Blog

17.04.2021

Projekty rozdziału mieszkań

W artykule znajdziesz:

Projekty rozdziału mieszkań

Projekty rozdziału mieszkań

Nadzór nad budownictwem mieszkaniowym, finansowanym ze środków państwowych, sprawuje Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli ZORx, przy Ministerstwie Gospodarki Komunalnej. Opracowuje on ogólnokrajowe plany budownictwa mieszkaniowego. Centralnemu Zarządowi Budowy Miast i Osiedli ZOR podlegają wojewódzkie i powiatowe dyrekcje budowy osiedli robotniczych (w skrócie DBOR-y), które działają przy prezydiach rad narodowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Budynki mieszkaniowe w miastach i osiedlach, realizowane ze środków państwowych i nadzorowane przez dyrekcje budowy osiedli robotniczych, przekazywane są po ich wykonaniu do dyspozycji poszczególnych prezydiów rad narodowych.
Na podstawie podań o przydział mieszkań, które mieszkańcy składają, biura kwaterunkowe przeprowadzają analizę sytuacji mieszkaniowej zainteresowanych osób i opracowują odpowiednie wnioski (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wnioski te rozpatrywane są przez specjalne komisje, które powołują prezydia rad narodowych. Komisje po zbadaniu całego materiału, przedstawionego przez biura kwaterunkowe, opracowują szczegółowe projekty rozdziału mieszkań, czyli rozdzielniki. Są one ostatecznie zatwierdzane przez prezydia wojewódzkich rad narodowych.

Według obowiązujących obecnie przepisów, każdy otrzymujący mieszkanie obowiązany jest pokryć koszty zainstalowania wanny i pieca kąpielowego oraz wpłacić odpowiednią kaucję.
Niezależnie od budownictwa ZOR-u poszczególne instytucje i zakłady pracują budują również dla swoich pracowników domy mieszkalne. Ilość wybudowanych przez nie izb osiąga obecnie ok. V4H-V3 budownictwa ZOR-u.

Budownictwo finansowane ze środków własnych ludności realizowane może być w dwóch różnych formach, jako budownictwo spółdzielcze i indywidualne.
Spółdzielnie mogą budować zarówno duże bloki mieszkalne, jak i małe domki jednorodzinne (uprawnienia budowlane).
Budownictwo indywidualne może oczywiście mieć tylko formę domków jednorodzinnych.

Budownictwo indywidualne

Budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności może być realizowane jak budownictwo indywidualne lub spółdzielcze. Indywidualnym nazywamy budownictwo wtedy, gdy obywatel buduje na własny użytek domek jednorodzinny o powierzchni użytkowej nie większej niż 110 m2. Działka budowlana nie powinna w zasadzie przekraczać 600 m2. Budowane domki mogą być pojedyncze, bliźniacze lub szeregowe (program egzamin ustny). Budowa może odbywać się sposobem gospodarczym lub zleconym . Budownictwo indywidualne może mieć również formę budownictwa powszechnego, np. budowa dla poszczególnych obywateli, i przyzakładowego, np. budowa dla pracowników jednego zakładu pracy.

Budujący domki indywidualne korzystają z pomocy państwa w zakresie uzyskania działki budowlanej, zaopatrzenia materiałowego, uzyskania typowej dokumentacji (która nie podlega już zatwierdzeniu przez służbę terenową) oraz instruktażu i nadzoru technicznego. Jeżeli powierzchnia użytkowa domku nie przekracza 85 m , wówczas budujący korzysta z pomocy finansowej państwa (opinie o programie).
Budownictwo spółdzielcze omówimy bardziej szczegółowo.

Istnieją dwa rodzaje spółdzielni mieszkaniowych:
- spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego;
- spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe typu własnościowego (segregator aktów prawnych).

Spółdzielnie typu lokatorskiego budują (lub nabywają od państwa) przeważnie większe budynki lub całe osiedla. Po ukończeniu budowy spółdzielnie same zarządzają swoimi domami i same prowadzą ich administrację. Członkowie tych spółdzielni nie otrzymują mieszkań na własność, lecz tylko do użytkowania. Właścicielem ich jest spółdzielnia. Jeżeli jakiś członek wyprowadza się z mieszkania, wówczas musi wystąpić ze spółdzielni i otrzymuje zwrot wniesionego wkładu pieniężnego. Opróżnione mieszkanie spółdzielnia odstępuje nowemu członkowi.

Spółdzielnie typu własnościowego mogą budować (lub nabywać) zarówno domy blokowe, jak i jednorodzinne i przekazywać je na własność swoim członkom. Mieszkania te mogą być sprzedawane przez poszczególnych członków innym osobom, tak jak inna własność majątkowa, z pewnymi jednak ograniczeniami (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami