Proces postępowania kwalifikacyjnego – jak wygląda?


Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych rozpoczyna się po złożeniu wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Wówczas można drogą pocztową otrzymać wezwanie do uzupełnienia wniosku. W takiej sytuacji należy w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania złożyć niezbędne dokumenty (program na komputer).

Proces postępowania kwalifikacyjnego – jak wygląda?

Z tego właśnie względu zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest osobiste oddanie wniosku i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w zakresie złożonych dokumentów na miejscu (program na telefon). Wniosek osoby, która stara się o nadanie uprawnień budowlanych, jest dokładnie weryfikowany, a o wyniku weryfikacji zainteresowany dowiaduje się za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

List polecony dotyczący wyniku weryfikacji jest wysyłany najpóźniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu (program egzamin ustny). W momencie, gdy zatwierdzona zostanie informacja o zakwalifikowaniu wniosku, zdający ma obowiązek wnieść drugą część opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, czyli opłatę za przeprowadzenie egzaminu. Potwierdzenie wniesienia tej opłaty trzeba mieć przy sobie w dniu przystąpienia do egzaminu pisemnego. Egzamin pisemny w każdej izbie odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie (opinie o programie). Ma formę testu jednokrotnego wyboru, a liczba pytań oraz czas egzaminu zależy od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych).

Zaliczenie egzaminu pisemnego


Zaliczenie egzaminu pisemnego pozwala na przystąpienie do ustnej części egzaminu na uprawnienia budowlane. Także w tym wypadku liczba pytań zależy od rodzaju i zakresu uprawnień, ale jeśli chodzi od czas egzaminu, to jest on taki sam dla wszystkich kandydatów. Po około dwóch miesiącach od zdania egzaminu na uprawnienia budowlane odbywa się uroczystość nadania uprawnień. Kandydat otrzymuje pisemne potwierdzenie w drodze decyzji i zostaje członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, co wiąże się z koniecznością opłacenia składki członkowskiej (promocja 3  w 1). Przynależność do izby samorządu zawodowego jest niezbędna, aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !