy takich projektach, nie wymagają posiadania uprawnień budowlanych. Stanowisko to zostało przestawione przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 lipca 2014 roku(promocja 3 w 1).

Jak to wygląda we właściwej terenowo izbie


Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku uprawnień architektonicznych projektowych, ponieważ izby architektów zaliczają projekty wykonawcze do praktyki zawodowej(program na egzamin ustny). Są one nawet jednym z najważniejszych elementów praktyki i należy je przedstawić podczas procesu kwalifikacyjnego. Na stronach podlaskiej czy małopolskiej okręgowej izby architektów można nawet przeczytać, że wraz z wnioskiem kwalifikacyjnym należy złożyć od 1 do 3 wybranych projektów, przy czym projektem nazywa się zarówno projekt budowlany, jak i projekt wykonawczy(segregator). Co ciekawe, projekty wykonawcze są dopuszczalne nie tylko przez izby architektów, ale również niektóre izby budowlane – przed rozpoczęciem praktyk warto więc dowiedzieć się, jak to wygląda we właściwej terenowo izbie(opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami