Produkcja elementów

Produkcja elementów

Produkcja elementów odbywa się na dwóch liniach produkcyjnych - odrębnej dla bloków i odrębnej dla płyt. Elementy po uformowaniu i zagęszczeniu na stołach wibracyjnych przenoszone są za pomocą suwnic do naparzalniczych komór dołowych. Po ukończeniu obróbki termicznej w parze niskoprężnej elementy wyjmowane są za pomocą suwnicy z komór i przenoszone na stanowiska rozformowywania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po rozformowaniu elementy zostają złożone na stanowiskach kontroli technicznej, a opróżnione formy przenoszone są suwnicą na szynowy wózek platformowy, który z powrotem przewozi je na stanowiska przygotowywania form. Formy ustawiane są z kolei na platformach podnośnych, na których są czyszczone i smarowane. Po wstawieniu siatek i szkieletów zbrojeniowych do form suwnice podnoszą formy i ustawiają je na stołach wibracyjnych. Mieszanka betonowa dostarczana jest z węzła betoniarskiego przenośnikami taśmowymi do samojezdnego zasobnika umieszczonego na wózku, który przesuwając się nad formą rozściela w niej mieszankę przy uruchomionym stole wibracyjnym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z zasobników surowce dostają się za pomocą przenośników taśmowych do dwóch betoniarek 500-litrowych umieszczonych bezpośrednio nad dwoma stołami wibracyjnymi. Mieszanka betonowa zasypywana jest do formy stalowej ustawionej na stole wibracyjnym, na którym następuje uformowanie i zagęszczenie betonu. Przy zagęszczaniu betonu stosuje się ponadto listwowy wibrator powierzchniowy dla wykończenia górnej powierzchni betonu (uprawnienia budowlane).

Po ukończonym procesie formowania zdejmuje się formę elektrowciągiem i ustawia ją na wózku platformowym w komorze wstępnego podgrzewania. Ustawione na wózku dwie formy z uformowanymi blokami przebywają w tej komorze przez okres dwu godzin, następnie zostają przesunięte do komory właściwej obróbki termicznej, przy czym przed wejściem do właściwej komory na stanowisku rozformowania zostają zdjęte boczne ścianki formy (program egzamin ustny).

Gotowe bloki

Po ukończeniu obróbki termicznej elementy zostają podniesione z formy (z jej części dennej) przez żuraw wieżowy i ułożone w stosach na placu składowym. Wózek platformowy wraz z częściami dennymi dwóch form przesunięty zostaje z powrotem do przesuwnicy, która przemieszcza wózek na stanowisko przy stole wibracyjnym, gdzie zostają założone części boczne formy (po uprzednim oczyszczeniu i naoliwieniu ścianek) i skąd formy rozpoczynają następny cykl produkcyjny (opinie o programie).

Gotowe bloki podlegają wykończeniu na stanowisku. W niektórych rozwiązaniach stosowany jest sposób produkcji elementów na stole wibracyjnym rozformowywanym przez obrót płyty stołu wraz z formą 180°. Wyposażenie takiej linii technologicznej, stosowanej w NRD do produkcji wielkich bloków, płyt stropowych i biegów schodowych, składa się z następujących podstawowych urządzeń: płyty stołu wibracyjnego umieszczonego na wale obrotowym formy stalowej przymocowanej zamknięciem dźwigniowym do płyty stołu wibracyjnego, konstrukcji ramowej, zasobnika z dozownikiem 4 ruchomym poruszającym się podłużnie i poprzecznie do ramy oraz z mechanizmu obrotowego (segregator aktów prawnych). Cykl produkcyjny obejmuje następujące czynności:
a) oczyszczenie formy i ułożenie w niej siatki zbrojeniowej,
b) wypełnienie formy mieszanką betonową z zasobnika ruchomego przy uruchomionym stole wibracyjnym, a następnie zagęszczenie betonu,
c) wyrównanie i wygładzenie górnej powierzchni betonu za pomocą wibratora powierzchniowego listwowego, który stanowi część składową dozownika i wykonuje tę czynność przy ruchu powrotnym dozownika,
d) ułożenie na powierzchni betonu stalowej płyty podkładkowej i przymocowanie jej do formy zamkami dźwigniowymi,
e) obrócenie płyty stołu wibracyjnego wraz z formą i przymocowaną płytą podkładkową o 180° i osadzenie obróconego elementu z płytą podkładkową na platformie podsuniętego wózka,
f) rozformowanie elementu przez otwarcie zamków dźwigniowych łączących płytę podkładkową z formą i podniesienie stołu wibracyjnego do góry za pomocą mechanizmu śrubowego,
g) przewiezienie elementu z płytą podkładkową wózkiem platformowym do komory obróbki cieplnej;
h) obrót elementu po ukończeniu obróbki cieplnej o 180° do właściwego położenia za pomocą specjalnego urządzenia mechanicznego i zdjęcie płyty podkładkowej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami