Prefabrykowane siatki konstrukcyjne

Prefabrykowane siatki konstrukcyjne
Prefabrykowane siatki konstrukcyjne

Prefabrykowane siatki konstrukcyjne wykonane wg podanych zasad należy zawieszać na bolcach kotwiących rzędami poziomymi, począwszy od górnej kondygnacji. Swobodne końce poziomych prętów 0 10 i 0 4,5 mm należące do sąsiednich siatek każdego rzędu mocuje się między sobą na zakład drutem wiązałkowym (program uprawnienia budowlane na komputer). Połączenie siatek sąsiednich kondygnacji w ścianach bezotworowych uzyskuje się przez zamocowanie skrajnych prętów poziomych w zaczepach bolców kotwiących oraz przez powiązanie ’tych prętów drutem wiązałkowym.

W celu zapewnienia lepszego przylegania siatki konstrukcyjnej należy dodatkowo osadzić w ścianie kołki stalowe usytuowane w polach 60X60 cm i przywiązać do nich siatkę drutem wiązałkowym. Kołki stalowe nierdzewne lub zabezpieczone antykorozyjnie osadza się w ścianie przez wstrzeliwanie lub wbijanie przez warstwę styropianu. Wystająca nad styropianem część kołka nie powinna być dłuższa niż 2 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Siatką podtynkową należy pokryć całą powierzchnię zabezpieczonych ścian. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby siatka była ęlobrze napięta, bez sfałdowań i wybrzuszeń. Sąsiednie pasma siatki powinny być układane na zakład szerokości 3-5 cm (uprawnienia budowlane). Należy przestrzegać warunku, aby siatka podtynkową była oddalona od warstwy styropianu o ok. 1 cm. W tym celu w miejscach, gdzie siatki konstrukcyjne tego warunku nie zapewniają, należy stosować jeszcze dodatkowe pręty dystansowe 0 10 mm. Grubość warstwy tynku powinna być wszędzie możliwie jednakowa, przy czym minimalna warstwa otulenia siatki nie może być mniejsza niż 1,0 cm (program egzamin ustny).

Wykonanie obróbek blacharskich

Wykonanie obróbek blacharskich stanowi ostatni etap prac zabezpieczających. Na miejsce zdjętych obróbek blacharskich należy wprowadzić nowe, wykonane w sposób zapewniający szczelność zabezpieczonych fragmentów budynku. Oklejanie ścianki attykowej styropianem rozpoczyna się w odległości 4 cm od jej górnej krawędzi. Powstaje w ten sposób odsłonięte pasmo ściany, które w celu zwiększenia przyczepności tynku należy zryflować, a następnie dokładnie oczyścić z zapylenia (opinie o programie). Po zdjęciu obróbek blacharskich osadza się w górnej płaszczyźnie ścianki attykowej w odstępach ok. 0,50 m ocynkowane haki kotwiące, służące do podwieszania siatek konstrukcyjnych. Do zamocowania haków w uprzednio wywierconych otworach stosuje się zaprawę cementową 1 : 3.

Siatki konstrukcyjne ścianek attykowych odpowiednio odgięte w górnej części podwiesza się do haków kotwiących za pośrednictwem pręta skrajnego 0 8 mm. W miejscu przegięcia siatki należy umieścić dodatkowy pręt dystansowy 0 10 mm oddzielający siatkę od styropianu. Po zamocowaniu siatek konstrukcyjnych należy górną płaszczyznę ścianki attykowej pokryć warstwą zaprawy cementowej grubości ok. 2 cm i zatrzeć na gładko (segregator aktów prawnych).

Ostatni rząd bolców kotwiących umieszcza się w odległości ok. 25 cm od gzymsu. W ten sposób pasmo tynku przy gzymsie zbrojone jest wyłącznie siatką podtynkową. Od góry siatka podtynkowa powiązana jest drutem wiązałkowym z poziomym prętem 0 8 mm, mocowanym do ściany kołkami stalowymi, wstrzeliwanymi w odstępach co 50 cm. W celu oddzielenia siatki od styropianu daje się na krawędzi warstwy ocieplającej poziomy pręt dystansowy 0 10 mm.

Warstwę styropianu przy cokole doprowadza się do poziomu 20 cm poniżej dolnej powierzchni stropu piwnicznego lub do poziomu górnego ościeża okienek piwnicznych (promocja 3 w 1). Uskok przy cokole można wyrównać przez odpowiednie pogrubienie warstwy styropianu. Siatka podtynkowa powiązana jest drutem wiązałkowym z prętem poziomym 0 8 mm, mocowanym do ściany kołkami stalowymi w odstępach 50 cm. Przy otworach okiennych i balkonowych warstwę ocieplającą ze styropianu należy zakończyć na 4 cm przed krawędzią otworu. Pozostały pas odsłoniętej ściany wokół ościeża należy zryflować, a następnie oczyścić z pyłu.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !