Blog

06.04.2019

Praktyka zawodowa za granicą – jak ją potwierdzić?

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa za granicą – jak ją potwierdzić?

W przypadku praktyki zawodowej odbywanej za granicą, obowiązującym przepisem jest § 4 rozporządzenia z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Mówi on, że praktyka zawodowa za granicą, może być potwierdzone wyłącznie dokumentem, który został wydany przez kierownika jednostki, w której ta praktyka się odbywała. Wspomniany dokument musi być jeszcze potwierdzony przez osobę, pod której kierownictwem obywała się praktyka. Osoba ta musi mieć uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym uprawnieniom, które wskazane są w art. 14 ust. 1 prawa budowlanego (program na telefon).
W dokumencie potwierdzającym odbycie praktyki musi znaleźć się (https://uprawnienia-budowlane.pl):
• potwierdzenie okresu, w którym odbywała się praktyka zawodowa, łącznie z terminami rozpoczęcia oraz ukończenia tejże praktyki,
• wskazanie robót oraz obiektów budowlanych, przy których projektowaniu osoba starająca się o uprawnienia budowlane uczestniczyła bezpośrednio lub przy których pełniła funkcję techniczną na budowie (program na egzamin ustny).

Ogólna ocena praktycznej i teoretycznej wiedzy

Praktyka zawodowa za granicą – jak ją potwierdzić?

Należy pamiętać, że w dokumencie musi być określony zarówno charakter wykonywanych czynności, jak i ich rodzaj oraz przeznaczenie konstrukcji obiektu budowlanego (promocja 3 w 1). Ponadto trzeba tam umieścić wszelkie inne charakterystyczne parametry użytkowe oraz techniczne obiektu odpowiednio do wybranej specjalności uprawnień budowlanych, w tym również nazwę inwestora oraz lokalizację inwestycji,
• ogólna ocena praktycznej i teoretycznej wiedzy kandydata w zakresie wnioskowanej specjalności – oceny tej może dokonać wyłącznie osoba, pod której nadzorem odbywały się praktyki budowlane (segregator).
Potwierdzenie praktyki musi być oczywiście na piśmie, a wszelkie załączone do niego dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski. Jedyne dopuszczalne tłumaczenie, to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego. Oświadczenie wraz z niezbędnymi załącznikami składa się w izbie razem z wnioskiem o uprawnienia budowlane. W przypadku wątpliwości lub konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, izba kontaktuje się z kandydatem za pośrednictwem listów poleconych (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami