Blog

22.06.2018

Projekt zagospodarowania terenu przy adaptacji gotowego projektu

W artykule znajdziesz:

Projekt zagospodarowania terenu przy adaptacji gotowego projektu


Każdy gotowy projekt domu należy zaadaptować do lokalnych warunków działki oraz miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest przez gminę. W trakcie adaptacji projektu architekt powinien wykonać projekt zagospodarowania terenu, czyli wpisać budynek w już istniejącą infrastrukturę. Jest dokument stanowiący część projektu budowlanego. Bez projektu zagospodarowania terenu projekt budowlany jest niekompletny i nie może stanowić podstawy do wydania zgody na budowę. Projekt zagospodarowania terenu może być wykonany wyłącznie przez uprawnionego architekta – najlepiej, jeśli jest to ten sam architekt,, który wykonuje adaptację projektu i zna teren oraz wymagania urzędu.
Przed zleceniem architektowi wykonania adaptacji, należy zatrudnić geodetę, który wykona mapę przeznaczoną do celów projektowych. Mapę zasadniczą można znaleźć w wydziałach kartografii i geodezji, ale może okazać się, że jest ona nieaktualna, dlatego taż ważne jest zweryfikowanie przez geodetę danych z mapy i porównanie ich ze stanem faktycznym na działce budowlanej. Najczęściej uaktualnienia dotyczą elementów uzbrojenia tereny, granic własności działki oraz istniejącej zabudowy na sąsiednich działkach. Po wykonaniu i zaznaczeniu na mapie pomiarów terenu jest ona przyjmowana przez wydział geodezyjny i opatrywana klauzulą o możliwości wykorzystania do celów projektowych.
Mapę zagospodarowania terenu, przeznaczoną do celów projektowych, należy przekazać architektowi, który dokonuje adaptacji. Ponadto należy mu przekazać decyzję o warunkach zabudowy łącznie z projektem architektonicznym w czterech egzemplarzach. Projekt zagospodarowania terenu najczęściej wykonywany jest w skali 1:1000 lub 1:500, aby dobrze widoczna była cała planowana oraz istniejąca zabudowa. Ponadto na mapie muszą być zaznaczone granice działki oraz jej usytuowanie względem stron świata i sąsiedniej zabudowy. Konieczne jest też naniesienie obrysu planowanego budynku.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami