Promieniowanie cieplne

Promieniowanie cieplne

Promieniowanie cieplne polega na tym, że ciało o wyższej temperaturze wysyła promienie cieplne, będące rodzajem fal elektromagnetycznych. W wypadku zetknięcia się z zimniejszym ciałem energia zamienia się z powrotem w energię cieplną.
Wymiana ciepła między gazem lub cieczą (np. powietrzem lub wodą) a ciałem stałym, lub na odwrót, nosi nazwę przejmowania, a wymiana między dwoma ośrodkami przedzielonymi przegrodą - nazwę przenikania ciepła (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poszczególne ciała przewodzą ciepło lepiej lub gorzej. Przewodnictwo cieplne, przewodnictwo cieplne właściwe lub przewodność cieplna jest to zdolność danego ciała do przewodzenia ciepła. Współczynnik przewodnictwa cieplnego ?. jest to ilość ciepła przepływającego w ciągu 1 godziny przez dany materiał, przez przekrój o powierzchni 1 m2, przy odległości przeciwległych ścian wynoszącej 1 m oraz przy różnicy temperatur wynoszącej 1° C; wyraża się go w kcal/m h C. Współczynnik przewodnictwa cieplnego jest miarą zdolności przewodzenia ciepła przez dany materiał (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dobre przewodniki ciepła, np. metale, mają wysokie współczynniki przewodnictwa (np. żelazo - 50), ciała porowate wykazują wielokrotnie niższe współczynniki przewodnictwa cieplnego (np. drewno 0,12-0,35). Złe przewodniki ciepła - (np. korek - 0,031, nieruchome powietrze - 0,020) mają przewodnictwo cieplne kilkaset lub więcej razy niższe od metali. Najgorszym przewodnikiem ciepła, a tym samym najlepszym izolatorem, jest próżnia. Współczynnik przewodnictwa cieplnego jest jednym z podstawowych czynników decydujących o izolacyjnej wartości materiału (uprawnienia budowlane).

Odwrotność współczynnika przewodnictwa cieplnego - wyrażona w m2 h C/kcal określa opór cieplny przy przewodzeniu ciepła przez materiał. Opór cieplny przewodzenia ściany lub warstwy rozpatrywanego materiału jest wprost proporcjonalny do grubości warstwy, a odwrotnie proporcjonalny do współczynnika przewodnictwa cieplnego.
Wartości liczbowe pozwalają przeprowadzić porównawczą ocenę przewodnictwa cieplnego różnych materiałów (program egzamin ustny).

Wpływ ciężaru właściwego

Z liczb tych wynika, że przewodnictwo cieplne metali jest wielokrotnie wyższe od przewodnictwa cieplnego innych materiałów oraz, że wraz ze spadkiem ciężaru właściwego obniża się przewodnictwo cieplne materiałów.
Drewno jest materiałem porowatym, o szkielecie zbudowanym z substancji drzewnej oraz o dużej liczbie porów o średnicy od 10-1 do 10- cm (opinie o programie).

Pory te są wypełnione w drewnie wilgotnym częściowo powietrzem, częściowo wodą, w drewnie całkowicie suchym tylko powietrzem, w drewnie całkowicie nasyconym tylko wodą. Rozprzestrzenianie się ciepła odbywa się w drewnie przez przewodzenie i przez konwekcję, która może przebiegać w wodzie lub w powietrzu wypełniającym pory. Przewodnictwo cieplne substancji drzewnej wynosi około 0,35, nieruchomego powietrza 0,02, a wody 0,49 kcal/m h° C. Przenikanie cieplne powietrza (przewodnictwo cieplne i konwekcja) zależy w dużym stopniu od wymiarów przestworów, w których się znajduje powietrze; w przestworach o małej średnicy przenikanie cieplne powietrza jest niższe niż w przestworach o dużej średnicy.

Tłumaczy się to tym, że konwekcja przebiega bardziej intensywnie w przestworach o dużych wymiarach (segregator aktów prawnych).
Czynniki wpływające na przewodnictwo cieplne drewna. Przewodnictwo cieplne drewna zależy od gatunku i ciężaru właściwego drewna, od kierunku przebiegu włókien oraz od jego wilgotności i temperatury.

Drewno jest złym przewodnikiem ciepła; współczynnik przewodnictwa cieplnego drewna jest znacznie mniejszy niż współczynnik przewodnictwa cieplnego metali, materiałów ceramicznych, kamienia i betonu. Przewodnictwo cieplne ściany drewnianej w kierunku prostopadłym do przebiegu włókien jest średnio 4 razy mniejsze od ściany z cegieł, około 5 razy mniejsze od ściany z betonu i około 10 razy mniejsze od ściany z kamienia. Wynika z tego, że drewno stanowi wysokowartościowy materiał budowlany, gdyż przy uwzględnieniu jego własności cieplnych ściana drewniana może być kilka razy cieńsza od równowartościowej ściany z innego materiału (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami