Praktyka zawodowa – zmiany

Praktyka zawodowa – zmiany

Ustawa o inżynierach budownictwa wprowadza wiele zmian w zakresie związanym z praktyką zawodową kandydatów na uprawnienia budowlane. Jedną z najważniejszych kwestii jest z pewnością modyfikacja pojęcia patrona praktyki zawodowej (program na komputer).

Nadzór nad praktyką, zarówno projektową, jak i na budowie, sprawować może wyłącznie patron praktyki zawodowej – do niedawna za nadzór nad praktyką wykonawczą odpowiadał kierownik praktyki zawodowej. Patron musi od przynajmniej 5 lat posiadać uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi uprawnień, które chce uzyskać praktykant (program na telefon). Musi również być członkiem samorządu zawodowego i pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie lub przy projektowaniu. Ustawa wprowadza również obowiązek informowania okręgowej izby samorządu zawodowego o rozpoczęciu praktyki zawodowej. W zgłoszeniu należy umieścić imię i nazwisko praktykanta, a także numer uprawnień budowlanych i wpis na listę członków izby patrona praktyki zawodowej (program egzamin ustny). Dzięki temu obowiązkowi kandydat zyskuje pewność, że osoba, która ma pełnić patronat nad praktyką zawodową, będzie zobowiązana do jej potwierdzenia na zakończenie. Do tej pory często zdarzało się, że kierownicy praktyki zawodowej, będący jednocześnie pracodawcami, odmawiali bądź opóźniali podpisywanie oświadczeń przy zakończeniu praktyki zawodowej.

Standardy praktyki zawodowej

Wspomniana ustawa nakłada na samorząd zawodowy PIIB obowiązek opracowania odpowiednich standardów praktyki zawodowej (opinie o programie). Jest to bardzo ważne, ponieważ do niedawna każda okręgowa komisja kwalifikacyjna działała zupełnie niezależnie i niekiedy praktyki w jednej izbie nie były akceptowane, a w innych były.

Nowe przepisy zezwalają na to, aby praktyki zawodowe odbywały się w organach administracji rządowej, która wykonuje zadania zarządcy wód, urządzeń wodnych i infrastruktury hydrotechnicznej łącznie z morskimi budowlami znajdującymi się na terenach morskich (segregator aktów prawnych). Co ważne, w organach nadzoru budowlanego czy jednostkach zarządzających infrastrukturą można będzie odbyć wyłącznie połowę praktyki zawodowej (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !