Proces zakończenia budowy a nadzór inwestorski

Obowiązek kontroli na budowie może spoczywać na inwestorze lub może zostać nałożony przez właściwy organ na podstawie decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę (program na komputer). Zwykle dzieje się tak wtedy, gdy stopień skomplikowania robót budowlanych jest wysoki lub kolidują one ze środowiskiem naturalnym. Szczególne rodzaje obiektów, których realizacja wymaga ciągłego nadzoru ministrowskiego przez ustanowionego przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego, określone są w rozporządzeniu właściwego ministra ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa. Taka osoba ma obowiązek stałego kontrolowania procesu budowy, a także czuwania nad jej zgodnością z projektem (program na telefon).

Standardowa opłata kierownika

Proces zakończenia budowy a nadzór inwestorski

Oznacza to,że inspektor nadzoru inwestorskiego jest na budowie przedstawicielem inwestora i w jego imieniu może:
• potwierdzać odbiór robót budowlanych,
• rozliczać koszty (program na egzamin ustny).
Jak więc widać nadzór inwestorski jest bardzo ważną kwestią podczas budowy. Warto uzmysłowić sobie, że za dziesięć wizyt w obiekcie jednorodzinnym oraz za odbiór podstawowych elementów konstrukcji kierownik budowy standardowo pobiera opłatę 2500zł (promocja 3 w 1). W przypadku, gdy przejmuje on obowiązki innego kierownika i sporządza plan, dodatkowo należy zapłacić mu 700zł. Znacznie mniej kosztuje praca inspektora nadzoru, który po przeprowadzeniu odbiorów i konsultacji, pobiera opłatę w wysokości ok. 300zł.
Zakończenie budowy związane jest z formalnościami, których należy dopełnić przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji dającej pozwalającej na użytkowanie obiektu (segregator). Jednak, aby taka decyzja mogła być wydana, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego o ukończeniu budowy. Decyzja zezwalająca na użytkowanie jest wydawana bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli. Pozwolenie na użytkowanie najczęściej dotyczy domów wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej (opinie). Przy budynkach jednorodzinnych wystarczy złożyć zgłoszenie zakończenia budowy, chyba że nadzór budowlany nałoży na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !