Praktyka zawodowa na specjalność architektoniczną

Osoby, które chcą zdobyć specjalność architektoniczną, muszą odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów i roczną praktykę na budowie. Praktyka zawodowa musi spełniać jakościowe kryteria, które ustalane są przez Krajową Radę Izby w standardach praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Praktyka zawodowa na specjalność architektoniczną

Zgodnie z przygotowywanym projektem ustawy o zawodzie architekta, praktyka zawodowa odbywa się pod patronatem i rozpoczyna się po wpisaniu praktykanta na listę, którą prowadzi każda okręgowa izba architektów (program na komputer). Praktykant, który znajduje się na takiej liście, ma obowiązek odbywania praktyki zgodnie ze standardami praktyki zawodowej. Funkcję patrona może pełnić osoba należąca do zawodowego samorządu architektów oraz mająca tytuł zawodowy architekta bądź odpowiednie uprawnienia budowlane od przynajmniej 5 lat (program na telefon).

Patron ma obowiązek w odpowiedni sposób przygotować praktykanta do wykonywania zawodu. Potwierdza on również odbycie praktyki zawodowej i nie może uchylać się od pełnienia patronatu (program egzamin ustny). Aby zaliczyć praktykę zawodową trzeba pełnić funkcję techniczną przy sporządzaniu projektów oraz na budowie. Do praktyk zawodowych na budowie zalicza się nie tylko pełnienie funkcji technicznej w trakcie budowy, ale również wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w ramach praktyki w organach nadzoru budowlanego (opinie o programie). Praktyka zawodowa może odbywać się za granicą, ale wówczas musi ona przebiegać pod kierunkiem osoby, która ma tytuł zawodowy architekta lub uprawnienia wymagane w danym kraju oraz spełnia wspomniane standardy praktyki zawodowej.

Prawo o szkolnictwie wyższym

Jako praktykę zawodową liczy się także praktykę, którą kandydat odbył po trzecim roku studiów wyższych, jeśli spełniała ona standardy praktyki zawodowej. Praktyka studencka może być uznana za część praktyki zawodowej pod warunkiem, że odbywała się na studiach, których zakres odpowiada programowi kształcenia określonemu przez organ samorządu zawodowego architektów (segregator aktów prawnych). Wymagane jest także, aby taka praktyka odbywała się w sposób określony w przepisach wykonawczych ustawy o zawodzie architekta oraz zgodnie z warunkami znajdującymi się w umowie, o której mówi art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Umowa ta zawierana jest między organem samorządu zawodowego architektów a uczelnią (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !