Proces technologiczny

Proces technologiczny

W zależności więc od tego, z jakim procesem technologicznym mamy do czynienia, możemy rozwiązanie zadania o ograniczeniu przestrzeni niezbędnej dla procesu technologicznego przeprowadzić dwojako:
- Wykonać osłonę budowlaną tak prostą, jak na to pozwala sytuacja i wymagania technologiczne. (program uprawnienia budowlane na komputer) Po zamortyzowaniu się osłanianych urządzeń można wraz z nimi usunąć także konstrukcję budowlaną, która urządzenia te osłaniała lub podtrzymywała.
- Wykonać budowlę tak, aby w przyszłości po zamortyzowaniu się urządzeń, można było je wymienić na nowocześniejsze, nie zmieniając konstrukcji budynku. Można postawić dalsze wymaganie: umieścić w wykorzystanym budynku inny zgoła rodzaj produkcji, niż pierwotna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W pierwszym przypadku konieczne się staje projektowanie „na określony czas amorytzacji” z następnym rozebraniem budowli i możliwością wykorzystania materiałów z rozbiórki do innych celów (nie tylko na złom). Należy zatem brać pod uwagę okres pełnej amortyzacji urządzeń i do tego okresu dostosowywać czas trwania budynku. Wymaga to dokładnej znajomości technologii produkcji, odbywającej się w projektowanym budynku.
W drugim przypadku staje się ważniejsza znajomość perspektyw rozwoju danej gałęzi przemysłu (uprawnienia budowlane).

O ile poprzednio trzeba było umieć ocenić, jak długo opłacać się będzie produkcja za pomocą instalowanych obecnie urządzeń, to teraz należy umieć przewidzieć jakimi drogami pójdzie rozwój maszyn, stosowanych w przemyśle, dla którego budujemy nasz obiekt, jak postępować będzie rozwój i automatyzacja metod produkcji w tym przemyśle. Jest to niezbędne, aby móc choćby w przybliżeniu określić wymiary, obciążenia i wzajemny układ przyszłych maszyn, które, po zamortyzowaniu się ustawianych obecnie, będą w budynku ustawione.

Z powyższego wynika, że wymagania stawiane każdemu z omawianych typów budowli przemysłowych muszą być inne. W pierwszym typie - typie budowli-osłon - należy jak najdokładniej stosować się do ściśle określonych obciążeń, gabarytów, działania poszczególnych czynników, występujących w ustawianych w budowli urządzeniach. W drugim typie - typie budowli uniwersalnych b, nadających się do ulokowania różnych rodzajów produkcji, nie można i nie należy stosować się do ściśle określonych warunków (obciążenia, wpływy termiczne i dynamiczne, korozja) (program egzamin ustny).

Wartość wskaźników

Należy natomiast korzystać ze wskaźników uogólnionych, opracowywanych w poszczególnych biurach branżowych dla różnych gałęzi przemysłu. Wartość takich wskaźników zależy, oczywista, w pierwszym rzędzie od wiedzy opracowującego; nie da się ich najczęściej sprawdzić w krótkim czasie i dlatego stosowanie tych wskaźników pozostać musi na długo (a może na zawsze) kwestią zaufania do tych, kto je opracował (opinie o programie).

O ile w odniesieniu do budowli-osłon należy wychodzić wyłącznie z wymagań technologii i bhp i projektować w sposób najbardziej w danych warunkach ekonomiczny, o tyle w odniesieniu do budowli uniwersalnych można zestawić pewne kryteria, którym budowla czynić powinna zadość:
- maksimum miejsca swobodnego,
- najmniejsze skrępowanie w ustawieniu maszyn i urządzeń (segregator aktów prawnych),
- zapewnienie jednostajnego oświetlenia powierzchni zabudowanej,
- możliwość łatwej i wygodnej komunikacji wewnętrznej (osobowej i towarowej),
- zapewnienie odpowiednich warunków higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dla przemysłów, w których nie zachodzi nadmierne niebezpieczeństwo ogniowe dla załogi, najodogodniejszym rozwiązaniem spełniającym wszystkie wymienione warunki jest rozwiązanie w postaci parterowego, wielonawowego budynku halowego o dużych i bardzo dużych rozpiętościach. Tam, gdzie z góry można się liczyć z tym, że ciężary maszyn będą i pozostaną nieznaczne (ta ostatnia tendencja - zmniejszania ciężaru maszyn i urządzeń jest dziś powszechna w przemyśle i na pewno taką pozostanie), stosowane są budynki wielokondygnacjowe (przemysł fotooptyczny, elektroniczny, precyzyjny, odzieżowy). Przy obecnie udoskonalonych metodach obliczeń dynamicznych można twierdzić, że budynki wielokondygnacyjne znaleźć powinny coraz szersze rozpowszechnienie (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !