Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne wynosi na naszej szerokości geograficznej maksymalnie 15 kcal/m2 na minutę. Przy maksymalnym promieniowaniu gorących płaszczyzn, występującym w przemyśle i określanym na około 100 kcal/m2 na minutę oraz przy wysokości zasłony do 2m - woda na 1 m zasłony unosi około 200 kcał/min. Przy użyciu wody w zasłonie około 10 litrów na minutę - daje to ogrzanie wody o około 20°C (program uprawnienia budowlane na komputer).

Woda z zasłon wodnych wypływa często ogrzana do 50 °C. Zasłony wodne stosuje się: przy piecach martenowskich (intensywność promieniowania cieplnego do 100 kcal/m2 na minutę), w walcowniach dla osłony od promieniowania rozżarzonego metalu promieniowanie do 50 kcal/m2 na minutę), w kuźniach (promieniowanie przy otwartym palenisku do 100 kcal/m2 na minutę), w odlewniach promieniowanie rozżarzonych płaszczyzn metali przygotowanych do odlewania do 60 kcal/m2 na minutę, przy piecach do hartowania metali i do cieplnej obróbki metali (promieniowanie do 30 kcal/m2 na minutę), przy piecach przemysłu chemicznego (przy produkcji kwasu siarkowego i solnego), w gazowniach, przy piecach kontaktowych dla kwasu azotowego, przy elektrycznych piecach dla karbidu itd. (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Poza tym zasłony wodne stosowane są przy robotach górniczych do osłony odstrzału kopalin oraz jako izolacja poszczególnych odcinków korytarza od rozprzestrzeniania się wybuchu pyłu węglowego zawartego w powietrzu w tych korytarzach (zużycie wody w tych zasłonach wynosi jednorazowo co najmniej 120 1/m2 przekroju korytarza). Zasłony wodne otaczające miejsca - kabiny - przeznaczone na chwilowy odpoczynek ochłodzenie pracowników zatrudnionych w zakładach o dużym wydzielaniu ciepła. Zasłony wodne dla takich kabin wykonuje się zwykle w postaci powierzchni walcowej zasilanej z rury wygiętej w kształcie kola (uprawnienia budowlane).

Przy stosowanej zwykle średnicy koła około do 3 m obwód kabiny, a stąd i długość zasłony wynosi od 6 do 9 m. Zużycie wody przy takiej zasłonie określa się na 15 1/min na 1 mb, dla całej zaś zasłony - na ok. 90 do 150 1/min. Zastosowanie zasłony: przy piecach hutniczych, martenowskich, w walcowniach, w kuźniach, przy piecach przemysłu chemicznego itp. Za pomocą takich zasłon w najbardziej gorącym otoczeniu można szybko doprowadzić temperaturę wewnątrz kabiny do około 19-20 °C (program egzamin ustny).

Bezpośrednie chłodzenie

U pracowników zatrudnionych w zakładach o dużym wydzielaniu ciepła, u których zaobserwowano przyśpieszenie tętna do 175 uderzeń na minutę pod wpływem wysokiej temperatury otoczenia - odpoczynek w takiej kabinie w ciągu 8 minut powoduje zwolnienie tętna do 100 uderzeń na minutę (opinie o programie).

Bezpośrednie chłodzenie za pomocą strugi wody gorących płaszczyzn promieniujących nadmiernie ciepło do otoczenia. Potrzebną ilość wody na ochłodzenie 1 m2 gorącej płaszczyzny określa się w litrach na jednostkę czasu na podstawie ilości ciepła, którą woda ma odprowadzić, wyrażonej w kilokaloriach na jednostkę czasu i podzielonej przez różnicę temperatur między wodą doprowadzaną i odprowadzaną:
(Np. przy wydzielaniu ciepła z jednego m2 gorącej płaszczyzny w ilości 200 kcal/min i przy ogrzaniu wody chłodzącej o 40°C - potrzebna ilość wody chłodzącej na 1 m2 powierzchni wynosi 200:40 = - 5 l/inin) (segregator aktów prawnych).

Woda przy chłodzeniu gorących płaszczyzn powinna się ogrzewać do ok. 50-60°C przy początkowej temperaturze ok. 10 do 20°C. Nagrzewanie wody do wyższych temperatur powoduje po pierwsze zbyt intensywne parowanie, co może pogorszyć warunki klimatyczne w pomieszczeniach przemysłowych, po drugie - odpływ wody o zbyt wysokiej temperaturze, której nie można wprowadzić do urządzeń ściekowych, po trzecie - woda odpływająca może mieć temperaturę tak wysoką, że grozi poparzeniem obsługi (graniczna bezpieczna temperatura wody wynosi 60°C), wreszcie przy ogrzewaniu wody chłodzącej do temperatury powyżej 50-60°C - na wewnętrznych ścianach zbiorników i rur, przez które ta woda przepływa, tworzy się trudny do usunięcia osad (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !