Prowadzenie przepon

Prowadzenie przepon

Prowadzenie przepon na powierzchni ławy jest koniecznością, kiedy budynki są posadowione na palach lub fundamentach żelbetowych zagłębionych znacznie niżej od poziomu posadzek podziemi (program uprawnienia budowlane na komputer). Znacznym ułatwieniem jest stosowanie w podziemiach ścian murowanych lub betonowych, dzięki którym uzyskuje się znaczne uproszczenie w prowadzeniu poziomych przepon w wannach i pseudowannach. W tych przypadkach podziemia mają normalne ściany murowane lub betonowe, a konstrukcja szkieletowa zaczyna się od przyziemia.

Problem prowadzenia przepon w poprzek konstrukcji szkieletowej nie został dotychczas rozwiązany w sposób pozwalający na jego pełne upowszechnienie, ponieważ w większości przypadków staje się wygodniejsze stosowanie sztywnych wanien żelbetowych, w których dno stanowi ciągła płyta żelbetowa. Jednakże istnieje wiele przypadków, kiedy podziemia zajmują tylko niewielką część przestrzeni zabudowanej i uzależnianie od nich fundamentowania całej budowli przez zmianę indywidualnych fundamentów na jednolite płyty fundamentowe jest nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie. W takich wyjątkowych przypadkach stosuje się tuleje na słupy lub wprowadza się przepony stalowe.
Tuleje stosuje się, kiedy słup przechodzi przez indywidualną niezależną od konstrukcji wannę lub pseudowannę.

Tuleję dylatuje się od słupa i doprowadza się ponad poziom zwierciadła wód gruntowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zastosowanie tulei jest jednak pracochłonne i należy dążyć, ażeby ilość słupów przebijających dno wanny lub pseudowanny była ograniczona do minimum.
Przepony stalowe służą do poziomej izolacji słupa żelbetowego. Przepona stalowa zastępuje normalną przeponę pod słupem.

Przeponę stalową wykonuje się warsztatowo i zakłada się jako gotowy element. Połączenie przepony stalowej ze zwykłą wykonuje się w postaci zacisków stalowych na śruby i nakrętki. Element stalowej przepony można uważać za spinacz łączący słup z płytą fundamentową (uprawnienia budowlane). Przepony stalowe stosuje się również wtedy, kiedy na małej przestrzeni przebija przeponę większa liczba przewodów lub rur. Wtedy tuleje łączy się w zespołową baterię przez zastosowanie na tej przestrzeni przepony stalowej, do której warsztatowo zostały przyspawane tuleje.

Indywidualne łączenie kabli

Indywidualne łączenie kabli odpada, ponieważ stosuje się zacisk przepony stalowej na jej obwodzie z przeponą bitumiczną (program egzamin ustny).
Budowle podziemne mogą być podzielone na trzy podstawowe grupy. Do pierwszej z nich należą obiekty posadowione płytko, mające bezpośredni związek z budynkami naziemnymi. Są to przeważnie obiekty mieszczące
pomieszczenia techniczne lub przeznaczone na kanały i korytarze prowadzone pod ziemią w obrębie jednego zespołu.

Są one stosowane do umieszczenia różnych przewodów instalacyjnych oraz do transportu (opinie o programie).
Do drugiej grupy należą budowle posadowione głęboko i wykonane sposobem odkrywkowym. Budowle te są zazwyczaj niezależne pod względem funkcjonalnym i konstrukcyjnym od budowli naziemnych.
Do trzeciej grupy wreszcie należą budowle wykonywane sposobem górniczym (zakrytym) (segregator aktów prawnych).

Przy wykonywaniu budowli sposobem górniczym jak i odkrywkowym izolację sklepienia układać można od zewnątrz i od wewnątrz. Przy wykonywaniu tunelu tarczami sklepienie izoluje się wyłącznie od wewnątrz. Ściany i dno tunelu izoluje się natomiast z reguły od wewnątrz przez ułożenie przepon na zewnętrznych płytach.
Jeżeli takie budowle są budowane jako tunele do komunikacji (transportu) pomiędzy halami produkcyjnymi, to są one konstrukcjami wydłużonymi, ulegającymi znacznym odkształceniom.

Szczególnie w miejscach połączeń z wannami budowli podstawowych nie mogą być łączone monolitycznie, lecz wymagają stosowania spoin dylatacyjnych (promocja 3 w 1). Wejściowe i wyjściowe partie tuneli prowadzone ze znacznym spadkiem dla uniknięcia poślizgu wymagają schodkowego ukształtowania dolnej płyty zewnętrznej, służącej dla ułożenia przepony.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !