Blog

21.03.2019

Program egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Program egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny jest przygotowywany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (program na komputer). Jego zakres jest uzależniony od rodzaju oraz zakresu uprawnień. W przypadku uprawnień bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi test składa się z 90 pytań testowych, z czego 63 pytania są związane z ustawą Prawo budowlane i związanymi z nią ustawami i aktami wykonawczymi w zakresie wybranej specjalności, 18 pytań dotyczy przepisów BHP przy pracach budowlanych, a 9 pytań związanych jest z postępowaniem kwalifikacyjnym. Egzamin trwa 135 minut, a do zaliczenia wymagane jest udzielenie 68 poprawnych odpowiedzi (program na telefon).
Test na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi składa się z 75 pytań. Wśród nich są 53 pytania z prawa budowlanego i przepisów pokrewnych, 15 pytań z warunków BHP oraz 7 pytań z postępowania administracyjny (program na egzamin ustny).

Na rozwiązanie testu jest 115 minut

Program egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

Na rozwiązanie testu jest 115 minut, a ilość poprawnych odpowiedzi to minimum 57 (promocja 3 w 1). Na uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przygotowywany jest test zawierający 60 pytań, z czego 42 dotyczą prawa budowlanego i innych ustaw z nim związanych, w tym również aktów wykonawczych, 12 dotyczy BHP przy robotach budowlanych, a 6 pytań dotyczy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Egzamin trwa 90 minut, a minimalna liczba poprawnych odpowiedzi to 45 (segregator).
Egzamin pisemny na uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi składa się z 45 pytań. Spośród nich zaledwie 4 dotyczą postępowania kwalifikacyjnego, a 9 przepisów BHP. Pozostałe 32 pytania dotyczą ustawy Prawo budowlane i ustaw z nią związanych, w zakresie specjalności, o którą ubiega się kandydat. Egzamin trwa 70 minut, a żeby zdać należy udzielić 34 poprawnych odpowiedzi (opinie). Test dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza zawiera łącznie 45 pytań testowych i trwa 70 minut – ilość poprawnych odpowiedzi to minimum 34.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami