Prefabrykaty zbrojeniowe

Prefabrykaty zbrojeniowe

Przygotowywanie zbrojenia w wytwórniach elementów prefabrykowanych różni się zasadniczo od przygotowywania zbrojenia budowach. W wytwórni czynność ta wykonywana jest w sposób zmechnizowany. Ponadto zamiast wiązania zbrojenia stosuje się w prefabryka spawanie zbrojenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

spawane umożliwia tworzenie sztywnych przestrzennie konstrukcji zbrojeniowych elementów prefabrykowanych oraz daleko posunie mechanizację robót zbrojarskich. Stosowanie zbrojenia spawanego zmniejsza ponadto do minimum robociznę przy wykonywaniu zbrojeń oraz robocizna przy zakładaniu ich do form.

W prefabrykacji stosuje się wszystkie znane metody spawania, tj. opory punktowe i łukowe. Użycie zbrojenia spawanego do elementów prefabrykowanych daje w produkcji następujące korzyści:

- zmniejszenie robocizny w przygotowaniu zbrojenia o około 60% or robocizny w układaniu zbrojenia o około 85%, dzięki czemu osiąga się przez: dwukrotne zwiększenie wydajności robót przy przygotowaniu zbrojeń or około 7-krotne zwiększenie wydajności w ich układaniu do form,
- w zbrojeniu spawanym nie stosuje się odgięć hakowych, gdyż przyspywane pręty rozdzielcze dają znacznie lepsze warunki zakotwienia,
- zbrojenie całkowicie spawane zwiększa wytrzymałość elementów prefabrykowanych (według doświadczeń radzieckich o około 20%) oraz znacznie podwyższa wytrzymałość na zarysowanie (niekiedy nawet dwukrotnie),
- oszczędność w zużyciu stali, wynoszącą 5 - 10% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Do wykonania zbrojeń w wytwórni elementów prefabrykowanych stosu; my (por. tom V monografii „Budownictwo Betonowe” stal w wiązka lub kręgach, przesyłaną z hut (analogicznie jak na budowie), oraz półfabrykaty stalowe w postaci siatek zwijanych lub płaskich bądź w postaci szkieletów zbrojeniowych, wykonane w zakładzie specjalistycznym lub też w centralnej wytwórni zbrojeń, istniejącej przy wytwórni prefabrykatów (uprawnienia budowlane).
Z prętów stali otrzymanych w wiązkach lub kręgach tworzy się w warsztacie zbrojarskim szkielety zbrojeniowe przy zastosowaniu zespołu odpowie nich maszyn: prostowarek, nożyc, spawarek itp. Do wyprostowania i pocięcia drutu i prętów służą specjalne maszyny o wydajności 15 60 m/ir (zależnie od średnicy), które równocześnie przecinają stal na żądane długo z dokładnością do 0,1 mm. Tak pociętą stal oczyszcza się następnie z rd w specjalnych bębnach blaszanych o poziomej osi obrotu. Z pęków pocięty prętów włożonych do tych bębnów (równolegle do ich osi) rdza złuszcza przez spadanie i ocieranie się prętów o siebie w czasie obrotów bębna (program egzamin ustny).

Siatki i szkielety zbrojeniowe

Do wykonania zbrojeń przy użyciu półfabrykatów zbrojeniowych służą jak to poprzednio wspomniano - siatki i szkielety zbrojeniowe (opinie o programie).
Ponieważ inny jest przebieg czynności w produkcji siatek ze stali dostarczanej w kręgach niż produkcji szkieletów ze stali dostarczanej w pitach prostych, pokazano na rysunku zespół tych czynności oddzielnie z uwzględnieniem procesu ulepszenia stali przez zgniatanie poprzeczne 1 rozciąganie na zimno.
Do prefabrykatów zbrojeniowych stosuje się drut od 0 2 mm do 0 14 n dostarczany w kręgach oraz pręty o średnicy do 40 mm.

Produkcję zbrojenia można podzielić na dwie główne fazy: prace przygotowania stali do tworzenia siatek lub szkieletów, obejmujące czynności prostowania, czyszczenia, cięcia i - ewentualne - obróbki na zimno oraz właściwe prace wykonawane prefabrykatu zbrojeniowego, obejmujące czynności spawania i gięcia (segregator aktów prawnych).
Siatki zwijane nadają się do zbrojenia cienkościennych płyt prefabrykawanych, siatki zaś płaskie - do płyt krzyżowo zbrojonych, do prefabrykawanych płyt wielkopłaszczyznowych i do innych elementów wymagających zbrojenia w dwu kierunkach do siebie prostopadłych. Natomiast siatki pas mowę stosuje się do zbrojenia płyt, belek i słupów o jednym kierunku zbrojenia głównego.

Siatki wykonuje się przeważnie z drutów dostarczanych w kręgach. Do odwijania, prostowania i cięcia drutu stosuje się powszechnie maszyny-auto maty, które jednocześnie wykonują wszystkie wymienione czynności. Auto maty te składają się z urządzenia do prostowania i odwijania, z mechanizmu tnącego oraz z urządzeń do odmierzania i odbierania.
Stosowane do siatek automaty prostującotnące (por. tom V monograf „Budownictwo Betonowe”,  możemy podzielić na trzy grupy:
- automaty z bębnem prostującym z ciągłym podawaniem
- przesuwnymi nożami tnącymi przesuwający się drut na żądane długości,
- automaty z wałkami prostującymi, okresowym podawaniem i nożycami gilotynowymi tnącymi pręty nieruchome,
- automaty z bębnem prostującym 1, okresowym podawaniem i nożycami gilotynowymi (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !