Krzywa miareczkowania

Krzywa miareczkowania

Krzywa miareczkowania - krzywa charakteryzująca zmiany wielkości mierzonej podczas miareczkowania w zależności od objętości roztworu miareczkującego (program uprawnienia budowlane na komputer).
krzywa najkrótszego czasu - brachistochrona krzywa operacyjno-charakterystyczna - wykres funkcji operacyjno-charakterystycznej krzywa osiadania - w geologii inżynierskiej krzywa charakteryzująca zależność między wysokością próbki i czasem obciążenia; wykres k.o. sporządza się dla poszczególnych zakresów obciążeń na podstawie wyników badań w edometrze krzywa płaska - mat. krzywa gładka leżąca w jednej płaszczyźnie.

Krzywa pogoni - po którym porusza się punkt M “goniący" punkt P, biegnący po prostej ruchem jednostajnym; prędkość punktu M jest stała i tak skierowana, że przedłużenie jej wektora w każdej chwili przechodzi przez „uciekający" punkt P
krzywa polarograficzna, polarogram - w polarografii krzywa charakteryzująca zależność natężenia prądu od potencjału
krzywa przejściowa (toru) - krzywa o zmiennym promieniu łagodząca przejście z toru prostego na łukowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
krzywa przepływu - krzywa konsumpcyjna krzywa przestrzenna - mat. krzywa, która nie leży w jednej płaszczyźnie, np. linia śrubowa krzywa ramion, krzywa Reeda - krzywa przedstawiająca zależność ramienia prostującego od kąta przechyłu statku (uprawnienia budowlane).

Krzywa rezonansu (obwodu rezonansowego) - wykres przedstawiający zależność modułu lub kąta fazowego admitancji albo impedancji obwodu rezonansowego od częstotliwości; w przypadku szeregowego obwodu rezonansowego rzędną wykresu jest moduł lub kąt fazowy admitancji, a w przypadku równoległego obwodu rezonansowego - moduł lub kąt fazowy impedancji (program egzamin ustny).

Krzywa rozkładu prędkości

Krzywa rozkładu prędkości - mech.pl obwiednia końców wektorów prędkości, których początki znajdują się na jednej linii prostej krzywa rozkładu widmowego wielkości promienistej - krzywa przedstawiająca zależność gęstości monochromatycznej danej wielkości promienistej od długości fali (lub częstotliwości) krzywa równej światłości - izokandela krzywa równowagi fazowej - krzywa na wykresie równowagi fazowej oddzielająca od siebie obszary odpowiadające występowaniu-poszczególnych faz
krzywa sondowania częstotliwości - wykres zależności oporności pozornej od częstotliwości pola elektrycznego (opinie o programie).
krzywa sondowania ełektrooporowego - wykres zależności oporności pozornej od rozstawu elektrod zasilających krzywa sondowania magnetotellurycznego - wykres zależności oporności pozornej od okresu drgań pola elektrycznego (segregator aktów prawnych).

Krzywa sondowania stabilizacji pola elektromagnetycznego - wykres zależności pozornej oporności od czasu ustabilizowania się pola elektromagnetycznego
krzywa spektrofotometryczna - krzywa absorpcji krzywa spiętrzenia - hydr. krzywa otrzymana w wyniku przecięcia zwierciadła cieczy płaszczyzną równoległą do osi koryta cieku krzywa spinodalna, spinoda - krzywa w układzie współrzędnych „temperatura-skład" będąca miejscem geometrycznym punktów przegięcia krzywych charakteryzujących entalpię swobodną w funkcji składu danego roztworu krzywa spodkowa - podera krzywa sznurowa - mech. krzywa charakteryzująca stan równowagi nieważkiej nici poddanej działaniu obciążenia ciągłego krzywa stożkowa - stożkowa krzywa ściśliwości - krzywa obrazująca zależność między wskaźnikiem porowatości a naprężeniem ściskającym.

Krzywa środków wyporu - hydr. linia łącząca środki wyporu przy różnych przechyleniach ciała, przy jednoczesnym zachowaniu niezmiennej wartości wyporności
krzywa umocnienia - krzywa przedstawiająca zależność naprężenia uplastyczniającego od odkształceń zastępczych; charakteryzuje ona zmianę plastycznych własności materiału wskutek odkształceń plastycznych uzyskane przy różnych sposobach obciążenia (np. rozciąganiu, ściskaniu, skręcaniu) leżą blisko siebie i mogą być zastąpione jedną uogólnioną k.u. krzywa Wóhlera - krzywa zmęczenia krzywa wzorcowa, krzywa analityczna - wykres zależności między wielkością mierzoną i stężeniem oznaczanego składnika (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !