Przechowywanie gipsu

Przechowywanie gipsu

Gips magazynowany jest po wyprodukowaniu w zbiornikach (silosach), a następnie pakowany w worki (50 kg brutto) (program uprawnienia budowlane na komputer). Gips powinien być w czasie przewozu zabezpieczony przed zawilgoceniem. W składach i na budowach gips powinien być przechowywany w miejscach całkowicie zabezpieczonych od wilgoci, gdyż gips zawilgocony traci zdolność wiązania.

Własności techniczne gipsu półwodnego. Obecnie produkowane są w Polsce dwa gatunki gipsu półwodnego: budowlany i modelowy, które różnią się jedynie stopniem miałkości, a zatem i szybkością wiązania, która jest zależna od stopnia rozdrobnienia gipsu. Stopień miałkości gipsu modelowego jest większy i dlatego gips ten wiąże szybciej. Ciężar właściwy gipsu półwodnego waha się w granicach od 2,5-f- 2,7 g/cm3, ciężar objętościowy w stanie luźno nasypanym wynosi 0,7-f- 0,9 T/m3, w stanie zagęszczonym 1,1-5-1,9 T/m3 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wiązanie gipsu. Wiązanie gipsu polega na ponownym przyłączeniu wody krystalizacyjnej wg reakcji. Ilość wody teoretycznie potrzebnej do reakcji przekształcenia gipsu pół wodnego w dwuwodny wynosi 18,6% w stosunku do ciężaru gipsu pół-wodnego. W praktyce wody używa się więcej, najczęściej 60-ł-70%, a mianowicie w celu stworzenia odpowiedniego środowiska, w którym zachodzi przekrystalizowanie, oraz aby otrzymać masę plastyczną nadającą się do robót (uprawnienia budowlane).

Gips należy zawsze sypać do odmierzonej wody, następnie szybko wymieszać, jednak tak aby w zaczynie nie stworzyły się bańki powietrza, i zaraz stosować do robót. Nigdy nie należy wlewać wody do gipsu, gdyż powstają wówczas grudki trudne do rozmieszania, wyroby są bardziej porowate i mają niższą wytrzymałość. Nie należy również dodawać wody do zaczynu po wymieszaniu.

Wiązanie zaczynu gipsowego z wodą rozpoczyna się z chwilą gęstnienia mieszaniny, kończy się zaś, gdy zaczyn na tyle stwardnieje, że stawia opór przenikaniu paznokcia (program egzamin ustny). Szybkość wiązania zależy od jakości wypalenia, miałkości, ilości dodanej wody i jej temperatury.

Opóźniacz z sierści bydlęcej

Największa szybkość wiązania zachodzi przy temperaturze wody ok. 40 °C. W czasie wiązania wydziela się ciepło w ilości 27 kcal na 1 kg gipsu półwodnego, a objętość masy wzrasta o około 1%. Po zakończeniu wiązania następuje okres twardnienia, w ciągu któreg: odlew schnie, a wytrzymałość jego wzrasta. Nadmiar wody, który pozostał po związaniu, stopniowo paruje pozostawiając po sobie puste pory stanowiące po wyschnięciu przeważnie ponad 50% całej objętości wyrobu (opinie o programie).

Im mniej wody użyto do zarobienia gipsu,, tym wyrób jest bardziej ścisły i wytrzymały. Maksimum wytrzymałości osiąga gips po całkowitym wyschnięciu. Domieszki opóźniające wiązanie. Bardzo krótki czas wiązania stanowi dużą niewygodę przy stosowaniu gipsu w praktyce i dlatego używane bywają w wielu przypadkach domieszki opóźniające wiązanie. Norma PN-55/B-14550 „Gipsobetony” zawiera następujące przepisy na opóźnienie czasu wiązania. Ług sodowy (NaOH) lub potasowy (KOH) techniczny w ilości 360 g należy rozpuścić w 3 litrach wody.

Otrzymanym roztworem ługu (12%) zalać w kuble 1 kg sierści bydlęcej surowej, dodać ok. 7 1 wody i gotować na wolnym ogniu pod przykryciem 3-5 godzin (segregator aktów prawnych). Dłuższe gotowanie daje opóźniacz aktywniejszy. Zawartość kotła należy od czasu do czasu przemieszać w celu uniknięcia przypalenia. Ze względu na silne pienienie się roztworu kocioł powinien być napełniony do 2/s swej objętości. Otrzymany roztwór należy stosować jako dodatek do wody zarobowej.

Opóźniacz z kopyt i rogów zwierzęcych. Proporcje oraz sposób przyrządzania opóźniacza z kopyt i rogów jest taki sam jak w p.a. Kopyta i rogi powinny być przed gotowaniem rozdrobnione w formie strużek. Otrzymaną ciecz należy stosować jako dodatek do wody zarobowej. Opóźniacz z kazeiny. 1 kg mielonej kazeiny zalać 6 litrami 6-procentowego roztworu ługu sodowego lub potasowego technicznego i gotować w ciągu 3-M godzin pod przykryciem, mieszając co pewien czas. Roztwór kazeiny jako dodatek do wody zarobowej należy przed użyciem ogrzać do całkowitego rozpuszczenia się kazeiny i stosować w postaci gorącej klarownej cieczy (promocja 3 w 1).

Opóźniacz z kleju kostnego. Klej kostny (najlepiej w postaci perełek) zalać wodą w stosunku 1 kg kleju kostnego na 5 litrów wody i pozostawić na 24 godziny. Spęczniały klej ogrzać do całkowitego rozpuszczenia (podgrzewając go na łaźni wodnej do temperatury nie wyższej jak 60°C). Otrzymaną klarowną ciecz stosuje się jako opóźniacz.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami