Projekt techniczny wytwórni

Projekt techniczny wytwórni
Projekt techniczny wytwórni

Przy przeprowadzaniu porównania kosztów poszczególnych rozwiązań należy do kosztorysów porównawczych odpowiadających tym rozwiązaniom włączać jedynie te elementy, którymi poszczególne warianty różnią się od jednego z nich, przyjętego jako porównawczy. Wariant ekonomicznie najkorzystniejszy należy przyjąć do wykonania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Również i ten dokument projektowania technicznego wytwórni, jakim jest graficzny przebieg ruchu produkcji nie zawsze jest w naszej praktyce wykonywany (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Projekt techniczny wytwórni pozbawiony zarówno schematu technologicznego jak i graficznego przebiegu produkcji na planie generalnym wytwórni, jest mało czytelny, a co najważniejsze trudny do szybkiego skontrolowania. Natomiast wykonanie wymienionych dokumentów ułatwia pracę projektanta strzegąc go od błędów w umiejscawianiu przebiegu produkcji, powodujących kolizję ruchu, od braku należytej płynności przebiegu produkcji itp.

Rozwiązywanie wszystkich tych zagadnień bezpośrednio na projekcie technicznym nie jest słuszne i co ważniejsze nie zapewnia najracjonalniejszego rozwiązania (uprawnienia budowlane).

Przy projektowaniu zasadniczych wytwórni pomocniczych i usługowych dużą rolę odgrywają projekty typowe tego rodzaju wytwórni. Takie typowe projekty, wykonane dla wytwórni o różnych wydajnościach, można by w wielu przypadkach jedynie przystosować do warunków miejscowych w zakresie ukształtowania terenowego oraz w zakresie wybranych materiałów miejscowych, aby szybko otrzymać właściwe rozwiązanie.

W wytwórniach pomocniczych, tak samo jak w wytwórniach stałych, rozróżnia się składy:

a) surowców wyjściowych,

b) międzyoddziałowe,

c) międzyoperacyjne,

d) gotowej produkcji (program egzamin ustny).

Składy surowców wyjściowych urządzane są w wytwórniach pomocniczych z reguły bezpośrednio przy wytwórni i tworzą z wytwórnią organiczną całość (np. składy kruszywa dla wytwórni masy betonowej). Ilość surowców na składzie otrzymuje się mnożąc dzienną (dobową) wydajność przez normę danego materiału na jednostkę produkcji i przez przewidywaną liczbę dni zapasu oraz przez współczynnik nierówności. Obliczenie normy materiałów na jednostkę produkcji wymaga uwzględnienia warunków technologicznych produkcji, straty materiałów przy przechowywaniu i innych czynników.

Składy międzyoddziałowe

Składy międzyoddziałowe organizuje się wszędzie tam, gdzie może zajść nie- równomierność rytmu pracy poszczególnych oddziałów, np. oddziału produkcji masy betonowej i wydawania tej masy. W tym przypadku instaluje się zasobnik wyładunkowy. W innych przypadkach tworzy się skład odgiętych prętów zbrojeniowych między halą stali a halą montażu itp.

Zapasy międzyoperacyjne w wytwórniach pomocniczych tworzy się w takich miejscach, gdzie istnieje nierównomierność rytmu w wydajnościach poszczególnych operacji. Projektuje się składy zapasów międzyoperacyjnych, np. w postaci stelaży (opinie o programie). Najczęstszym powodem konieczności organizowania zapasów międzyoperacyjnych jest przechodzenie z czynności ciągłych na periodyczne i odwrotnie. Zetknięcie się tych różnych co do charakteru czynności w jednym procesie technologicznym wymaga np. dla wyrównania potoku produkcji masy plastycznej (masa betonowa, zaprawa) i sypkiej (kruszywo) urządzeń wyrównawczych w postaci zasobników lub silosów, a przy produkcji sztukowej - stelaży (warsztat zbrojarski). Ogólnie biorąc zapasy międzyoperacyjne w wytwórniach pomocniczych są częstym zjawiskiem, częstszym niż ma to miejsce w zakładach stałych (segregator aktów prawnych).

Przy projektowaniu urządzeń transportu międzyoddziałowego w wytwórniach pomocniczych należy w największym stopniu wykorzystywać siłę ciężkości. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, pożądane jest składy surowców lokalizować w miejscach podwyższonych, a znowu poszczególne oddziały na różnych poziomach w ten sposób, aby materiały przechodziły z oddziału do oddziału w dół. Wykorzystując ukształtowanie terenu można nawet czasami uniknąć potrzeby instalowania kosztownych urządzeń mechanicznych, które nie zawsze znajdują się do dyspozycji (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !