Prostowanie elementów

Prostowanie elementów
Prostowanie elementów

Prostowanie elementów przypadkowo uszkodzonych podczas transportu lub przy wyładowywaniu powinno być dokonywane na składowisku, a w żadnym wypadku na miejscu montażu (plac montażowy). Elementy w niewielkim stopniu wygięte prostuje się na zimno, wywołując odwrotne trwałe ugięcie, za pomocą prostych urządzeń, np. przy użyciu zwykłej prasy śrubowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Elementy w większym stopniu wygięte prostowane są na gorąco przez podgrzanie części wygiętej na długości około dwa razy większej od spodziewanego odkształcenia plastycznego. Scalanie na składach konstrukcji stalowych nosi z zasady charakter wstępny. Scalanie w tym przypadku odbywa się na stelażach montażowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Załadowywanie elementów lub wstępnie scalonych elementów konstrukcji na środki transportowe za pomocą urządzeń dźwigowych, w które wyposażony jest skład konstrukcji, jest ostatnią czynnością dokonywaną na składach konstrukcji. Jeśli na środku transportowym dostarczającym elementy układa się kilka elementów, wówczas trzeba je układać w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej będą podawane do montażu (uprawnienia budowlane).

Place składowe konstrukcji przeznaczonych do montażu mają odmienny charakter niż place składowe materiałów czy elementów budowlanych, występujących w pozostałych robotach budowlanych. Cechą charakterystyczną placów składowych konstrukcji stalowych jest to, że place te, poza funkcją terenu przeznaczonego dla zmagazynowania pewnego zapasu konstrukcji na budowie, spełniają jeszcze inne, nie mniej ważne funkcje, których celem jest właściwe, odpowiednie w danych warunkach przygotowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych do montażu (program egzamin ustny).

Od sprawnego przeprowadzenia tych robót zależy w dużej mierze prawidłowe, z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, wykonanie zasadniczego montażu konstrukcji danego obiektu. Względy powyższe, jak również warunki transportowe wymagają, aby składowanie elementów konstrukcji stalowej organizowane było jako przyobiektowe składy i koncentrowane w jednym miejscu na terenie, możliwie jak najbliżej budowanego obiektu (opinie o programie).

Niezwłoczna dostawa konstrukcji

W przypadku budowy dużego zespołu obiektów położonych na jednym terenie, montowanych z elementów stalowych może okazać się potrzebne zorganizowanie centralnego placu składowego konstrukcji (np. jeżeli z pewnych względów nie jest możliwa niezwłoczna dostawa konstrukcji bezpośrednio do właściwych obiektów). Decyzja ta jednak powinna być powzięta po wnikliwej porównawczej analizie kosztów związanych z różnymi koncepcjami (place składowe centralne czy przyobiektowe) (segregator aktów prawnych).

Przy lokalizacji i rozplanowaniu wewnętrznym placów składowych elementów montowanych konstrukcji należy przyjąć zasadę, aby jak największa ilość elementów w miarę możliwości była magazynowana bezpośrednio na terenie budowanego obiektu względnie z zasięgu działania urządzenia montażowego.

Położenie (usytuowanie) placu składowego powinno być dostosowane do warunków dowozu elementów, usytuowania budowanego obiektu oraz ogólnego kierunku postępu robót montażowych. Plac składowy powinien być usytuowany w taki sposób, aby:

  • droga dowozu elementów do poszczególnych stanowisk żurawia była jak najkrótsza i możliwie prosta,
  • kierunek postępu robót montażowych był kierunkiem ,,do placu składowego” (ażeby dowóz elementów nie odbywał się przez teren obiektu, na którym konstrukcja została już zmontowana) (promocja 3 w 1).

Położenie składu przyobiektowego w stosunku do obiektu montowanego zależy od licznych czynników, z których duże znaczenie ma przewidziana metoda montażu oraz sposób podawania elementów konstrukcyjnych do montażu. Na przykład przy montażu hali stalowej za pomocą żurawia gąsienicowego pracującego w środku hali parterowej przyobiektowy skład elementów umieszcza się w osi drogi żurawia przy jednym szczycie nawy hali od strony przeciwnej do kierunku postępu montażu, tak aby można było swobodnie dowozić pod hak żurawia montowane elementy konstrukcyjne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !