Blog

Budowa tunelu zdjęcie nr 10
30.05.2018

Przebieg egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Przebieg egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane


Przebieg egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

 

Zdanie pisemnego egzaminu na uprawnienia budowlane upoważnia do przystąpienia do części ustnej. Zdających ocenia zespół egzaminacyjny składający się z Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz Członków Zespołu. W sumie w komisji zasiada 3-5 osób, które powinny mieć wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Co najmniej jeden członek komisji musi mieć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności, którą zalicza zdający i przynajmniej jeden członek komisji musi mieć wykształcenie prawnicze.

 

Ile trwa egzamin?

 

Łączny czas egzaminu ustnego to 60 minut dla każdej specjalności, przy czym kandydat ma na przygotowanie się do odpowiedzi 25 minut. Nie jest to dużo czasu, zwłaszcza jeśli trzeba odpowiedzieć np. na 10 pytań (liczba pytań zależy od specjalności – może ich być 6, 8 lub 10). Właśnie dlatego trzeba rozsądnie rozłożyć czas i w miarę możliwości odpowiadać na pytania „z pamięci”. Jednak zawsze warto sprawdzić, czy odpowiedź na pewno jest prawidłowa.

 

Jak wygląda egzamin?

 

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany metodą płynną. Oznacza to, że jedna osoba jest egzaminowana, a kolejne 1-2 osoby przygotowują się do odpowiedzi. Może to być pewnym problemem dla tych osób, które do przygotowania potrzebują ciszy, dlatego należy ograniczyć się do przygotowania odpowiedzi wyłącznie na swoje pytania.


Komisja Egzaminacyjna wywołuje kolejno kandydatów. Członkowie zespołu mogą zadawać zdającym dodatkowe pytania, naprowadzać na odpowiedź lub wprowadzać w błąd – wszystko zależy od osób, które się w niej znajdują. Zawsze więc trzeba bardzo dobrze przygotować się do egzaminu i mieć pewność co do swoich odpowiedzi. Każda odpowiedź oceniana jest w skali 0-5 punktów. Co ważne, w czasie egzaminu ustnego mogą pojawić się pytania związane z odbytą praktyką zawodową. Jedna z pytań dotyczy części praktycznej i polega na rozwiązaniu zagadnień związanych z prowadzeniem budowy w zakresie wybranej specjalności lub na wykonaniu zadań projektowych.

 

Przykładowe pytania:

 

1. Kiedy inwestor musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie
2. Wymagania ogólne jakie stawia się konstrukcji i jakie mogą być objawy niespełnienia tych wymagań
3. Modele analizy konstrukcji budowlanych. Podać założenia przyjmowane w analizie liniowo-sprężystej
4. Kategorie geotechniczne obiektu.
5. Ułatwienia dla os. Niepelnosprawnych podczas projektowania wejść do budynku
6. Scharakteryzować beton samozageszczalny oraz omówić zastosowanie
7. Wymagania powierzchni okien, które trzeba uwzględnić w związku z oszczędnością energii cieplnej przy ogrzewaniu
8. Przedstawić tok postępowania przy projektowaniu prętów konstrukcji stalowych sciskanych osiowo i połączonych skratowaniem.

 

1. dokumenty do pozwolenia na użytkowanie
2. projektowanie ze względu na ochronę przeciwpożarową
3. płyta żelbetowa z jednej strony swobodnie podparta – zbrojenie
4. co brać pod uwagę przy projektowaniu posadowienia
5. beton ze zbrojeniem rozproszonym – scharakteryzować
6. projektowanie ścian ze względu na bilans cieplny
7. garaże dla pojazdów osób niepełnosprawnych
8. pręt ściskany osiowo z przewiązkami – algorytm obliczeń

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Budowa tunelu zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Budowa tunelu zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Budowa tunelu zdjęcie nr 15 Budowa tunelu zdjęcie nr 16 Budowa tunelu zdjęcie nr 17
Budowa tunelu zdjęcie nr 18
Budowa tunelu zdjęcie nr 19 Budowa tunelu zdjęcie nr 20 Budowa tunelu zdjęcie nr 21
Budowa tunelu zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowa tunelu zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowa tunelu zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Budowa tunelu zdjęcie nr 31 Budowa tunelu zdjęcie nr 32 Budowa tunelu zdjęcie nr 33
Budowa tunelu zdjęcie nr 34
Budowa tunelu zdjęcie nr 35 Budowa tunelu zdjęcie nr 36 Budowa tunelu zdjęcie nr 37
Budowa tunelu zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowa tunelu zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowa tunelu zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami