Blog

Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 10
18.08.2018

Proces zakończenia budowy a nadzór inwestorski

W artykule znajdziesz:

Proces zakończenia budowy a nadzór inwestorski

Obowiązek kontroli na budowie może spoczywać na inwestorze lub może zostać nałożony przez właściwy organ na podstawie decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę (program na komputer). Zwykle dzieje się tak wtedy, gdy stopień skomplikowania robót budowlanych jest wysoki lub kolidują one ze środowiskiem naturalnym. Szczególne rodzaje obiektów, których realizacja wymaga ciągłego nadzoru ministrowskiego przez ustanowionego przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego, określone są w rozporządzeniu właściwego ministra ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa. Taka osoba ma obowiązek stałego kontrolowania procesu budowy, a także czuwania nad jej zgodnością z projektem (program na telefon).

Standardowa opłata kierownika

Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 11
Proces zakończenia budowy a nadzór inwestorski

Oznacza to,że inspektor nadzoru inwestorskiego jest na budowie przedstawicielem inwestora i w jego imieniu może:
• potwierdzać odbiór robót budowlanych,
• rozliczać koszty (program na egzamin ustny).
Jak więc widać nadzór inwestorski jest bardzo ważną kwestią podczas budowy. Warto uzmysłowić sobie, że za dziesięć wizyt w obiekcie jednorodzinnym oraz za odbiór podstawowych elementów konstrukcji kierownik budowy standardowo pobiera opłatę 2500zł (promocja 3 w 1). W przypadku, gdy przejmuje on obowiązki innego kierownika i sporządza plan, dodatkowo należy zapłacić mu 700zł. Znacznie mniej kosztuje praca inspektora nadzoru, który po przeprowadzeniu odbiorów i konsultacji, pobiera opłatę w wysokości ok. 300zł.
Zakończenie budowy związane jest z formalnościami, których należy dopełnić przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji dającej pozwalającej na użytkowanie obiektu (segregator). Jednak, aby taka decyzja mogła być wydana, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego o ukończeniu budowy. Decyzja zezwalająca na użytkowanie jest wydawana bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli. Pozwolenie na użytkowanie najczęściej dotyczy domów wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej (opinie). Przy budynkach jednorodzinnych wystarczy złożyć zgłoszenie zakończenia budowy, chyba że nadzór budowlany nałoży na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 16 Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 17 Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 18
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 19
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 20 Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 21 Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 22
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 32 Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 33 Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 34
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 35
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 36 Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 37 Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 38
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Niemając żadnych kwalifikacji budowlanych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami