Blog

06.08.2019

Proces postępowania kwalifikacyjnego – jak wygląda?

W artykule znajdziesz:

Proces postępowania kwalifikacyjnego – jak wygląda?


Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych rozpoczyna się po złożeniu wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Wówczas można drogą pocztową otrzymać wezwanie do uzupełnienia wniosku. W takiej sytuacji należy w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania złożyć niezbędne dokumenty (program na komputer).

Proces postępowania kwalifikacyjnego – jak wygląda?

Z tego właśnie względu zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest osobiste oddanie wniosku i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w zakresie złożonych dokumentów na miejscu (program na telefon). Wniosek osoby, która stara się o nadanie uprawnień budowlanych, jest dokładnie weryfikowany, a o wyniku weryfikacji zainteresowany dowiaduje się za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

List polecony dotyczący wyniku weryfikacji jest wysyłany najpóźniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu (program egzamin ustny). W momencie, gdy zatwierdzona zostanie informacja o zakwalifikowaniu wniosku, zdający ma obowiązek wnieść drugą część opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, czyli opłatę za przeprowadzenie egzaminu. Potwierdzenie wniesienia tej opłaty trzeba mieć przy sobie w dniu przystąpienia do egzaminu pisemnego. Egzamin pisemny w każdej izbie odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie (opinie o programie). Ma formę testu jednokrotnego wyboru, a liczba pytań oraz czas egzaminu zależy od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych).

Zaliczenie egzaminu pisemnego


Zaliczenie egzaminu pisemnego pozwala na przystąpienie do ustnej części egzaminu na uprawnienia budowlane. Także w tym wypadku liczba pytań zależy od rodzaju i zakresu uprawnień, ale jeśli chodzi od czas egzaminu, to jest on taki sam dla wszystkich kandydatów. Po około dwóch miesiącach od zdania egzaminu na uprawnienia budowlane odbywa się uroczystość nadania uprawnień. Kandydat otrzymuje pisemne potwierdzenie w drodze decyzji i zostaje członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, co wiąże się z koniecznością opłacenia składki członkowskiej (promocja 3  w 1). Przynależność do izby samorządu zawodowego jest niezbędna, aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami