Blog

Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 10
25.08.2020

Prasy hydrauliczne

W artykule znajdziesz:

Prasy hydrauliczne

Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 11
Prasy hydrauliczne

Obecnie wibrowanie jest najbardziej powszechną metodą zagęszczania i jest stosowane do wszystkich typów konstrukcji budowlanych i w zakładach prefabrykacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Betony wibrowane są tanie i dobre pod względem właściwości fizykomechanicznych.
Prasowanie przy użyciu pras hydraulicznych wywołujących ciśnienie rzędu 100-300 atn, a niekiedy do 1000 atn, polega na zastąpieniu siły dynamicznej ubijaka mechanicznego dużą siłą statyczną. Siła ta przezwyciężając tarcie w mieszaninie powoduje ścisłe ułożenie się składników betonu i usunięcie nadmiaru wody zarobowej, co równocześnie prowadzi do przyspieszenia tężenia betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Metodę tę stosuje się w zakładach prefabrykacji przy produkcji elementów o prostych kształtach, jak płyt chodnikowych, kostek, rur itp. Dla elementów większych, np. płyt ściennych i stropowych, stosuje się prasy mechaniczne wykorzystujące zasadę dźwigni lub śruby.

Pewną odmianą prasowania jest walcowanie betonu przy użyciu walców dających ciśnienie kilku lub kilkunastu kG/cm2. Umożliwia ono ciągłą produkcją elementów płytowych (o powierzchni 15-40 m2) systemem taśmowym z betonu o konsystencji sucho-wilgotnej (W/C = 0,28-5-0,32) (uprawnienia budowlane).
Utrząsanie polega na rytmicznym lub arytmicznym podnoszeniu mieszanki wraz z formą na wysokość 2-25 mm i spuszczaniu na twardą podstawą z częstotliwością od kilkudziesięciu do kilkuset impulsów na minutę (200-4-300 wstrząsów na minutę przy skoku 5 mm dla elementów większych i ok. 400 wstrząsów na minutę przy skoku 20-25 mm dla elementów mniejszych).

W ten sposób następuje zagęszczenie mieszanki na zasadzie działania sił bezwładności jej składników w warunkach częściowo zmniejszonych sił tarcia i przyczepności międzycząsteczkowej. Metoda stosowana jest w zakładach prefabrykacji do betonów o konsystencji sucho-wilgotnej (W/C = 0,26-5-0,30) nie wystarczającej do zawibrowania, dając wysokie wytrzymałości, dużą szczelność i niski skurcz betonu (program egzamin ustny).

Zakłady prefabrykacji

Odpowietrzanie (próżniowanie) stosowane dla betonów o konsystencji półciekłej i ciekłej przy W/C = 0,5-0,7 polega na odciągnięciu z betonu powietrza i nadmiaru wody za pomocą specjalnej aparatury odpowietrzającej i pompy próżniowej, wytwarzającej podciśnienie rzędu 550-650 mm słupa rtęci. Podciśnienie wywierane przez pompę na powierzchnię betonu powoduje przemieszczanie się cząstek masy betonowej, która w miarę usuwania wody osiada i ulega zagęszczeniu (opinie o programie).

Ilość wyssanej wody wynosi 20-35%. ilości wody zarobowej, co obniża W/C do wartości 0,35 i podnosi wytrzymałość betonu odpowietrzonego o ok. 30% w stosunku do nieodpowietrzonego. Wytrzymałość natychmiastowa betonu odpowietrzonego, wynosząca Rc - 1-2 kG/cm2, pozwala niejednokrotnie na szybkie rozdeskowanie słupów czy ścian zagęszczanych tą techniką. Zasięg podciśnienia w betonie wynosi 20-35 cm, co pozwala odpowietrzać elementy płytowe o grubości do 35 cm, a słupy o przekroju do 70×70 cm. Metoda ta stosowana jest z powodzeniem zarówno na budowie, jak i w zakładach prefabrykacji.

Wirowanie polega na zagęszczaniu mieszanki betonowej pod działaniem siły odśrodkowej o wielkości co najmniej 1 kG/cm2, powstającej przy obrocie formy z mieszanką (segregator aktów prawnych). W wyniku tego ziarna kruszywa jako cięższe przemieszczają się ku ścianom zewnętrznym produkowanego elementu - prasują się i zagęszczają, wypierając lżejszy zaczyn cementowy i wodę do środka. Metoda nadaje się do betonów o konsystencji od gęstoplastyezncj do półciekłej, przy czym powstający na wewnętrznej powierzchni nadmiar wody odpływa na zewnątrz, poprawiając znacznie współczynnik W/C betonu (nawet do wartości ok. 0,25). W rezultacie otrzymujemy beton o wysokiej wytrzymałości (Rc = 400-5-1000 kG/cm2 i Rr = 80 kG/cm2), sprężystości i szczelności.

Metoda ta stosowana jest przy produkcji rur ciśnieniowych, słupów oraz pali, wyłącznie w zakładach prefabrykacji (promocja 3 w 1).
W warunkach budowlanych możliwe jest zastosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą ubijaków płaskich i wgłębnych oraz zagęszczania mechanicznego za pomocą wibratorów, ubijaków i odpowietrzania.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 16 Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 17 Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 18
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 19
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 20 Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 21 Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 22
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 32 Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 33 Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 34
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 35
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 36 Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 37 Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 38
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Adaptacja projektów typowych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami