Blog

Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 10
30.05.2018

Prawo do wznoszenia budynków

W artykule znajdziesz:

Prawo do wznoszenia budynków


Zdobycie uprawnień budowlanych jest marzeniem wielu osób, które z jednej strony pragną zajmować się zaprojektowaniem obiektów pod kątem architektonicznym, ale również kierowaniem robotami, mającym je zrealizować. Certyfikat uprawniający do realizacji takiego zamierzenia może być zdobyty, jeżeli zdobędzie się stosowne wykształcenie branżowe przy czym dobrze by było ukończenie studiów. Poza tym, koniecznie będzie przebycie praktyk na budowie, a także przygotowanie projektu, a następnie zdanie egzaminu.


Uprawnienia budowlane dają szanse zajmować się inwestycją od początku do końca, albo – w przypadku zdobycia tylko częściowej specjalizacji – na jakimś etapie prac. Kiedy uzyska się prawo do wznoszenia budynków, nadal warto podnosić swoje kwalifikacje, to jest poznawać nowoczesne metody projektowania, jak również realizacji budowy. Wspomniany certyfikat jest wydawany przez komisję Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, któremu bez wątpienia zależy na tym, ażeby otrzymywały go wyłącznie kompetentne osoby.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 15 Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 16 Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 17
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 18
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 19 Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 20 Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 21
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 31 Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 32 Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 33
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 34
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 35 Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 36 Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 37
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Instalacje zewnętrzne na kominie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami