Jakie wybrać uprawnienia – projektowe czy wykonawcze?

Podstawową kwestią wymaganą do zdobycia uprawnień budowlanych jest odbycie praktyk zawodowych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Obecnie przebieg praktyki zawodowej jest zapisywany w dokumencie nazywanym „Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej”. Znajduje się ono w złączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Do zdobycia

Praktyka zawodowa do uprawnień wykonawczych i projektowych

uprawnień budowlanych w pełnym zakresie do kierowania robotami budowlanymi wymagane jest 1,5 roku praktyki przy realizacji robót budowlanych (program na telefon). Praca na budowie z pewnością przyspiesza proces uzyskania stanowiska kierowniczego, dlatego te uprawnienia przydadzą się osobom, którym zależy na w miarę szybkim awansie i wysokim wynagrodzeniu (opinie o programie).

Jednak wybierając uprawnienia wykonawcze, należy mieć świadomość, że często wiąże się to z koniecznością pracy w delegacji, a początkowe wynagrodzenie nie będzie wysokie, choć z pewnością wyższe niż początkującego projektanta. Ponadto praca odbywa się w różnych warunkach pogodowy, niekiedy także w godzinach nocnych (segregator aktów prawnych). Osoby, które nie marzą o wysokich zarobkach lub po prostu nie przepadają za błotem, powinny zdecydować się na uprawnienia projektowe. W tym przypadku praktyka może być rozpoczęta jeszcze na studiach, co z pewnością przyspiesza cały proces uzyskania uprawnień budowlanych.

Dłuższy okres praktyki

Na pewno warto pamiętać o tym, że w obu przypadkach lepiej mieć nieco dłuższe doświadczenie zawodowe w zestawieniu. Wynika to m.in. z urlopów lub dni wolnych – zdarza się, że niektóre z umieszczonych w zestawieniu robót nie są uznawane przez komisję kwalifikacyjną (promocja 3 w 1).

Koniecznie trzeba więc dobrze zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi praktyk zawodowych, ponieważ każda okręgowa izba inżynierów budownictwa może mieć w tym zakresie nieco inne wymagania. Ważne jest również to, że po praktyce w biurze, zna się ludzi oraz środowisko pracy, a do tego ma się już wyrobioną pozycję. Tymczasem osoby, które zdecydowały się na praktykę wykonawczą, trafiają na budowę, gdzie wszystko trzeba praktycznie zaczynać od zera (program egzamin ustny). Jest to dość niekomfortowe, dlatego praca na budowie jest wyłącznie dla osób o silnej psychice.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami