Proces roboczy

Proces roboczy

Następnym elementem organizacyjnym osiedla złożonego z 12 domów jednego typu jest długość rytmu ogólnego ciągu organizacyjnego osiedla. Rytm ten musi znajdować się w ścisłym związku z podstawowym elementem budowy, jakim jest czas zasadniczego procesu roboczego obiektu, a mianowicie musi być równy temu czasowi. Jeśli zatem określony w harmonogramie jednego obiektu czas zasadniczego procesu roboczego wynosi 18 dni, to i wielkość rytmu dla całego osiedla wynosić musi również 18 dni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wreszcie musi być spełniony jeszcze jeden podstawowy warunek organizacji budowy osiedla. Ogólny czas trwania robót na jednym obiekcie musi być wielokrotnością długości rytmu osiedla. W danym przypadku ogólny czas trwania robót na jednym obiekcie wynoszący 54 dni robocze jest wielokrotnością rytmu wynoszącego 18 dni, a więc powyższa zasada jest w pełni zachowana.
Analityczne obliczenie czasu trwania budowy osiedla (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Po ustaleniu w ten sposób wszystkich parametrów można dokonać obliczenia ogólnego czasu trwania budowy bez potrzeby wykonywania harmonogramu.
Obliczony zatem analitycznie czas zgodny jest z czasem określonym na podstawie harmonogramu.

się ciągłymi, nigdzie nie przerywanymi liniami o identycznych długościach, świadczącymi o nieprzerwanym, ciągłym i całkowicie równomiernym zatrudnieniu poszczególnych grup roboczych, przechodzących w ramach jednego domu z jednej działki na drugą, a w ramach osiedla z budynku do budynku i to zawsze na takie samo miejsce budynku.
Harmonogram zużycia robocizny umieszczony obok harmonogramu budowy osiedla ma specyficzny układ graficzny nie spotykany przy budynkach indywidualnych, świadczący o całkowitej równomierności zatrudnienia wszystkich grup roboczych (uprawnienia budowlane).

Deskowanie

Warunkiem zastosowania metody pracy równomiernej przy budowie osiedla jest, jak z powyższych rozważań wynika, jednorodność obiektów wchodzących w skład tego osiedla. Lecz nawet w przypadku gdy osiedle składa się z kilku typów obiektów zasadniczo różniących się między sobą, można zastosować zasady organizacji pracy równomiernej przez zgrupowanie jednakowych typów budynków w oddzielne ciągi organizacyjne i zastosować dla każdej typowej grupy budynków - odrębne grupy robocze. Jeśli np. osiedle składa się z 3 typów budynków różniących się wielkością, a nawet i konstrukcją, to stworzyć można trzy odrębne jednolite organizacje robocze, złączone oczywiście wspólnym kierownictwem i wszystkimi innymi wspólnymi organami zarządzania i zaopatrzenia (program egzamin ustny).

Praca równomierna daje szczególne korzyści w zastosowaniu do obiektów żelbetowych, odznaczających się jednorodnością konstrukcji, znaczniejszą długością lub wysokością. Gdy obiekt żelbetowy jest nietypowy lub różnorodny pod względem konstrukcyjnym, stosowanie zasad pracy równomiernej staje się bardziej utrudnione. Szczególną cechą obiektów o konstrukcji żelbetowej w stosunku np. do konstrukcji murowych jest dość długa przerwa technologiczna, konieczna ze względu na twardnienie betonu i zachowanie w tym okresie konstrukcji w odeskowaniu. Przerwa ta powoduje znaczne trudności organizacyjne, pokonywane zazwyczaj raczej drogą intuicji niż ścisłego obliczenia i to głównie w odniesieniu do koniecznego czasu trwania robót, liczby obrotów deskowania oraz ilości drewna niezbędnego do odeskowania (opinie o programie).

Natomiast zastosowanie do obiektów żelbetowych organizacji opartej na zasadach pracy równomiernej daje możność odpowiedzi na wszystkie te istotne pytania w oparciu o ścisłe metody: graficzną lub analityczną.
Przykład zastosowania metody pracy równomiernej do obiektu o konstrukcji żelbetowej monolitowej (segregator aktów prawnych).

Jako przykład rozpatrzony będzie budynek żelbetowy szkieletowy, trzykondygnacjowy, na istniejących fundamentach.
Postępując według powyższych zasad można zorganizować budowę osiedla w ten sposób, że będzie ona rzeczywiście jednolitym ciągiem organizacyjnym, a nie sumą organizacji poszczególnych budynków (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !