Blog

19.04.2021

Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa

W artykule znajdziesz:

Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa

Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa

Wymienione wyżej przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego, podległe Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, stanowią główny trzon budownictwa. Pozostałe przedsiębiorstwa podlegają innym resortom. Pokrótce je omówimy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ministerstwo Komunikacji posiada wiele przedsiębiorstw robót kolejowych (PRK), przedsiębiorstw zabezpieczenia ruchu i łączności oraz przedsiębiorstw robót drogowych i mostowych. W Ministerstwie Łączności istnieją przedsiębiorstwa robót telekomunikacyjnych. Ministerstwu Górnictwa i Energetyki podlegają przedsiębiorstwa budowy, rozbudowy i’rekonstrukcji kopalń, urządzeń górniczych oraz zakładów przetwórczych; oprócz tego podlegają mu przedsiębiorstwa budowy sieci elektrycznych.

Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego podlegają przedsiębiorstwa budowy kopalń rud, przedsiębiorstwa remontu pieców hutniczych, przedsiębiorstwa budowy gazowni i rurociągów gazowych. Własne przedsiębiorstwa budowlane posiada Ministerstwo Przemysłu Chemicznego. W Ministerstwie Przemysłu Lekkiego grupują się przeważnie przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i remontowo-montażowe zakładów tego resortu.
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa, przedsiębiorstwa robót wodno-melioracyjnych oraz hydrologicznych skupiają się w Ministerstwie Rolnictwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pracownie konserwacji zabytków, wykonujące roboty budowlano-konserwatorskie w zakresie zabezpieczenia, remontów i adaptacji zabytków, podlegają Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Duży potencjał budowlany skupia Ministerstwo Gospodarki Komunalnej (uprawnienia budowlane). Podległe mu są wojewódzkie zarządy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zarządy grupują miejskie i powiatowe przedsiębiorstwa remontowo-budowlane.

Fachowy nadzór

Przedsiębiorstwa takie istnieją w każdym powiecie. Na terenie m. st. Warszawy powołane zostało Stołeczne Zjednoczenie Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych i Specjalnych. Oprócz wyżej wymienionych Ministerstwo Gospodarki Komunalnej posiada jeszcze wojewódzkie i miejskie przedsiębiorstwa rozbiórkowo-porządkowe, wojewódzkie i miejskie przedsiębiorstwa robót drogowych, wojewódzkie i miejskie przedsiębiorstwa robót wodociągowych i kanalizacyjnych, przedsiębiorstwa instalacyjne, które wykonują instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i gazowe (program egzamin ustny).

W Warszawie istnieje jeszcze odrębne Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Cieplnej, które rozprowadza energię cieplną ze stołecznych elektrociepłowni do instalacji centralnego ogrzewania osiedli mieszkaniowych.
Odrębną grupę stanowią tak zwane przedsiębiorstwa terenowe, zajmujące się przede wszystkim budownictwem wiejskim. Fachowy nadzór nad nimi sprawuje Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Pod względem administracyjnym podlegają one prezydiom rad narodowych (opinie o programie). Tak więc przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych istnieją wojewódzkie zarządy budownictwa terenowego, a im z kolei podlegają poszczególne przedsiębiorstwa. Jedno przedsiębiorstwo budownictwa terenowego obejmować może jeden lub kilka powiatów.

Obecnie przejawia się tendencja, aby jak najwięcej przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego podlegało władzom terenowym. Ostatnio np. Śląskie Zjednoczenie Budownictwa wraz z podległymi mu przedsiębiorstwami przeszło z ministerstwa budownictwa do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
Oprócz wymienionych wyżej przedsiębiorstw państwowych istnieją spółdzielcze przedsiębiorstwa budowlane. Grupują się one w zespole Budownictwa Centralnego Związku Spółdzielczości pracy (segregator aktów prawnych). Spółdzielnie te można podzielić na trzy grupy: budowlane spółdzielnie pracy, spółdzielnie usług nieprzemysłowych (jak np. spółdzielnie malarskie), oraz spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu.

Ostatnią wreszcie grupą są przedsiębiorstwa prywatne. Są to przeważnie samodzielni rzemieślnicy, posiadający odpowiednie uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu, jak murarze, instalatorzy wodociągowo-kanalizacyjni, cieśle czy malarze. Mogą oni zatrudniać uczniów, a nawet małą liczbę pracowników (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami