Profil o kształcie zetownika uprawnienia budowlane

Profil o kształcie zetownika uprawnienia budowlane

Profil o kształcie zetownika jest również skręcany, gdyż osie główne środkowe nie pokrywają się z układem osi xy (program uprawnienia budowlane na komputer). Stężenia podtrzymujące półki takich profilów należy umieszczać na podporach oraz w pewnej liczbie przekrojów pośrednich, których odstęp nie powinien przekraczać 1/4 rozpiętości belki.

Jeżeli część obciążenia, stanowiąca przynajmniej 1/3 obciążenia przypadającego na całą rozpiętość belki, jest skoncentrowana na krótkim odcinku długości nie większej niż 1/12 rozpiętości, to jedno ze stężeń należy umieścić w środku tego odcinka (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ze względów praktycznych nie daje się stężeń zbyt gęsto rozmieszczonych. Wówczas siła przekazywana przez półkę profilu na stężenie jest sumą reakcji sił P znajdujących się na odcinku belki między stężeniami.
W przypadku obciążenia q, rozłożonego równomiernie na długości belki (uprawnienia budowlane).

Jeśli między stężeniami działa więcej niż jedna siła P, to należy obliczać sumę reakcji sił P wg wzoru. Połączenie stężenia z belką nie powinno spowodować utraty stateczności miejscowej ścianek belki.
W podobny sposób można rozpatrywać również belki obciążone mimośrodowo w stosunku do płaszczyzny symetrii ich przekroju.

Analogiczne zagadnienie występuje w belkach o przekroju dwuteowym złożonym z dwóch ceowników. Belka będzie pracować na zginanie przy obciążeniu w płaszczyźnie środnika. Natomiast jej składowe profile będą miały tendencję do skręcania się na odcinkach o długościach równych odstępom między łącznikami (program egzamin ustny).

Słupy zewnętrzne

Słupy zewnętrznych lub wewnętrznych ścian budynków szkieletowych są zazwyczaj obudowane płytami z różnych materiałów. Płyty te wykazują pewną sztywność w swej płaszczyźnie i wskutek tego można je uważać za stężenie słupów, zapobiegające wyboczeniu w płaszczyźnie ściany. Aby płyty obudowy spełniały taką rolę, konstrukcja ściany (tj. słupy, płyty obudowy i ich wzajemne połączenie) powinna spełniać następujące warunki:
a) Rozstaw środków złącznych między płytą obudowy i słupem powinien być taki, aby przy obliczaniu słupa było decydujące wyboczenie w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ściany.
b) Materiał obudowy powinien mieć taką minimalną wytrzymałość, aby nie wystąpiło wygięcie słupa w płaszczyźnie ściany (opinie o programie).
c) Złącza między płytą obudowy a słupem powinny bezpiecznie przenosić siłę bocznego nacisku słupa na stężenie.

Aby sformułować matematycznie wymienione warunki, należało przyjąć pewne defekty techniczne, których wystąpienie nie byłoby jeszcze przyczyną wyboczenia słupa w płaszczyźnie ściany.
Rozróżnia się dwa zasadnicze typy stropów, do których stosuje się kształtowniki profilowane na zimno.
a) Stropy, w których elementem nośnym jest belka żelbetowa o zbrojeniu samo- nośnym z kształtowników. Wypełnienie stropu między belkami stanowią pustaki z lekkich betonów. W zależności od istnienia nadbetonu lub roli, jaką spełnia pustak, są to stropy żebrowe, żebrowo-płytowe lub monolityczne.
b) Stropy, w których belka i płyta lub tylko płyta są wykonane z cienkiej blachy. Takie stalowe stropy składają się z kształtowników giętych lub z blachy fałdowej (segregator aktów prawnych).

W stropach pierwszego typu belki z kształtowników giętych służą (jako elementy montażowe) do ułożenia pustaków, betonu i do przeniesienia wszelkich obciążeń podczas wykonywania stropu. Aby zmniejszyć ugięcia belek, na czas budowy podpiera się je w jednym miejscu (w środku rozpiętości) lub gęściej stalowymi słupkami tak skonstruowanymi, aby można je było łatwo demontować. Zastosowanie słupków przyczynia się do ztiacznego obniżenia zużycia stali w belkach i do zmniejszenia ugięć gotowych stropów. Między pustakami a belkami stalowymi powstają wolne przestrzenie, które zapełnia się betonem bezpośrednio na budowie. Po stwardnieniu betonu kształtowniki gięte pracują jako zbrojenie przekroju żelbetowego. Często także materiał pustaka zostaje wciągnięty do współpracy w przenoszeniu obciążeń.

Stropy takie, w porównaniu ze zwykle stosowanymi stropami z belkami stalowymi, przynoszą znaczne oszczędności stali, lecz przygotowanie elementów i wykonanie stropu na budowie wymagają większej staranności. Stosuje się je przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym, chociaż także w budownictwie przemysłowym (magazyny, budynki pomocnicze) (promocja 3 w 1). Zasadniczy zakres ich zastosowania dotyczy tych przypadków, w których ciężar własny stropów wywiera nieduży wpływ na wymiarowanie podpór. Zachodzi to przede wszystkim w budynkach murowanych lub żelbetowych wielkopłytowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !