Proces technologiczny

Proces technologiczny

Proces technologiczny produkcji tworzyw cementowo-glinianych dzieli się na następujące etapy:
- przygotowanie surowców’ do wyrobu tworzyw,
- przygotowanie mieszaniny surowców i cementu,
- przygotowanie wyrobów, ułożenie w formy (ewentualnie obróbka termiczna), rozformowanie i suszenie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowe warunki otrzymania pełnowartościowego tworzywa cementowo-glinianego - to właściwy dobór surowców, wstępne przygotowanie ich do wyrobu tworzyw oraz dokładne przemieszanie składników. Nieprzestrzeganie tych warunków naraża wykonawcę na straty wynikające z otrzymania materiału słabego, a nawet nieprzydatnego dla budownictwa. Należy pamiętać o tym, że o jakości materiału - przy zachowaniu warunków odpowiedniego doboru i proporcji surowców - decyduje równomierne i dokładne przemieszanie cementu z gliną i z resztą składników (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W razie złego wymieszania otrzymuje się spoiwo cementowo-gliniane niejednorodne, miejscami słabe pod względem wytrzymałości, nasiąkliwe, podatne na pęcznienie, a pod wpływem mrozu odpryskujące i rozpadające się. W celu umożliwienia i ułatwienia dokładnego przemieszania cementu z gliną należy glinę uprzedmio rozdrobnić.

Nie wolno więc mieszać cementu z gliną w kawałkach lub w postaci drobnych grudek. Cement powinien być zmieszany z gliną w postaci zawiesiny o gęstości śmietany lub w postaci sproszkowanej (uprawnienia budowlane).
W roztworze wodnym gliny cząstki koloidalne znajdują się w fazie rozproszonej, a intensywne przemieszanie zawiesiny zwiększa ich ilość i polepsza fizyko-chemiczne własności surowca. Jednocześnie rozprowadzenie gliny w wodzie do stanu zawiesiny daje największą gwarancję jednorodnego wymieszania jej z resztą składników, gdyż następuje zwiększenie się powierzchni wzajemnego styku, przede wszystkim z cementem (program egzamin ustny). Poza tym w zawiesinie następuje przemieszanie nierównomiernie rozłożonych części składników gliny o różnej wielkości ziaren, dzięki czemu masa zawiesiny staje się bardziej jednorodna, a poszczególne składniki oraz woda występują równomiernie.

Moczenie gliny

Wstępne przygotowanie gliny do wykonania zawiesiny. Rozprowadzenie i rozdrobnienie ukopanej gliny w wodzie może być utrudnione, gdy glina jest bardzo zbita, tłusta, o dużej zawartości iłu (opinie o programie).
W tych przypadkach, w celu ułatwienia wykonania zawiesiny, można glinę przygotować do przerobu wykonując następujące czynności wstępne:
Należy wykonać rów o wymiarach ok. 1,5 X 6m i wysokości 1 m (najlepiej w gruncie gliniastym, aby woda nie uchodziła) i zalać wodą.

Do rowu wsypuje się świeżo ukopaną glinę i moczy przez dobę. Gdy zachodzi obawa obsunięcia się skarpy rowu, wówczas dla zabezpieczenia należy ją odeskować. Ten wstępny sposób nadaje się przy ręcznym i mechanicznym przygotowaniu zawiesiny.
Wstępne rozdrabnianie gliny przez przesiewanie. Rozdrabnianie gliny wykonuje się przez przesianie za pomocą siatki o wymiarach oczek ok. 15 mm, ustawionej ukośnie pod kątem ok. 30° (tak jak przy przesiewaniu pospółki). Świeżo ukopaną gliną silnie uderza się o siatkę, następuje wtedy rozpad na części mniejsze, przechodzące przez oczka. Część, która pozostanie na siatce, może być rozdrobniona stalowymi grabiami i ponownie przesiana przez siatkę (segregator aktów prawnych).

Ten sposób stosowany jest przy glinie chudej o zawartości piasku ponad 20% przy ręcznym i mechanicznym przygotowaniu zawiesiny.
Rozdrabnianie gliny przez suszenie. Rozdrabnianie gliny, z której następnie przyrządza się zawiesinę, można wykonać w następujący sposób. Glinę ukopaną (a więc wilgotną) wystawia się na działanie promieni słonecznych. W tym celu rozsypuje się ją warstwami grubości ok. 15-20 cm (promocja 3 w 1).

Pod działaniem ciepła słonecznego następuje wysuszenie gliny i samorzutny jej rozpad na mniejsze kawałki. Rozpad gliny można przyśpieszyć przez mechaniczne potłuczenie większych kawałków na mniejsze o średnicy 4 cm, z których łatwiej jest wykonać zawiesinę. Sposób ten powinien być zastosowany wyłącznie przy ręcznym przygotowaniu zawiesiny.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !