Blog

Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Projektowanie konstrukcji nawierzchni autostrady

W artykule znajdziesz:

Projektowanie konstrukcji nawierzchni autostrady

 
Autostrady płatne - uprawnienia budowlane
Autostrady płatne - uprawnienia budowlane

Nawierzchnie autostrady należy projektować indywidualnie. Musi ona przenosić wszystkie oddziaływania i wpływy mogące wystąpić podczas budowy i użytkowania, posiadać odpowiednią trwałość z uwzględnieniem okresu eksploatacji. Przy projektowaniu uwzględnia się prognozowany ruch w okresie eksploatacji: 20 lat (dla nawierzchni bitumicznej) lub 30 lat (dla nawierzchni z betonu cementowego). Okres eksploatacji to okres od oddania nawierzchni do użytku do osiągnięcia stanu granicznej nośności lub przydatności do użytkowania. W projektowaniu uwzględnia się ruch samochodów ciężarowych bez przyczep, pojazdów członowych, autobusów i pojazdów nietypowych. Dopuszczalna wartość nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię wynosi 115 kN.

W celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania budowli ziemnej należy przeprowadzić badania geotechniczne i geologiczne gruntów podłoża. Przy projektowaniu i realizacji autostradowej budowli ziemnej należy sprawdzić: nośność podłoża gruntowego, stateczność skarp i zboczy, stany graniczne przydatności do użytkowania, osiadania eksploatacyjne. Nośność i stateczność budowli ziemnej oraz ścian oporowych uzyskuje się w szczególności przez skuteczne i sprawne odwodnienie. Na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej należy stosować zabezpieczenia dostosowane do kategorii terenu górniczego. W trakcie użytkowania należy prowadzić regularna kontrole budowli ziemnej (promocja 3  w 1).

Na każdym pasie jezdni autostrady powinna być zapewniona odległość widoczności pozwalająca kierowcy poruszającego się z prędkością 130 km/h (przy prędkości projektowej Vp = 120 km/h), 110 km/h (przy Vp = 100 km/h), 100 km/h (przy Vp = 80 km/h) na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą na jezdni. Wysokość oka kierowcy nad jezdnią przyjmuje się 1,0 m a wysokość przeszkody odpowiednio do prędkości projektowej 0,45 m ÷ 0,0 m. Najmniejsza odległość widoczności na zatrzymanie jest ustalana z uwzględnieniem wielkości pochylenia podłużnego niwelety. Na wjeździe na jezdnię autostrady, jezdnię zbierająco-rozprowadzającą lub jezdnię łącznicy należy zapewnić wolne od przeszkód pole widoczności wyznaczane dla sytuacji zbliżania się do pasa włączenia i na długości pasa włączenia. Na łącznicach węzłów należy zapewnić odległość widoczności na zatrzymanie w zależności od prędkości projektowej łącznicy z uwzględnieniem pochylenia podłużnego. Z uwagi na istnienie dwu jednokierunkowych jezdni nie ma problemu widoczności na wyprzedzanie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 15 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 16 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 17
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 18
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 19 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 20 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 21
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 31 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 32 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 33
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 34
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 35 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 36 Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 37
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przekrój pasów górnych zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami