Przenośniki pneumatyczne (powietrzne)

Przenośniki pneumatyczne (powietrzne)
Przenośniki pneumatyczne (powietrzne)

Oprócz omówionych dotychczas pomp do betonu do transportu masy betonowej rurociągiem stosowane są tzw. przenośniki pneumatyczne. Sposób ten, polegający na przetłaczaniu masy betonowej przez rurociąg za pomocą sprężonego powietrza, stosowany jest ponad 40 lat (od 1930 r.) przy budowie tuneli i sztolni w kopalniach, a w ostatnich latach także i w budownictwie naziemnym do monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych (fundamenty, mosty, zapory wodne, silosy itd.) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zespół do pneumatycznego transportu masy betonowej w zasadzie składa się ze sprężarki 1 napędzanej przez silnik spalinowy lub elektryczny, wyrównawczego zbiornika sprężonego powietrza 2 z zaworem redukcyjnym 3, przenośnika pneumatycznego 4, rurociągu 5 z półkolistymi łącznikami obrotowymi 6 oraz głowicy wylotowej 7; głowica 7 służy do rozprężenia powietrza, co z kolei wpływa na równomierny i spokojny wypływ masy betonowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Budowane są dwa typy przenośników: stojące i leżące. Przenośnik stojący wykonany w postaci zbiornika 1 z blachy stalowej napełniany jest masą betonową przez lej wsypowy 2, zamykany hermetycznie zaworem dzwonowym 3 za pomocą dźwigni. Sprężone powietrze ze zbiornika wyrównawczego doprowadzane jest poprzez zawór odcinający 4 przewodem 5 do górnej części zbiornika, zaś do dolnej - przewodem 6. Dwa zawory 7 na tych przewodach służą do regulacji ciśnienia powietrza w obu odgałęzieniach (uprawnienia budowlane).

Dolna część zbiornika zakończona jest dwoma króćcami. Przez króciec 8 dopływa sprężone powietrze do spodu zbiornika. Króciec wylotowy łączy się z rurociągiem 9 (program egzamin ustny). Rozwinięciem konstrukcyjnym jednokomorowego przenośnika pneumatycznego jest przenośnik dwukomorowy, zapewniający pracę ciągłą transportu masy betonowej. W przenośnikach typu BF-5 i BF-10 firmy „Torkret” zawory dzwonowe sterowane są za pomocą sprężonego powietrza, doprowadzanego do cylindra pneumatycznego. W celu bardziej równomiernego rozłożenia powietrza cisnącego na masę betonową wtłaczaną z przenośnika do rurociągu w innych rozwiązaniach, np. w przenośnikach typu „Schwing”, wewnątrz zbiornika umieszczona jest dysza napowietrzająca. Pojemność geometryczna przenośników tego typu wynosi 300, 500, 800 i 1000 1 (pojemność robocza jest o około 100 1 mniejsza) (opinie o programie).

Budowa mostów

Badania przeprowadzone w NRF wykazały, iż masa betonowa przy pneumatycznym transporcie rurociągiem powinna zawierać pewną określoną ilość drobnych ziarn kruszywa i cementu na 1 m3 betonu, a mianowicie:

  • przy transporcie pneumatycznym normalnym, porcjowym - 350 kg,
  • przy transporcie ciągłym (przy stale zapełnionym rurociągu) - 400 kg,
  • przy transporcie ciągłym, lecz z dwoma wężami o 0 100 mm na końcu rurociągu - 450 kg,
  • przy transporcie masy betonowej przeznaczonej do narzutu za pomocą węża o 0 2″ - 500 kg (segregator aktów prawnych).

Współczynnik wodno-cementowy masy betonowej nie powinien schodzić poniżej 0,5, z dodaniem plastyfikatorów poniżej 0,45 i nie przekraczać 0,8. Napełnianie przenośnika pneumatycznego masą betonową powinno odbywać się bezpośrednio z mieszalnika betoniarki; w przypadku gdy masa betonowa dowożona jest wywrotkami lub podawana przenośnikami taśmowymi itp., wówczas należy bezwarunkowo stosować plastyfikatory.

Powodem powstawania korków w rurociągu jest: niewłaściwe przygotowanie masy betonowej, niedostateczne ciśnienie sprężonego powietrza, zbyt duże ziarna kruszywa w masie betonowej. Przenośniki pneumatyczne chętnie są stosowane przy budowie tuneli. Również przy budowie mostów żelbetowych, kablobetonowych, konstrukcji z betonu sprężonego w budownictwie wysokościowym itp. przenośniki pneumatyczne rozwiązują z dużymi korzyściami transport pionowy i poziomy masy betonowej (promocja 3 w 1).

Porównując sposób transportowania masy betonowej rurociągami przy zastosowaniu tłokowych, korbowych pomp do betonu i przenośników pneumatycznych należy rozróżnić dwa główne punkty widzenia: technologii betonu oraz technologii samego transportu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !