Blog

15.02.2022

Produkcja dalszych wersji

W artykule znajdziesz:

Produkcja dalszych wersji

Wskazuje to jak ważnym elementem mechanizacji robót montażowych jest ustalenie właściwego typoszeregu żurawi oraz dostosowanie ich parametrów technicznych do realizowanych obiektów. Żurawie wieżowe ujęte w typoszeregu będą obsługiwać budownictwo przemysłowe wielokondygnacyjne realizowane wg ujednoliconego systemu JSB-W (program uprawnienia budowlane na komputer).

Żurawie wieżowe stosowane są również przy wznoszeniu obiektów użyteczności publicznej i ten kierunek będzie zachowany. Budownictwo niskie do dwóch kondygnacji (jednorodzinne, rolnicze i pawilonowe) montowane jest żurawiami jezdniowymi. W tym zakresie powinna nastąpić zasadnicza zmiana, gdyż montaż tych obiektów powinien odbywać się lekkimi żurawiami wieżowymi szybkomontowalnymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W Polsce produkuje się następujące typy żurawi wieżowych żuraw 744CS (zgodnie z umową dwustronną ZREMB-Potain) produkowany w czterech wersjach: jezdnej niskiej i wysokiej, przyściennej oraz stropowej. Najpopularniejsza jest wersji przyścienna (wysokość do 86 m) oraz torowa jezdna o niskiej wieży 44 m. Produkcja dalszych wersji: żurawia torowego o wysokiej wieży do 56 m oraz stropowego może nastąpić na zamówienie. Żuraw ten ma dobre parametry ruchowe, ale ze względu na konieczność importu wszystkich mechanizmów realizowana będzie jego mutacja na częściach polskich o symbolu ŻBS-110 (uprawnienia budowlane). Żurawie tego typu charakteryzują się stałą wieżą z wysięgnikiem wodzakowym. Parametry techniczne żurawi ŻBS-110 będą podobne do typu 744CS;żuraw ŻB-75/100 najpopularniejszy w naszym budownictwie cieszy się dobrą opinią, ale ma przestarzałe rozwiązanie i wymaga zasadniczej modernizacji. Produkcja jego będzie zaniechana na rzecz żurawia ŻB-120 w wersji niskiej i wysokiej (program egzamin ustny).

Żuraw wieżowy

Żuraw wieżowy Mostostal 120 produkowany w krótkich seriach, zasadniczo dla budownictwa przemysłowego, stosowany jest również w budownictwie mieszkaniowym zwłaszcza przy wyższych budynkach, których montaż nie może być realizowany żurawiem ŻB-75/100 (opinie o programie). Obecnie produkowany typoszereg żurawi wieżowych i przyszłe zmodernizowane żurawie w pełni odpowiadają wszystkim parametrom technicznym systemów konstrukcyjno-montażowych, które będą realizowane w Polsce do 1985 r. i w latach następnych. Żurawie te wykazują pełną przydatność dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, użyteczności publicznej oraz przemysłowego wielokondygnacyjnego.

 Podstawową zaletą żurawi jezdniowych jest łatwość ich przemieszczania na budowie, jak również przekazywanie ich z jednej budowy na drugą. Żurawie te mogą przemieszczać się po terenach nadających się do jazdy ciężkimi samochodami, a czas przystosowania ich do pracy na stanowisku roboczym jest stosunkowo krótki (segregator aktów prawnych).

Żurawie jezdniowe mają wysięgnik bezpośrednio związany z obrotową podstawą, bez wieży pośredniej, co znacznie obniża ich walory eksploatacyjne (rys. 5-5). Moment powstający podczas montażu elementu pokazanego na rysunku jest ponad 1,5 raza większy przy montażu żurawiem bez wieży niż żurawiem z wieżą. Zależnie od wysokości budynku różnice te będą zmienne, ale zawsze na niekorzyść żurawi jezdniowych. Inną wadą żurawi jezdniowych bez wieży jest brak możliwości umieszczenia wodzaka, co znacznie obniża jego operatywność w pracach montażowych, a nawet eliminuje niektóre czynności, np. niemożliwe jest wyjmowanie deskowań stolikowych.

Wszystkie żurawie jezdniowe mają kabinę operatora umieszczoną na podwoziu i dlatego w wielu przypadkach operator musi ustawiać elementy w miejscach dla niego niewidocznych. Żurawie jezdniowe mają centralny napęd spalinowy (przeważnie silniki wysokoprężne), wobec czego na pracę jednego napędu należy uruchomić cały silnik, a wykorzystanie energii jest stosunkowo niskie (promocja 3 w 1). Źródłem energii tych żurawi są deficytowe paliwa płynne, a koszt ich eksploatacji jest wysoki (prawie trzykrotnie wyższy niż żurawi o napędzie elektrycznym).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami