Blog

27.08.2019

Nieodpowiedni stan techniczny

W artykule znajdziesz:

W prawie budowlanym funkcjonuje pojęcie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego

Nieodpowiedni stan techniczny

Niezgodny z prawem budowlanym stan techniczny obiektu mieszkalnego zajmowanego przez ludzi, nie musi oznaczać potrzeby ich natychmiastowej eksmisji (program na komputer). Jeśli nie występuje tak zwane bezpośrednie zagrożenie życia poprzez na przykład zawalenie się budynku, właściwy organ nadzoru budowlanego zaleci, zamiast eksmisji, doprowadzenie obiektu do stanu pozbawionego wad. Prawo budowlane jednoznacznie określa, w których przypadkach remont jest niezbędny, są to sytuacje, w których budynek stwarza zagrożenie dla zdrowia osób przebywających na jego terenie, zagrożone są tereny przyległe, środowisko naturalne, budynek jest używany niezgodnie z przeznaczeniem lub w znacznym stopniu odbiega od ogólnego wizerunku otoczenia (program na telefon).

Wezwanie do usunięcia wad technicznych budynku przewiduje minimalny czas na ich usunięcie


Zgodnie z prawem budowlanym art numer 68, gdy wezwano właściciela budynku do opróżnienia i naprawienia usterek w budynku, niezbędne jest określenie maksymalnego, nieprzekraczalnego terminu na wprowadzenie określonych wezwaniem zmian (program egzamin ustny). W związku z tym, że to właściciel ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za budynek i jego stan techniczny to on poniesie konsekwencje nie dotrzymania terminu naprawy usterek. Często nieusunięcie wykrytych wad w obiekcie mieszkalnym wiąże się realnym zagrożeniem zdrowia lub życia jego użytkowników. Dodatkowo każda techniczna wada budynku może się pogłębiać lub prowadzić do postępującej degradacji o bezpośrednim wpływie na wytrzymałość konstrukcji nośnej budynku (opinie o programie). Za często media donoszą o groźnych sytuacjach, w których nieodpowiedni stan techniczny obiektu doprowadził do tragedii lub poważnych wypadków. Otwarty umysł wystarczy by skutecznie unikać sytuacji kryzysowych, zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców. Bezpieczeństwo wymaga wykazania się wyobraźnią, czasem wystarczy świadomość tego, że każda instalacja powinna posiadać zabezpieczenia zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców (segregator aktów prawnych). Przykładowo zabezpieczeniem instalacji elektrycznej są bezpieczniki, instalacji ogrzewczej zawory zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub wentylacja dla instalacji spalinowych, która zapewni dopływ świeżego powietrza oraz usunięcie niebezpiecznych spalin z bezpośredniego otoczenia człowieka (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami