Przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny ściany betonowej jazu stałego. Okładzina ściany wykonana jest z kamienia.
Przekrój filara jazu ruchomego posadowionego w korycie rzeki, a przekrój przyczółka jazu ze skrzydłami od strony skarpy. Przyczółek oraz jego skrzydła są wykonane jako ściany oporowe betonowe ze względu na niewielką ich wysokość. Przy wysokości kilku lub kilkunastu metrów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Filary jazu mają z obu stron wnęki do umieszczenia w nich zasuw regulujących przepływ wody. Kształt tych filarów jest podobny do kształtu filarów mostowych.
Głównym obciążeniem filara jest parcie wody oraz działanie kry. Od strony wody górnej filary powinny być zabezpieczone przed jej uderzeniem (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zabezpieczeniem jest oblicowanie filara ciosami kamiennymi. Dwa typy ścian się przyczółki żelbetowe. Od strony koryta cieku na budowlach tych często wykonuje się oblicówkę z kamienia łamanego lub z ciosów kamiennych w celu zabezpieczania przed uderzeniami kryjących przed falowaniem wody na bulwarach.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem przez uderzenia fal ściana betonowa jest oblicowana kamieniem łamanym. Prefabrykacja jest to produkcja elementów budowli zwanych prefabrykatami poza miejscami wbudowania w specjalnych nakładach (uprawnienia budowlane). Zależnie od usytuowania i wyposażenia zakłady mogą być poligonowe lub stacjonarne.
Prefabrykowane mogą być części elementów budynku, tzn. ścian, stropów, klatek schodowych i całe elementy jako płyty ścienne i stropowe oraz płyty biegów i spoczniki klatek schodowych.
Zależnie od wymiarów prefabrykaty dzieli się na:
- drobnowymiarowe, Tip. pustaki ścienne i stropowe, nadproża,
- średniowymiarowe, np. bloki ścienne i stropowe,
- wielkowymiarowe, np. płyty ścienne i stropowe.
Ze względu na ciężar rozróżnia się prefabrykaty:
- lekkie o ciężarze do 30 kG,
- średnie o ciężarze do 500 kG,
- ciężkie o ciężarze ponad 500 kG (program egzamin ustny).

Ściany z prefabrykatów drobnowymiarowych

Zależnie od kształtu prefabrykaty dzieli się na: bloki, płyty i prefabrykaty prętowe. Według obecnie stosowanej terminologii nazwy prefabrykatów ściennych są uzależnione przede wszystkim od wielkości. Płyty wielkowymiarowe są to elementy „na izbę”, lub „na dwie izby”, a bloki ścienne - elementy mniejszej niż płyty szerokości i większej grubości.
Prefabrykaty mogą być wykonywane jako jednomateriałowe.

Do najbardziej znanych prefabrykatów drobnowymiarowych zalicza się: bloczki gazobetonowe oraz pustaki betonowe i gipsowe (opinie o programie).
Ściany pełne wykonywane są z bloczków gazobetonowych o wymiarach 24 x 24 x 49 cm, ich połówek 12 x 24 x 49 cm i ćwiartek 6 x 24 x 49 cm. Bloczki o większych wymiarach stosuje się do wykonywania ścian zewnętrznych, a ich połówki do ścian wewnętrznych.
Ściany z bloczków gazobetonowych muruje się podobnie jak ściany z cegieł. Stosuje się je w budynkach wznoszonych metodą tradycyjną udoskonaloną.
Stosowane obecnie pustaki betonowe i gipsowe dzielą się na dwa zasadnicze typy: szczelinowe, np. pustaki Alfa, SM-185, Gamma oraz zasypkowe, do których należą pustaki XX, BSP (segregator aktów prawnych).

Ściany wykonuje się z obu typów pustaków w różny sposób. W budynkach nie wymagających ogrzewania, jak np. magazyny, ściany mogą być wykonane z pustaków zasypkowych, bez stosowania zasypki. Natomiast w ścianach budynków przeznaczonych na pobyt ludzi lub inwentarza żywego stosuje się zasypkę w otworach.
Ściany z pustaków szczelinowych wznosi się podobnie jak ściany z cegły, tzn. muruje się je na zaprawie (promocja 3 w 1). Ściany z pustaków najczęściej stosuje się w budownictwie wiejskim.

Ściany z prefabrykatów średnio- i wielkowymiarowych. W budownictwie uprzemysłowionym ściany mogą być wykonane z prefabrykatów wielkoblokowych lub wielkopłytowych.
W budynkach wznoszonych obecnie ściany wykonuje się z bloków kanałowych produkowanych z betonu żwirowego, nazywanych „cegłą żerańską”. Powszechnie stosuje się również bloki z betonów komórkowych i keramzytobetonowych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !