Przeciwpożarowe zapotrzebowanie wodne


Jakie rozróżnia się punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych budynkach?

 

Rozróżnia się trzy rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach: - hydrant wewnętrzny 52, - hydrant wewnętrzny 25, - zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia umieszczony na suchym pionie.

 

Oferta: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Jaka jest nominalna wydajność hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych oraz przy jakim nominalnym ciśnieniu wartości wydajności są określane?

 

Przepisy ustalają wartości wydajności nominalnej hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody. Wydajności nominalne odpowiednio wynoszą: dla hydrantu wewnętrznego 52 - 2,5 dm3/s, dla hydrantu wewnętrznego 25 - 1,0 dm3/s, dla zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm3/s. Przy projektowaniu wewnętrznej sieci wodociągowej i rozmieszczenia wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych uwzględnić należy nominalny zasięg odpowiednich urządzeń.

 

Jaki zasięg nominalny poziomy odpowiada punktom poboru wody do celów przeciwpożarowych?

 

Ustala się następujący nominalny zasięg poziomy odpowiednio: a. dla hydrantu wewnętrznego i zaworu hydrantowego 52: 30 m z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 20 m, 50 m z zastosowaniem dwóch odcinków węży o długości po 20 m każdy, b. dla hydrantu wewnętrznego 25: 25 m z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 15 m, 40 m z zastosowaniem dwóch odcinków węży o długości po 15 m każdy.


Na jakiej podstawie realizuje się wymagania dotyczące projektowania w budynkach instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz źródeł jej zasilania?

 

Na podstawie normy: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

 

Na jakiej podstawie oblicza się zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru?

 

Na podstawie normy: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

 

Podać, dla jakiej różnicy temperatur obliczeniowych uwzględnia się zysk lub stratę ciepła przez przenikanie między pomieszczeniami.

 

Zysk lub stratę ciepła przez przenikanie uwzględnia się, jeżeli różnica temperatur między pomieszczeniami wynosi co najmniej 4 K.


Podać sposób uwzględniania wysokości pomieszczenia przy obliczeniach strat ciepła.

 

Dla pomieszczeń o wysokości w świetle większej niż 4 m zwiększa się obliczeniową temperaturę powietrza o wielkość zależną od sposobu ogrzewania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami