Projektowanie konstrukcji nawierzchni autostrady

 
Autostrady płatne - uprawnienia budowlane
Autostrady płatne - uprawnienia budowlane

Nawierzchnie autostrady należy projektować indywidualnie. Musi ona przenosić wszystkie oddziaływania i wpływy mogące wystąpić podczas budowy i użytkowania, posiadać odpowiednią trwałość z uwzględnieniem okresu eksploatacji. Przy projektowaniu uwzględnia się prognozowany ruch w okresie eksploatacji: 20 lat (dla nawierzchni bitumicznej) lub 30 lat (dla nawierzchni z betonu cementowego). Okres eksploatacji to okres od oddania nawierzchni do użytku do osiągnięcia stanu granicznej nośności lub przydatności do użytkowania. W projektowaniu uwzględnia się ruch samochodów ciężarowych bez przyczep, pojazdów członowych, autobusów i pojazdów nietypowych. Dopuszczalna wartość nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię wynosi 115 kN.

W celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania budowli ziemnej należy przeprowadzić badania geotechniczne i geologiczne gruntów podłoża. Przy projektowaniu i realizacji autostradowej budowli ziemnej należy sprawdzić: nośność podłoża gruntowego, stateczność skarp i zboczy, stany graniczne przydatności do użytkowania, osiadania eksploatacyjne. Nośność i stateczność budowli ziemnej oraz ścian oporowych uzyskuje się w szczególności przez skuteczne i sprawne odwodnienie. Na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej należy stosować zabezpieczenia dostosowane do kategorii terenu górniczego. W trakcie użytkowania należy prowadzić regularna kontrole budowli ziemnej (promocja 3  w 1).

Na każdym pasie jezdni autostrady powinna być zapewniona odległość widoczności pozwalająca kierowcy poruszającego się z prędkością 130 km/h (przy prędkości projektowej Vp = 120 km/h), 110 km/h (przy Vp = 100 km/h), 100 km/h (przy Vp = 80 km/h) na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą na jezdni. Wysokość oka kierowcy nad jezdnią przyjmuje się 1,0 m a wysokość przeszkody odpowiednio do prędkości projektowej 0,45 m ÷ 0,0 m. Najmniejsza odległość widoczności na zatrzymanie jest ustalana z uwzględnieniem wielkości pochylenia podłużnego niwelety. Na wjeździe na jezdnię autostrady, jezdnię zbierająco-rozprowadzającą lub jezdnię łącznicy należy zapewnić wolne od przeszkód pole widoczności wyznaczane dla sytuacji zbliżania się do pasa włączenia i na długości pasa włączenia. Na łącznicach węzłów należy zapewnić odległość widoczności na zatrzymanie w zależności od prędkości projektowej łącznicy z uwzględnieniem pochylenia podłużnego. Z uwagi na istnienie dwu jednokierunkowych jezdni nie ma problemu widoczności na wyprzedzanie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !