Profilowanie na krawędziarkach uprawnienia budowlane

Profilowanie na krawędziarkach uprawnienia budowlane

Krawędziarka do zaginania blach jest maszyną zwykle o napędzie ręcznym (program uprawnienia budowlane na komputer). Na jej korpusie osadzone są dwie belki: górna i dolna. Każda z nich ma wymienne końcówki zwane listwami profilującymi. Blachę, która ma być zaginana, wsuwa się między belki.

Miejsce wykonania krawędzi reguluje się za pomocą zderzaka nastawnego. Po dociśnięciu blachy belką górną nastawia się belkę dolną przez pokręcenie śruby. Za pomocą uchwytów podnosi się belkę dolną w górę. Osadzona na jej końcu listwa zagina blachę, kształtując krawędź pod żądanym kątem. Za pomocą kompletu uniwersalnych listew można profilować wiele różnych kształtowników cienkościennych.

Liczba krawędzi stanowi tu liczbę faz przejściowych podczas produkcji wyrobu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Na krawędziarkach można produkować tylko kształtowniki o małej grubości ścianek, zwykle do 3 mm, przy długościach wahających się w granicach 1,5-4,0 m.
Produkcja kształtowników cienkościennych na krawędziarkach wykazuje szereg wad. Kształtownie jednego profilu składa się z szeregu periodycznie powtarzających się faz, przy czym każda faza obejmuje różne operacje, które nie mogą być zmechanizowane. Maszyny obsługiwać muszą robotnicy o wysokich kwalifikacjach. Wydajność urządzenia jest niska. Udział kosztów robocizny w cenie produktu jest wysoki. Dokładność zaginania dłuższych profilów jest niewielka. Zaletą krawędziarek jest natomiast bardzo niski koszt dodatkowego oprzyrządowania maszyny. Komplety listew są tanie i łatwe do wykonania w warsztatach nawet prymitywnych" wytwórni.

Krawędziarki do profilowania kształtowników cienkościennych stosuje się wyłącznie w przestarzałych wytwórniach, w nowszych wytwórniach zaś tylko w ograniczonym zakresie (uprawnienia budowlane).

nowoczesnych wytwórniach do wyrobu niedużych serii kształtowników cienkościennych stosuje się przede wszystkim prasy do gięcia. Prasę stanowi agregat podłużnie gnący o znacznym ciśnieniu roboczym. W prasach produkujących kształtowniki budowlane nacisk wynosi 40 000-250 000 kG. Maszyna składa się z trzech zasadniczych części: stołu, korpusu i belki gnącej. Wzdłuż wąskiego stołu ułożona jest matryca (dolna listwa profilująca) z zagłębieniem, w którym dokonuje się kształtowania krawędzi o żądanym kącie zagięcia. Do belki gnącej przymocowany jest tłocznik (stempel, zwany także górną listwą profilującą) (program egzamin ustny). Dzięki pionowym posunięciom belki nadaje się za pomocą tłocznika nacisk równomierny na całej długości. Blacha zostaje wciśnięta w rowek matrycy. Promień zaokrąglenia krawędzi profilu równa się promieniowi dolnego końca tłocznika.

Fotografia nowoczesna prasy

Można na niej produkować kształtowniki z materiału wyjściowego o grubości do 16 mm, uzyskując wyroby o długości do 6 m. Szerokość taśmy przy takiej długości kształtowania jest ograniczona. Zwykle odległość od osi matrycy (tłocznika) do stojaka maszyny wy nosi 250-7-500 mm. Szerokość taśmy wyjściowej na długości kształtowania, zawartej między stojakami korpusu, zależy od kształtu gotowego wyrobu (opinie o programie). Chodzi o to, aby wygięte wcześniej części kształtownika nie odkształcały się, napotykając stół lub górną belkę gnącą.
Kolejne fazy profilowania płatwi okapowej świetlika. Linią przerywaną zaznaczono położenie taśmy przed uderzeniem tłocznika (segregator aktów prawnych).

Prasy do gięcia można przystosować do profilowania kształtowników dłuższych, niż uzyskuje się wskutek jednorazowego docisku na całej długości tłocznika. Przesuwając taśmę wyjściową kilka razy wzdłuż stołu i wywierając nacisk za pomocą specjalnej listwy górnej można wykonać kształtowniki o długości 12 m, a nawet dłuższe.
Dzięki profilowaniu z przesuwaniem można uzyskać kształtowniki, które zastosowane przy wykonywaniu elementów nośnych konstrukcji nie wymagają poprzecznych styków warsztatowych.

Należy jednak zaznaczyć, że przy takiej produkcji wzrastają odchyłki od wymiarów poprzecznych przekroju. Trudno jest również otrzymać krawędzie prostoliniowe bez znacznej krzywizny (promocja 3 w 1). Z tych względów nie zaleca się stosowania na szeroką skalę gięcia z przesuwaniem podłużnym blach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami