Praktyki w nadzorze inwestorskim

Kwestia odbywania praktyk do uprawnień budowlanych w nadzorze inwestorskim budzi wiele wątpliwości (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wydawać by się mogło, że jeśli praktyką kieruje inspektor, który posiada przecież odpowiednie uprawnienia budowlane i może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a do tego jest czynnym członkiem samorządu zawodowego, to wszystkie warunki wymagane dla nadzorującego praktyki są spełnione (program na komputer). Tymczasem praktyki w nadzorze budowlanym nie są uznawane ani przez izby architektów ani przez izby inżynierów. Dlaczego tak się dzieje?

Praktyki w nadzorze inwestorskim

Na pewno warto zacząć od artykułu 14 ustawy Prawo budowlane, gdzie napisano, że praktyka zawodowa musi polegać na pełnieniu funkcji technicznej na budowie (program na telefon). Oznacza to zarówno wykonywanie obiektu budowlanego w określonej lokalizacji, jak odbudowę, nadbudowę czy rozbudowę obiektów budowlanych. Co więcej, do robót budowlanych wliczane są również prace przy rozbiórce obiektów budowlanych, montażu, remoncie oraz różnego rodzaju przebudowach (opinie o programie).

Praktykant musi brać czynny udział w pracach związanych z wykonywaniem obiektów budowlanych. Za wykonanie obiektu budowlanego odpowiada natomiast kierownik budowy, a nie inspektor nadzoru, który pełni wyłącznie funkcję kontrolną z ramienia inwestora lub nadzoru budowlanego (segregator aktów prawnych). Inspektor nie bierze więc czynnego udziału w wykonywanych pracach budowlanych.

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy są określone w prawie budowlanym i jest ich znacznie więcej niż w przypadku inspektora nadzoru. Nietrudno więc zauważyć, że praktykant uczący się pod nadzorem inspektora nie ma możliwości, aby zgłębić wszystkie kwestie, jakie wynikają z kierowania budową lub robotami budowlanymi (promocja 3 w 1). Właśnie dlatego inspektor nadzoru inwestorskiego nie może pełnić funkcji opiekuna praktyki zawodowej. Interpretację tę przyjmują zarówno wszystkie Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, jak i Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że „Prowadzenie prac budowlanych z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego nie może spełniać wymogów odbywania praktyki budowlanej pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane” (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !