Procesy patologiczne

Procesy patologiczne

Obfite wydzielanie się gum drzewnych jest następstwem przebiegających w drzewie procesów patologicznych. Substancja międzykomórkowa tworząca blaszki środkowe zbudowana jest w młodych tkankach głównie z substancji pektynowych. W starszych, drewniejących komórkach udział pektyny w blaszkach środkowych maleje, wzrasta natomiast udział ligniny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wysunięte zostało przypuszczenie, że substancje pektynowe przechodzą w miarę dojrzewania drzewa w hemicelulozy, które z kolei przechodzą w ligninę; w ten sposób hemicelulozy stanowiłyby związki o charakterze przejściowym, stanowiące pośrednie ogniwo w toku przemian substancji pektynowych na ligninę.
Podstawowym składnikiem substancji pektynowych jest kwas galakturonowy, obok niego w skład pektyny wchodzą pentozy, heksozy i kwasy uronowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Produktem pełnej hydrolizy substancji pektynowych jest kwas galakturonowy, galaktoza, arabinoza, kwas octowy i alkohol metylowy.

Zawartość substancji pektynowych w drewnie iglastym wynosi 4-6%, w drewnie liściastym 6-8%. Udział pektyny w młodszych częściach drzewa oraz w tkankach kambialnych jest większy niż w tkankach dojrzałego drewna. W największej ilości występują substancje pektynowe w owocach i korzeniach, gdzie udział pektyny może dochodzić do 50% (uprawnienia budowlane).
Substancje pektynowe odgrywają dużą rolę w budowie błony komórkowej; stąd wynika ich duże znaczenie dla drzewnictwa. Substancje pektynowe zawierają hydrofilowe grupy karboksylowe COOH; wiąże się z tym duża zdolność wchłaniania wody, w ślad za czym idzie silnie zarysowane pęcznienie.

Według Frey-Wysslinga anizotropia pęcznienia i kurczenia się drewna związana jest z pęcznieniem nierównomiernie rozmieszczonych w drewnie substancji pektynowych. Wzdłuż promieniowych ścian komórki ułożone są w blaszkach środkowych grubsze warstwy pektyny niż warstwy ułożone wzdłuż ścian stycznych. W związku z tym drewno pęcznieje i kurczy się silniej w kierunku stycznym niż w kierunku promieniowym, gdzie sumaryczna grubość warstw pektyny jest mniejsza (program egzamin ustny).

Błonnikowy szkielet błony komórkowej

Pod działaniem gorącej wody substancje pektynowe miękną i stają się bardziej plastyczne, a przy dłuższym działaniu rozpuszczają się w wodzie. Właściwość tę wykorzystuje się w cieplno-wodnej (hydrotermicznej) obróbce drewna, powodującej zwiększenie plastyczności i rozluźnienie więzi międzykomórkowej, co ułatwia gięcie drewna. Zbyt długie gotowanie lub parzenie drewna powoduje nadmierne uplastycznienie lub rozpuszczenie warstw pektyny, co nadmiernie osłabia spójność drewna i odbija się ujemnie na przebiegu dalszej obróbki. Przy produkcji papieru rozpuszczone substancje pektynowe powodują samozaklejanie masy papierniczej, wpływając w ten sposób na zwiększenie wytrzymałości i jakości papieru (opinie o programie).

Błonnikowy szkielet błony komórkowej jest inkrustowany ligniną, czyli drzewnikiem. Lignina nie występuje w przyrodzie w wolnej postaci. Mianem drzewnika określa się ligninę naturalną, a więc ligninę w tej postaci, w jakiej ona występuje w drewnie. Erdmann, biorąc pod uwagę rozpuszczalność celulozy w odczynniku Schweizera (amoniakalny roztwór tlenku miedzi) oraz fakt, że drewno nie rozpuszcza się w tym odczynniku, doszedł do wniosku, że substancja inkrustująca, powodująca drewnienie błony komórkowej, jest powiązana chemicznie z celulozą i z innymi węglowodanami (segregator aktów prawnych).

Hipotezę tę potwierdzili Cross i Bevan, Hagglund i Bjorkmann określając związek między ligniną i celulozą mianem lignocelulozy. Sposób powiązania ligniny z celulozą nie jest dotychczas wyjaśniony, przypuszcza się, że rolę tę spełniają wiązania eterowe. Również nie jest dotychczas wyjaśniona rola, jaką spełnia lignina w drewnie; przypuszcza się, że nadaje ona drewnu twardość i sztywność, co przy dużym udziale ligniny może być przyczyną kruchości drewna (promocja 3 w 1).

W dalszym ciągu należy przypuszczać, że poszczególne składniki drewna, jak celuloza, hemicelulozy, lignina, żywice, woski, tłuszcze i związki mineralne, nie występują w drewnie w postaci pozbawionej wzajemnego wpływu na siebie mieszaniny, lecz że są one powiązane z sobą w sposób fizyczny i chemiczny.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami