Blog

31.03.2022

Przędzenie włókien naturalnych

W artykule znajdziesz:

Przędzenie włókien naturalnych

Przędzenie włókien naturalnych - zespół operacji związanych z oczyszczaniem, rozplataniem i rozczesaniem surowca oraz formowaniem i skręcaniem, a następnie nawijaniem przędzy przędzenie włókien sztucznych - formowanie włókna z płynu przędzalniczego przez przetłaczanego przez dysze przędzalnicze; uformowane w otworkach dyszy strumyczki płynu przędzalniczego przekształcają się we włókienka pod wpływem środowiska, do którego wchodzą one po opuszczeniu dyszy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przędzina - wyrób włókienniczy powstający przez przeszywanie odpowiednich układów przędz lub przez wszywanie przędzy w tkaninę spodnią (podkładową) przędziwo, masa przędna - zmasowane włókna naturalne nadające się do przetwarzania na przędzę przędzowłóknina - wyrób włókienniczy wytwarzany przez sklejanie układów przędz przęsło - część konstrukcji między dwiema sąsiednimi podporami (np. odcinek mostu między dwoma filarami, odcinek linii napowietrznej itp.) przęsło belki - część belki zawarta między dwoma sąsiednimi punktami podparcia przęsło łańcucha kotwicznego - rozłączalny odcinek łańcucha kotwicznego przęsło niewodu - odcinek skrzydła niewodu (ok. 45 m długości) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przęsło pierwotnogrupowe (łącza nośnego) - zespół urządzeń teletransmisyjnych wykorzystujący określoną szerokość pasma częstotliwości (48 kHz), łączący dwie przełącznice grup pierwotnych (lub ich odpowiedniki), zawarty między punktem utworzenia grupy pierwotnej i punktem jej rozpadu na kanały telefoniczne przęsło torowe - ogniwa szyn przytwierdzone do podkładów, układane jako całość na podsypce przy zmechanizowanej budowie toru przęsło wtórnogrupowe (łącza nośnego) - zespół urządzeń teletransmisyjnych wykorzystujący o- kreśloną szerokość pasma częstotliwości (240 kHz), łączący dwie przełącznice grup wtórnych (lub ich odpowiedniki), zawarty między punktem utworzenia grupy wtórnej i punktem jej rozpadu na grupy pierwotne (uprawnienia budowlane).

Przodek

Przodek - miejsce w kopalni, gdzie robotą górniczą urabia się skałę; ze względu na urabiany materiał rozróżnia się: p. kamienny, gdy urabia się skałę płonną, p. wybierkowy, gdy urobkiem jest kopalina użyteczna, p. węglowy, gdy urobkiem jest węgiel; ze względu na rodzaj wyrobiska rozróżnia się p. chodnikowe, p. szybowe, p. ścianowe i in. przodek’ - półwózek przodek działa - pojazd jednoosiowy (dwukołowy) będący w czasie jazdy podporą ogonowej części działa o jednoosiowym podwoziu; przodki stosowane są w działach holowanych większych kalibrów w celu zmniejszenia obciążenia haka zaczepowego ciągnika i ułatwienia przewożenia działa (program egzamin ustny).

Przodek pługa - koleśnica przy bierka - powiększenie wyrobiska zwykle przez wybranie skał płonnych przylegających do złoża; rozróżnia się p. spągu - wybieranie skały zalegającej poniżej złoża oraz p. stropu - wybieranie skały zalegającej powyżej złoża; niekiedy zachodzi konieczność poszerzenia wyrobiska, co odbywa się przez p. ociosów wyrobiska (opinie o programie).

Przybitka - nakładka (z kartonu, wojłoku itp.) do ustalenia położenia ładunku prochowego w łusce naboju i do jej uszczelnienia w chwili strzału przybitka - materiał niepalny, którym wypełnia się wolną przestrzeń otworu strzałowego po załadowaniu nabojami materiału wybuchowego (segregator aktów prawnych).

Przybliżenie funkcji - aproksymacja funkcji przybliżenie jednocząstkowe, model cząstek niezależnych - przybliżenie polegające na zastąpięniu bezpośredniego oddziaływania każdej cząstki z cząstkami pozostałymi pewnym efektywnym samouzgodnionym polem potencjalnym, w którym ta cząstka się porusza przybornik - komplet przyborów do kreśleń (cyrkli, grafionów) w specjalnym futerale; pojemnik na przybory do czyszczenia i konserwacji broni palnej przybory kreślarskie - przybory rysunkowe przybory pomiarowe - urządzenia służące do utrzymywania właściwych warunków przy pomiarze, ułatwiające wykonywanie czynności pomiarowych lub zwiększające czułość i zakres pomiaru przybory rysunkowe, przybory kreślarskie - przedmioty umożliwiające i ułatwiające wykonanie rysunków technicznych: ołówki, cyrkle, krzywiki, przykładnice itp. (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami