Blog

21.05.2019

Prawo budowlane w Polsce

W artykule znajdziesz:

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane jest bardzo rozbudowane, ponieważ składa się nie tylko z aktów prawnych rangi ustawowej, ale także różnego rodzaju norm o charakterze wykonawczym i technicznym (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jego znajomość jest niezbędne, aby móc otrzymać uprawnienia budowlane, dzięki którym można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Prawo budowlane w Polsce

Już w XIX wieku pojawiły się odrębne regulaminy, ustawy oraz ordynacje budowlane, które wydawane było osobno dla wsi, miasteczek i miast. Jednak z czasem, gdy zaczął rozwijać się przemysł, konieczne stało się ujednolicenie przepisów budowlanych (program na komputer). Rozwój prawa budowlanego na polskich ziemiach zaczął się w okresach zaborów. To właśnie wtedy w zaborze pruskim działała tzw. policja budowlana, która sprawdzała, czy powstające obiekty spełniają bardzo szczegółowe rozporządzenia (program na telefon).

Pierwsze akty prawne powstały jednak w zaborze austriackim – były to przepisy stawy kanałowej dla Miasta Krakowa z 1914 roku i przepisu ustawy budowlanej dla Miasta Krakowa z 1883 roku (opinie o programie). Dopiero po odzyskaniu niepodległości rozpoczęły się prace na ujednoliceniem prawa budowlanego, które miało spoić wszystkie regulacje zaborcze. Dokument nazywał się „Prawo budowlane i o zabudowaniu osiedli”, a wszedł w życie 16 lutego 1928 roku jako rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej (segregator aktów prawnych).

Ujednolicenie przepisów

Ujednolicenie przepisów było procesem bardzo skomplikowanym, ponieważ wymagało:
• ograniczenia samowoli budowlanej,
• określenia przebiegu procesu budowlanego,
• określenia sposobu sprawowania nadzoru nad procesem budowlanym,
• zunifikowania układu geodezyjnego, komunikacyjnego, łączności oraz układu wysokościowego nad poziomem morza na terenie całego kraju (promocja 3 w 1).

Wspomniana ustawa obowiązywała w niemal niezmiennym kształcie aż do roku 1961, kiedy to wprowadzono nową ustawę Prawo budowlane. Kolejna ustawa wyszła w roku 1974 i obowiązywała aż przez 20 lat. W tym czasie dostrzeżono w niej wiele braków, które doprowadziły do wadliwych rozwiązań architektonicznych i budowlanych. Stąd też w 1994 roku wprowadzono nową ustawę budowlaną, która obowiązuje do dzisiaj (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami