Przekroczenie granic

Przekroczenie granic

Powinny one kryć barwę własną cementu lub zaprawy i betonu. tzn. naturalny kolor tych ostatnich powinien być przez barwniki stłumiony, możliwie całkowicie (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy tym powinny one odznaczać się maksymalną intensywnością barwienia, czyli uzyskiwanie przy ich użyciu pożądanego zabarwienia powinno nastąpić przy niezbyt dużym ich dozowaniu.

Zwykle dodatek barwnika wynosi (w stosunku wagowym do spoiwa):
- przy jasnych tonach 1-5%,
- przy średnich tonach 5-MO%,
- przy mocnych tonach 10-15% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przekroczenie tych granic pociąga za sobą obniżenie wytrzymałości i wpływa ujemnie na nasiąkliwość i mrozoodporność wyrobu. Z tego względu barwniki betonowe nie powinny zawierać obciążników (najczęściej w postaci barytu, kredy lub gipsu), gdyż zmniejszają one silę barwienia. Najlepsze dotychczas rezultaty daje stosowanie tlenków mineralnych naturalnych lub sztucznych. Barwne tlenki i wodorotlenki żelaza, chromu, manganu i kobaltu dają połączenia stosunkowo trwałe, które najtrudniej ulegają przemianom chemicznym w środowisku alkalicznym, jakie stanowi zaprawa cementowa i cementowo-wapienna; jednak i one nie są całkowicie bierne w stosunku do składników zaprawy (uprawnienia budowlane).

Farb mineralnych naturalnych nie ma. Z farb mineralnych sztucznych najbardziej znane są:
1) Biel cynkowa - tlenek cynkowy ZnO - śnieżnobiała, barwi intensywnie, odporna na działanie światła (program egzamin ustny). Na wpływy atmosferyczne średnio odporna. Nie może być mieszana z gipsem. Nieodporna na ługi i kwasy.
Biel tytanowa - mieszanina 50% dwutlenku tytanu (TiOz) i siarczanu barowego (BaSO). Kryje bardzo dobrze, odporna na działanie światła, alkaliów i na wpływy atmosferyczne.
2) Kreda pławiona (szlamowana) - węglan wapniowy (CaC03). Kryje dobrze. Odporna na działanie alkaliów. Powinna być czysta i bardzo miałka. Tania.
3) Ton (glinka kredowa). Cechy i zastosowanie jak kreda - jako wypełniacz do farb klejowych.
4) Wapno gaszone - wodorotlenek wapniowy [Ca(0H)2 + nH20] służy jako farba biała i jako spoiwo do farb wapiennych; musi być tłuste i dołowane min. 6 mieś. Kryje dobrze i jest odporne na światło (opinie o programie).

Żółcień żelazowa

Z przeglądu farb białych wynika, że łączone z cementem mogą być przeważnie tylko: kreda, wapno lub ton. Inne nie nadają się ze względu na brak trwałości lub zawartość siarki bądź zbyt wysoką cenę.
Barwniki żółte. Z farb mineralnych naturalnych znane są ochry, ze sztucznych żółcienie.
Ochry (ugry) są to farby ziemne naturalne o barwie od jasnożółtej do brązowej. W ich skład wchodzą glinki ze zmienną zawartością uwodnionych tlenków żelazowych (Fe203 • nH20). Są one światłotrwałe i odporne na wpływy atmosferyczne (segregator aktów prawnych).

Do wyrobów cementowych nie powinny być używane ze względu na słabą siłę barwienia i szkodliwy ich wpływ na wyroby. Można jedynie stosować ochrę złocistą zawierającą ok. 75% związków żelaza.
Żółcień żelazowa zawiera Fe203 • H.20. Odznacza się czystą żółtą barwą w odcieniach od cytrynowożółtego do pomarańczowego i odpornością na działanie światła i alkaliów oraz na wpływy atmosferyczne. Nadaje się dobrze do barwienia wyrobów cementowych. Żółcień marsowa zawiera głównie Fe(OH)3. Ma piękny żółty ton i dobrą odporność na działanie alkaliów i na wpływy atmosferyczne. Nadaje się dobrze do wyrobów cementowych i do elewacji. W kraju nie jest dotąd produkowana (promocja 3 w 1).
Barwniki brązowe. Są to głównie barwniki mineralne naturalne - umbry. Umbra naturalna jest to farba ziemna, różniąca się od ochry większą zawartością tlenków żelaza i dodatkową zawartością tlenków manganu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami