Projektowanie płyt i słupów żelbetowych

 

Projektowanie płyt i słupów żelbetowych

Projektowanie płyt i słupów żelbetowych

Stosowane w budownictwie słupy betonowe odkształcają się na skutek ściskania wzdłuż swojej osi, natomiast w poprzek są poddawane siłom rozpychającym. Ochronę przed rozepchnięciem zapewniają stalowe pręty zbrojenia, a wytrzymałość na ściskanie zapewnia beton (program na komputer). Wyboczeniom zapobiegają gęsto rozmieszczone strzemiona. Projektowanie słupów żelbetowych rozpoczyna się od opracowania schematu statycznego oraz określenia, czy słup będzie sztywno połączony z podłożem, czy może będzie się na nim wyłącznie opierać. Ważne jest również to, czy element podpierany jest związany z podstawą za pomocą zbrojenia czy swobodnie leży na głowicy słupa.

Podstawą do obliczeń jest długość wyboczeniowa słupa, która wynosi 0,7 wysokości słupa, zmierzonej w świetle dolnej i górnej podpory. Bardzo ważne jest również ustalenie obciążeń dodatkowych, do których zalicza się np. połączone ze słupem półki na wkład kominkowy lub kręte schody. Kolejnym krokiem jest wstępne przyjęcie rodzaju i rozstawu zbrojenia oraz wymiarów przekroju słupa.

Oprócz słupów żelbetowych w budownictwie stosowane są także płyty stopowe z betonu. Pracują one na całej swojej powierzchni wielokierunkowo. Właśnie dlatego w przestrzennym schemacie statycznym musi być uwzględnione dwupłaszczyznowe oddziaływania podpór brzegowych i pośrednich oraz wszystkie elementów obciążających i otworów. Najczęściej przyjmuje się, że wklęsłości pojawiają się między podporami, a wypukłości nad nimi. Oznacza to, że większa ochrona przed rozciąganiem jest potrzebna w górnej strefie płyty, znajdującej się nad słupami i ścianami oraz w dolnej powierzchni, która nie jest podparta.

Projektując płytę trzeba uwzględnić:

• warunki brzegowe – rodzaj i rozmieszczenie podpór oraz sposób ich połączenia z płytą,

• krawędzie niepodparte,

• grubość płyty,

• wstępne wymiary i układ prętów zbrojenia,

• sposób odginania i długość zakotwienia prętów.

Największe naprężenia są w narożach o wokół otworów, dlatego w tych miejscach zagęszczenia zbrojenia musi być największe.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami