Przechowywanie gipsu

Przechowywanie gipsu

Gips magazynowany jest po wyprodukowaniu w zbiornikach (silosach), a następnie pakowany w worki (50 kg brutto) (program uprawnienia budowlane na komputer). Gips powinien być w czasie przewozu zabezpieczony przed zawilgoceniem. W składach i na budowach gips powinien być przechowywany w miejscach całkowicie zabezpieczonych od wilgoci, gdyż gips zawilgocony traci zdolność wiązania.

Własności techniczne gipsu półwodnego. Obecnie produkowane są w Polsce dwa gatunki gipsu półwodnego: budowlany i modelowy, które różnią się jedynie stopniem miałkości, a zatem i szybkością wiązania, która jest zależna od stopnia rozdrobnienia gipsu. Stopień miałkości gipsu modelowego jest większy i dlatego gips ten wiąże szybciej. Ciężar właściwy gipsu półwodnego waha się w granicach od 2,5-f- 2,7 g/cm3, ciężar objętościowy w stanie luźno nasypanym wynosi 0,7-f- 0,9 T/m3, w stanie zagęszczonym 1,1-5-1,9 T/m3 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wiązanie gipsu. Wiązanie gipsu polega na ponownym przyłączeniu wody krystalizacyjnej wg reakcji. Ilość wody teoretycznie potrzebnej do reakcji przekształcenia gipsu pół wodnego w dwuwodny wynosi 18,6% w stosunku do ciężaru gipsu pół-wodnego. W praktyce wody używa się więcej, najczęściej 60-ł-70%, a mianowicie w celu stworzenia odpowiedniego środowiska, w którym zachodzi przekrystalizowanie, oraz aby otrzymać masę plastyczną nadającą się do robót (uprawnienia budowlane).

Gips należy zawsze sypać do odmierzonej wody, następnie szybko wymieszać, jednak tak aby w zaczynie nie stworzyły się bańki powietrza, i zaraz stosować do robót. Nigdy nie należy wlewać wody do gipsu, gdyż powstają wówczas grudki trudne do rozmieszania, wyroby są bardziej porowate i mają niższą wytrzymałość. Nie należy również dodawać wody do zaczynu po wymieszaniu.

Wiązanie zaczynu gipsowego z wodą rozpoczyna się z chwilą gęstnienia mieszaniny, kończy się zaś, gdy zaczyn na tyle stwardnieje, że stawia opór przenikaniu paznokcia (program egzamin ustny). Szybkość wiązania zależy od jakości wypalenia, miałkości, ilości dodanej wody i jej temperatury.

Opóźniacz z sierści bydlęcej

Największa szybkość wiązania zachodzi przy temperaturze wody ok. 40 °C. W czasie wiązania wydziela się ciepło w ilości 27 kcal na 1 kg gipsu półwodnego, a objętość masy wzrasta o około 1%. Po zakończeniu wiązania następuje okres twardnienia, w ciągu któreg: odlew schnie, a wytrzymałość jego wzrasta. Nadmiar wody, który pozostał po związaniu, stopniowo paruje pozostawiając po sobie puste pory stanowiące po wyschnięciu przeważnie ponad 50% całej objętości wyrobu (opinie o programie).

Im mniej wody użyto do zarobienia gipsu,, tym wyrób jest bardziej ścisły i wytrzymały. Maksimum wytrzymałości osiąga gips po całkowitym wyschnięciu. Domieszki opóźniające wiązanie. Bardzo krótki czas wiązania stanowi dużą niewygodę przy stosowaniu gipsu w praktyce i dlatego używane bywają w wielu przypadkach domieszki opóźniające wiązanie. Norma PN-55/B-14550 „Gipsobetony” zawiera następujące przepisy na opóźnienie czasu wiązania. Ług sodowy (NaOH) lub potasowy (KOH) techniczny w ilości 360 g należy rozpuścić w 3 litrach wody.

Otrzymanym roztworem ługu (12%) zalać w kuble 1 kg sierści bydlęcej surowej, dodać ok. 7 1 wody i gotować na wolnym ogniu pod przykryciem 3-5 godzin (segregator aktów prawnych). Dłuższe gotowanie daje opóźniacz aktywniejszy. Zawartość kotła należy od czasu do czasu przemieszać w celu uniknięcia przypalenia. Ze względu na silne pienienie się roztworu kocioł powinien być napełniony do 2/s swej objętości. Otrzymany roztwór należy stosować jako dodatek do wody zarobowej.

Opóźniacz z kopyt i rogów zwierzęcych. Proporcje oraz sposób przyrządzania opóźniacza z kopyt i rogów jest taki sam jak w p.a. Kopyta i rogi powinny być przed gotowaniem rozdrobnione w formie strużek. Otrzymaną ciecz należy stosować jako dodatek do wody zarobowej. Opóźniacz z kazeiny. 1 kg mielonej kazeiny zalać 6 litrami 6-procentowego roztworu ługu sodowego lub potasowego technicznego i gotować w ciągu 3-M godzin pod przykryciem, mieszając co pewien czas. Roztwór kazeiny jako dodatek do wody zarobowej należy przed użyciem ogrzać do całkowitego rozpuszczenia się kazeiny i stosować w postaci gorącej klarownej cieczy (promocja 3 w 1).

Opóźniacz z kleju kostnego. Klej kostny (najlepiej w postaci perełek) zalać wodą w stosunku 1 kg kleju kostnego na 5 litrów wody i pozostawić na 24 godziny. Spęczniały klej ogrzać do całkowitego rozpuszczenia (podgrzewając go na łaźni wodnej do temperatury nie wyższej jak 60°C). Otrzymaną klarowną ciecz stosuje się jako opóźniacz.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !