Blog

Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 10
02.06.2021

Procesy patologiczne

W artykule znajdziesz:

Procesy patologiczne

Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 11
Procesy patologiczne

Obfite wydzielanie się gum drzewnych jest następstwem przebiegających w drzewie procesów patologicznych. Substancja międzykomórkowa tworząca blaszki środkowe zbudowana jest w młodych tkankach głównie z substancji pektynowych. W starszych, drewniejących komórkach udział pektyny w blaszkach środkowych maleje, wzrasta natomiast udział ligniny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wysunięte zostało przypuszczenie, że substancje pektynowe przechodzą w miarę dojrzewania drzewa w hemicelulozy, które z kolei przechodzą w ligninę; w ten sposób hemicelulozy stanowiłyby związki o charakterze przejściowym, stanowiące pośrednie ogniwo w toku przemian substancji pektynowych na ligninę.
Podstawowym składnikiem substancji pektynowych jest kwas galakturonowy, obok niego w skład pektyny wchodzą pentozy, heksozy i kwasy uronowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Produktem pełnej hydrolizy substancji pektynowych jest kwas galakturonowy, galaktoza, arabinoza, kwas octowy i alkohol metylowy.

Zawartość substancji pektynowych w drewnie iglastym wynosi 4-6%, w drewnie liściastym 6-8%. Udział pektyny w młodszych częściach drzewa oraz w tkankach kambialnych jest większy niż w tkankach dojrzałego drewna. W największej ilości występują substancje pektynowe w owocach i korzeniach, gdzie udział pektyny może dochodzić do 50% (uprawnienia budowlane).
Substancje pektynowe odgrywają dużą rolę w budowie błony komórkowej; stąd wynika ich duże znaczenie dla drzewnictwa. Substancje pektynowe zawierają hydrofilowe grupy karboksylowe COOH; wiąże się z tym duża zdolność wchłaniania wody, w ślad za czym idzie silnie zarysowane pęcznienie.

Według Frey-Wysslinga anizotropia pęcznienia i kurczenia się drewna związana jest z pęcznieniem nierównomiernie rozmieszczonych w drewnie substancji pektynowych. Wzdłuż promieniowych ścian komórki ułożone są w blaszkach środkowych grubsze warstwy pektyny niż warstwy ułożone wzdłuż ścian stycznych. W związku z tym drewno pęcznieje i kurczy się silniej w kierunku stycznym niż w kierunku promieniowym, gdzie sumaryczna grubość warstw pektyny jest mniejsza (program egzamin ustny).

Błonnikowy szkielet błony komórkowej

Pod działaniem gorącej wody substancje pektynowe miękną i stają się bardziej plastyczne, a przy dłuższym działaniu rozpuszczają się w wodzie. Właściwość tę wykorzystuje się w cieplno-wodnej (hydrotermicznej) obróbce drewna, powodującej zwiększenie plastyczności i rozluźnienie więzi międzykomórkowej, co ułatwia gięcie drewna. Zbyt długie gotowanie lub parzenie drewna powoduje nadmierne uplastycznienie lub rozpuszczenie warstw pektyny, co nadmiernie osłabia spójność drewna i odbija się ujemnie na przebiegu dalszej obróbki. Przy produkcji papieru rozpuszczone substancje pektynowe powodują samozaklejanie masy papierniczej, wpływając w ten sposób na zwiększenie wytrzymałości i jakości papieru (opinie o programie).

Błonnikowy szkielet błony komórkowej jest inkrustowany ligniną, czyli drzewnikiem. Lignina nie występuje w przyrodzie w wolnej postaci. Mianem drzewnika określa się ligninę naturalną, a więc ligninę w tej postaci, w jakiej ona występuje w drewnie. Erdmann, biorąc pod uwagę rozpuszczalność celulozy w odczynniku Schweizera (amoniakalny roztwór tlenku miedzi) oraz fakt, że drewno nie rozpuszcza się w tym odczynniku, doszedł do wniosku, że substancja inkrustująca, powodująca drewnienie błony komórkowej, jest powiązana chemicznie z celulozą i z innymi węglowodanami (segregator aktów prawnych).

Hipotezę tę potwierdzili Cross i Bevan, Hagglund i Bjorkmann określając związek między ligniną i celulozą mianem lignocelulozy. Sposób powiązania ligniny z celulozą nie jest dotychczas wyjaśniony, przypuszcza się, że rolę tę spełniają wiązania eterowe. Również nie jest dotychczas wyjaśniona rola, jaką spełnia lignina w drewnie; przypuszcza się, że nadaje ona drewnu twardość i sztywność, co przy dużym udziale ligniny może być przyczyną kruchości drewna (promocja 3 w 1).

W dalszym ciągu należy przypuszczać, że poszczególne składniki drewna, jak celuloza, hemicelulozy, lignina, żywice, woski, tłuszcze i związki mineralne, nie występują w drewnie w postaci pozbawionej wzajemnego wpływu na siebie mieszaniny, lecz że są one powiązane z sobą w sposób fizyczny i chemiczny.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 16 Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 17 Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 18
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 19
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 20 Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 21 Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 22
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 32 Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 33 Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 34
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 35
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 36 Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 37 Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 38
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Minimalna głębokość posadowienia fundamentów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami