Przekrój prefabrykowanych belek

Przekrój prefabrykowanych belek

Mają one zastosowanie zwykle jako wieloprzęsłowe o niezbyt dużych rozpiętościach przęseł (związane jest to z ciężarem płytowych prefabrykatów. Płyty prefabrykowane opiera się tu np. na prefabrykowanych belkach, a następnie po dozbrojeniu na podporach zalewa się całość stropu betonem otrzymując w ten sposób żądaną grubość nadbetonu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Gdyby przekrój prefabrykowanych belek (część dolna poniżej płyty) nie mógł przenieść obciążenia podczas betonowania, wówczas można je podstemplować lub można podwyższyć ich przekrój. Przy większych rozpiętościach stosuje się belki o przekroju korytkowym (prefabrykaty są wówczas lżejsze); po wprowadzonym do środka dozbrojeniu belek prętami podłużnymi wraz z wystającymi ku górze strzemionami betonuje się górną część stropu analogicznie jak w przypadku poprzednim. Rozwiązanie to jest analogiczne do podanego poprzednio, z tym że płyta pełna jest tu zastąpiona płytą żebrową (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W porównaniu do wyżej opisanych te stropy mogą mieć większe rozpiętości między belkami podporowymi ze względu na mniejszy ciężar prefabrykowanych płyt. Pokazaną w przekroju nośną belkę betonuje się po podwieszeniu od spodu np. deski.

Stosuje się tu zwykle zbrojenie belek w postaci zgrzewnych szkieletów (uprawnienia budowlane). Dosunięte do siebie płyty z ukośnymi bocznymi żeberkami tworzą korytkowe żebra, które po dozbrojeniu pi podporze zalewa się betonem. W przypadku dużych obciążeń użytkowy prefabrykowane żeberka mogą być u dołu zbrojone na część momentu prasłowego; wówczas przed zabetonowaniem korytkowych żeber, niezależnie zbrojenia podporowego, dozbraja się je w przęśle. Przy tym rozwiązaniu l ton monolityczny stanowi ok. 3 % ogólnego zużycia betonu konstrukcji przekrycia. Prefabrykowanym elementem nośnym głównych żeber są tu strunobetonowe, na których opierają się płyty stropowe; deski te mają w puszczone strzemiona dla powiązania prętów dozbrojenia podporowego górnego ze strefą ściskaną oraz dla przejęcia naprężeń ścinających (program egzamin ustny).
Do tych stropów można zaliczyć strop. Na prefabrykowanych żelbetowych żebrach w kształcie litery U opierają się płaski płyty (mogą być one z lekkiego betonu np. pumeksowego), w których znaj dują się poprzeczne do żeber bruzdy.

Fragment stropu

Zbrojenie poprzecznych żeber utworze nych w tych bruzdach przez zalanie ich betonem. Rozstaw żeber głównych wynosi 65 cm. Dolne podłużne listwy w prefabrykowanych żebrach służą do przymocowania podsufitki (opinie o programie).
Fragment stropu utworzonego z prefabrykowanych żeber w kształcie litery T. Dosunięte do siebie żebra zalewa się betonem (stosuje się tu zbrojenie poprzeczne do żeber), powiększając w ten sposób o 3 cm wysokość strefy ściskanej w przęśle. Wysokość stropu - 23-25,5 cm. Ciężar stropu - 175-230 kG/m2.

Na prefabrykowanych żelbetowych żebrach oparte są korytkowo załamane płyty. Przestrzenie nad żebrami między ukośnymi częściami płyt zalane są betonem. Osiowy rozstaw między żebrami - 62,5 cm, grubość górnej płyty - 5 cm. Ciężar stropu 230 kG/m2. Dla usztywnienia stropu płytę górną zbroi się poprzecznymi do żeber prętami.
Do tych stropów należał nie stosowany już obecnie strop Isteg. Trapezowe prefabrykowane żebra były rozstawione co ok. 33 cm (segregator aktów prawnych).

Na tych żebrach opierały się za pośrednictwem wygiętych drutów wypukłe ku górze formy z blachy, które po zabetonowaniu stropu były usuwane.
Do tych stropów należy jeden z popularniejszych obecnie strop DZ (DZ-3, DZ-4 i DZ-5). Pierwszy z nich stosowany jest głównie w budownictwie mieszkaniowym, dwa pozostałe zaś - w budynkach szkolnych. Stosuje się je jednak również i w budownictwie przemysłowym, gdy nie są przekroczone maksymalne obciążenia i rozpiętości, określone dla tych stropów zarówno w przypadkach tak pełnych jak i wentylowanych stropodachów (promocja 3 w 1).

Wykonuje się je opierając pustaki na rozstawionych co 60 cm prefabrykowanych belkach a następnie zalewa się całą powierzchnię betonem; grubość nadbetonu nad pustakiem dla wszystkich typów stropu wynosi 3 cm. Belki o długościach od 3,86 cm wzwyż mają otwory na żebra rozdzielcze.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !