Przekładki z tworzyw sztucznych

Przekładki z tworzyw sztucznych

Przekładki z tworzyw sztucznych (np. pianki z poliuretanu, spieniony kauczuk, poroizol, polichlorek winylu itd.) są z reguły porowate i elastyczne, przy czym mogą być płaskie lub profilowane. Do uszczelnienia dylatacji doku suchego w Gdyni, zastosowano m. in. taśmy wodoszczelne z polichlorku winylu produkcji szwajcarskiej firmy „Sica” (program uprawnienia budowlane na komputer).
O możliwości wykonywania elementów budowlanych, a nawet całych konstrukcji z polimerobetonów.

Wysoki koszt stanowi jeszcze główną przeszkodę w ich rozpowszechnieniu. O wadach i zaletach polimerobetonów jako tworzywa konstrukcyjnego oraz perspektywach ich zastosowań pisze Hop.
W konstrukcjach tworzywa sztuczne służą jako spoiwo tworzywa tradycyjnego. Możliwe jest jednak ponadto zastosowanie tworzyw sztucznych (duroplastów) w postaci laminatów do wytwarzania wprost elementów konstrukcyjnych, nośnych lub wypełniających, a zastępujących materiały tradycyjne, na przykład stal (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Laminaty są to tworzywa najczęściej termoutwardzalne złożone z kilku warstw tworzących tzw. nośnik, sklejony za pomocą sztucznych żywic na gorąco pod ciśnieniem w jedną całość. Nośnik może stanowić specjalny papier, tkaniny lub maty bawełniane, szklane albo azbestowe. Nasyca się je i łączy zależnie od rodzaju nośnika żywicami aminowymi, poliestrowymi, epoksydowymi lub fenolowo-formaldehydowymi (rezolowymi).

Laminaty fenolowo-formaldehydowe produkowane są na przykład w postaci płyt, rur lub profilów. Grubość laminatów płytowych wynosi od 1 do kilkuset mm (najczęściej 2-30 mm), wymiary arkuszy - 2X3 m (uprawnienia budowlane). Laminaty rurowe (zwijane) wytwarzane są o średnicach wewnętrznych 10-40 mm i długości 2,5-6 m. Laminaty profilowe produkuje się w postaci kształtek przez prasowanie odpowiednio przyciętych, ułożonych ewentualnie wstępnie formowanych nośników w formach metalowych na gorąco pod ciśnieniem ponad 70 kG/cm2.

Laminaty poliestrowe szklane

Najmocniejsze tworzywo stanowią laminaty poliestrowe szklane, tj. tkaniny lub maty z włókien szklanych wiązane żywicą poliestrową bezciśnieniowo lub pod małym ciśnieniem (do 5 at), w temperaturze 20-110°C. Ciężar właściwy ich wynosi 1700-1900 kG/rn2, wytrzymałość na rozciąganie 3000-7000 kG/cm2, wydłużenie 0,5-2%. Najwyższa temperatura zapewniająca długotrwałą użyteczność wynosi 100°C (program egzamin ustny).
Laminaty poliestrowe szklane używane są do budowy kadłubów łodzi (do 20 m długości), nadwozi pojazdów mechanicznych, obudowy maszyn itp.

W budownictwie morsicim laminatów jako tworzywa konstrukcyjnego jeszcze nie stosowano. W Polsce studium zastosowania laminatów poliestrowych szklanych do budowy bram śluz i projekt bramy opracował Karwowski.
Kauczuk (guma) używany jest jako naturalny lub sztuczny. Jest to materiał elastyczny, który w budownictwie morskim stosowany jest w niektórych urządzeniach odbojowych, w postaci podkładek łożyskowych belek pomostów, lub jako uszczelki elementów przylgowych bram suchych doków i śluz (opinie o programie).
Kauczuk naturalny jest pochodzenia roślinnego, otrzymuje się go z lateksu (mleczka) Hevea brasiliensis, Ficus elastica i innych drzew tropikalnych lub z niektórych roślin, takich jak Guayule czy Koksaghyz, rosnących w klimacie umiarkowanym. Wykazuje on wytrzymałość na rozciąganie 20-40 kG/cm2, wydłużenie względne przy rozciąganiu 800-200%, o module sprężystości wzdłużnej 10-100 kG/cm2.

Kauczuk sztuczny (syntetyczny), który należy do elastomerów, wyrabiany jest w wielu odmianach. Do podkładek łożyskowych używany jest kauczuk chloroprenowy (neoprenowy). Jest odporny na starzenie się, trudno palny, nierozpuszczalny w benzynie i olejach mineralnych (segregator aktów prawnych). Odznacza się dobrą elastycznością, małym odkształceniem trwałym oraz dużą przyczepnością do metali i betonu. Ciężar właściwy - 1220 kG/m:t.

Wytrzymałość kauczuku wulkanizowanego na rozciąganie wynosi 100-260 kG/cm2, wydłużenie względne przy rozciąganiu 300-800%, moduł sprężystości do 75 kG/cm2, odbojność 50%. Występuje w handlu pod nazwami Neopren, Sowpren itp. Koszt jego jest dość wysoki (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami