Blog

30.05.2018

Przeciwpożarowe zapotrzebowanie wodne

W artykule znajdziesz:

Przeciwpożarowe zapotrzebowanie wodne


Jakie rozróżnia się punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych budynkach?

 

Rozróżnia się trzy rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach: - hydrant wewnętrzny 52, - hydrant wewnętrzny 25, - zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia umieszczony na suchym pionie.

 

Oferta: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Jaka jest nominalna wydajność hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych oraz przy jakim nominalnym ciśnieniu wartości wydajności są określane?

 

Przepisy ustalają wartości wydajności nominalnej hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody. Wydajności nominalne odpowiednio wynoszą: dla hydrantu wewnętrznego 52 - 2,5 dm3/s, dla hydrantu wewnętrznego 25 - 1,0 dm3/s, dla zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm3/s. Przy projektowaniu wewnętrznej sieci wodociągowej i rozmieszczenia wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych uwzględnić należy nominalny zasięg odpowiednich urządzeń.

 

Jaki zasięg nominalny poziomy odpowiada punktom poboru wody do celów przeciwpożarowych?

 

Ustala się następujący nominalny zasięg poziomy odpowiednio: a. dla hydrantu wewnętrznego i zaworu hydrantowego 52: 30 m z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 20 m, 50 m z zastosowaniem dwóch odcinków węży o długości po 20 m każdy, b. dla hydrantu wewnętrznego 25: 25 m z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 15 m, 40 m z zastosowaniem dwóch odcinków węży o długości po 15 m każdy.


Na jakiej podstawie realizuje się wymagania dotyczące projektowania w budynkach instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz źródeł jej zasilania?

 

Na podstawie normy: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

 

Na jakiej podstawie oblicza się zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru?

 

Na podstawie normy: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

 

Podać, dla jakiej różnicy temperatur obliczeniowych uwzględnia się zysk lub stratę ciepła przez przenikanie między pomieszczeniami.

 

Zysk lub stratę ciepła przez przenikanie uwzględnia się, jeżeli różnica temperatur między pomieszczeniami wynosi co najmniej 4 K.


Podać sposób uwzględniania wysokości pomieszczenia przy obliczeniach strat ciepła.

 

Dla pomieszczeń o wysokości w świetle większej niż 4 m zwiększa się obliczeniową temperaturę powietrza o wielkość zależną od sposobu ogrzewania.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami