Blog

19.09.2019

Uprawnienia mostowe

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia mostowe

Uprawnienia mostowe

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej udzielane są osobom, które posiadają odpowiednie wykształcenie i odbyły praktykę zawodową (program na komputer). Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą być nadane osobom, które ukończyły studia magisterskie na kierunku budownictwo oraz odbyły roczną praktykę przy projektowaniu i półtoraroczną na budowie. Do projektowania bez ograniczeń wymagane są studia magisterskie na kierunku budownictwo oraz roczna praktyka na budowie i roczna przy projektowaniu (program na telefon).

Natomiast do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagania są następujące:
• studia magisterskie na kierunku budownictwo i półtoraroczna praktyka na budowie,
• studia inżynierskie na kierunku budownictwo i trzyletnia praktyka na budowie (program egzamin ustny).

Uprawnienia kolejowe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają ukończenia studiów inżynierskich na kierunku budownictwo i rocznej praktyki przy projektach oraz półtorarocznej praktyki na budowie (opinie o programie). Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie wymagają ukończenia studiów inżynierskich na kierunku budownictwo oraz rocznej praktyki na budowie i rocznej praktyki na przy sporządzaniu projektów. Wymagania w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie są następujące:
• studia inżynierskie na kierunku budownictwo i półtora roku praktyki na budowie,
• tytuł technika drogownictwa, technika dróg i mostów lub technika budownictwa oraz cztery lata praktyki na budowie (segregator aktów prawnych).

Stabilny grunt


Uprawnienia mostowe bez ograniczeń do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi dotyczą drogowych obiektów inżynierskich oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty, ściany oporowe, przepusty, tunele, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych oraz przepusty (promocja 3  w 1). Uprawnienia w zakresie ograniczonym dotyczą jednoprzęsłowych obiektów mostowych o przęśle wykonanym z prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowionego na stabilnym gruncie oraz przepustów.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami