Prasy hydrauliczne

Prasy hydrauliczne

Obecnie wibrowanie jest najbardziej powszechną metodą zagęszczania i jest stosowane do wszystkich typów konstrukcji budowlanych i w zakładach prefabrykacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Betony wibrowane są tanie i dobre pod względem właściwości fizykomechanicznych.
Prasowanie przy użyciu pras hydraulicznych wywołujących ciśnienie rzędu 100-300 atn, a niekiedy do 1000 atn, polega na zastąpieniu siły dynamicznej ubijaka mechanicznego dużą siłą statyczną. Siła ta przezwyciężając tarcie w mieszaninie powoduje ścisłe ułożenie się składników betonu i usunięcie nadmiaru wody zarobowej, co równocześnie prowadzi do przyspieszenia tężenia betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Metodę tę stosuje się w zakładach prefabrykacji przy produkcji elementów o prostych kształtach, jak płyt chodnikowych, kostek, rur itp. Dla elementów większych, np. płyt ściennych i stropowych, stosuje się prasy mechaniczne wykorzystujące zasadę dźwigni lub śruby.

Pewną odmianą prasowania jest walcowanie betonu przy użyciu walców dających ciśnienie kilku lub kilkunastu kG/cm2. Umożliwia ono ciągłą produkcją elementów płytowych (o powierzchni 15-40 m2) systemem taśmowym z betonu o konsystencji sucho-wilgotnej (W/C = 0,28-5-0,32) (uprawnienia budowlane).
Utrząsanie polega na rytmicznym lub arytmicznym podnoszeniu mieszanki wraz z formą na wysokość 2-25 mm i spuszczaniu na twardą podstawą z częstotliwością od kilkudziesięciu do kilkuset impulsów na minutę (200-4-300 wstrząsów na minutę przy skoku 5 mm dla elementów większych i ok. 400 wstrząsów na minutę przy skoku 20-25 mm dla elementów mniejszych).

W ten sposób następuje zagęszczenie mieszanki na zasadzie działania sił bezwładności jej składników w warunkach częściowo zmniejszonych sił tarcia i przyczepności międzycząsteczkowej. Metoda stosowana jest w zakładach prefabrykacji do betonów o konsystencji sucho-wilgotnej (W/C = 0,26-5-0,30) nie wystarczającej do zawibrowania, dając wysokie wytrzymałości, dużą szczelność i niski skurcz betonu (program egzamin ustny).

Zakłady prefabrykacji

Odpowietrzanie (próżniowanie) stosowane dla betonów o konsystencji półciekłej i ciekłej przy W/C = 0,5-0,7 polega na odciągnięciu z betonu powietrza i nadmiaru wody za pomocą specjalnej aparatury odpowietrzającej i pompy próżniowej, wytwarzającej podciśnienie rzędu 550-650 mm słupa rtęci. Podciśnienie wywierane przez pompę na powierzchnię betonu powoduje przemieszczanie się cząstek masy betonowej, która w miarę usuwania wody osiada i ulega zagęszczeniu (opinie o programie).

Ilość wyssanej wody wynosi 20-35%. ilości wody zarobowej, co obniża W/C do wartości 0,35 i podnosi wytrzymałość betonu odpowietrzonego o ok. 30% w stosunku do nieodpowietrzonego. Wytrzymałość natychmiastowa betonu odpowietrzonego, wynosząca Rc - 1-2 kG/cm2, pozwala niejednokrotnie na szybkie rozdeskowanie słupów czy ścian zagęszczanych tą techniką. Zasięg podciśnienia w betonie wynosi 20-35 cm, co pozwala odpowietrzać elementy płytowe o grubości do 35 cm, a słupy o przekroju do 70×70 cm. Metoda ta stosowana jest z powodzeniem zarówno na budowie, jak i w zakładach prefabrykacji.

Wirowanie polega na zagęszczaniu mieszanki betonowej pod działaniem siły odśrodkowej o wielkości co najmniej 1 kG/cm2, powstającej przy obrocie formy z mieszanką (segregator aktów prawnych). W wyniku tego ziarna kruszywa jako cięższe przemieszczają się ku ścianom zewnętrznym produkowanego elementu - prasują się i zagęszczają, wypierając lżejszy zaczyn cementowy i wodę do środka. Metoda nadaje się do betonów o konsystencji od gęstoplastyezncj do półciekłej, przy czym powstający na wewnętrznej powierzchni nadmiar wody odpływa na zewnątrz, poprawiając znacznie współczynnik W/C betonu (nawet do wartości ok. 0,25). W rezultacie otrzymujemy beton o wysokiej wytrzymałości (Rc = 400-5-1000 kG/cm2 i Rr = 80 kG/cm2), sprężystości i szczelności.

Metoda ta stosowana jest przy produkcji rur ciśnieniowych, słupów oraz pali, wyłącznie w zakładach prefabrykacji (promocja 3 w 1).
W warunkach budowlanych możliwe jest zastosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą ubijaków płaskich i wgłębnych oraz zagęszczania mechanicznego za pomocą wibratorów, ubijaków i odpowietrzania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !